Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.10.03 Budsjett 2004 Krav om balanse innen utgangen av 2004 Forbedre nettoresultatet med mellom 50 - 80 millioner Kan bli nødvendig å nedbemanne med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.10.03 Budsjett 2004 Krav om balanse innen utgangen av 2004 Forbedre nettoresultatet med mellom 50 - 80 millioner Kan bli nødvendig å nedbemanne med."— Utskrift av presentasjonen:

1 15.10.03 Budsjett 2004 Krav om balanse innen utgangen av 2004 Forbedre nettoresultatet med mellom 50 - 80 millioner Kan bli nødvendig å nedbemanne med mellom 80 – 120 årsverk

2 15.10.03 Pasientbehandling Pasienter med behov for ø-hjelp vil bli ivaretatt Pas. tilhørende satsningsområder, som for eksempel psykiatri, vil få opprettholdt dagens tilbud, eventuelt få et bedre tilbud En del pasienter må beklageligvis regne med lengre ventetid enn i dag

3 15.10.03 Strakstiltak Tilsettingsstopp fra 13. oktober d.å. Kostnadskutt på områder hvor det er mulig å kutte kostnader umiddelbart Økt tempo i 2 til 1-prosessen Sikre inntekter

4 Informasjon Møter med avdelingsledere i Namsos og Levanger uke 42 og 43 Styremøte 29. oktober Møte med foretakstillitsvalgte 4. nov. Samarbeidsutvalg 22. oktober Brukerutvalg 9. desember 15.10.03

5 Samdata 2002 Sykehuset Namsos positiv utvikling Sykehuset Levanger negativ utvikling SL har det relativt høyeste kostnadsnivå blant sykehus i Midt-Norge Sykehusene i Nord-Trøndelag er mindre effektiv enn de øvrige sykehus i M-Norge Viser at Helse Nord-Trøndelag har en del å hente på effektivisering 15.10.03

6 Statsbudsjettet 2004 15.10.03 Hovedtrekk forslag til statsbudsjett for 2004 (mill.kr) Landet : HMN: HNT (anslag): Basisramme: - 400 - 50 -10 Psykiatri (opptrapping): - drift: + 92 + 12 + 2,5 - invest.: + 230 ? ?

7 Statsbudsjettet 2004 15.10.03 ISF-sats (somatikk) reduseres fra 60 % til 40 % Poliklinikktakster (RTV) gis tilsvarende reduksjon som ISF Egenandel røntgen + 20 %, men tilsvarende reduksjon i refusjonstakst fra RTV RTV-refusjon lab og rtg omlegging fra 2005 2004-takster videreføres på 2003-nivå uten prisendring Pasientopplæringstakst utvides til å gjelde alle diagnoser/pasientgrupper

8 Statsbudsjettet 2004 15.10.03 Lavere refusjonsandel ISF og poliklinikktakster kompenseres i form av økt basisramme, med unntak av nettoreduksjon på 400 millioner kroner for hele landet Kortere refusjonsfrister: ISF-refusjon; Frist for endelig registrering ut påfølgende tertial RTV-refusjon poliklinikk; Frist for å fremme krav innen 2 måneder etter utført aktivitet

9 Statsbudsjettet 2004 15.10.03 Poliklinikk (RTV-)refusjoner: - utbetales direkte til RHF-ene fra 01.01.04 (slik som for ISF-refusjoner i dag) Desentralisert behandling: - cellegift- og dialysebehandling utenfor sykehus omfattes av ISF-ordningen fra 01.01.04 Syketransport og reiseutgifter for helsepersonell: - Ansvar overføres til RHF fra 01.01.04 Opptreningsinstitusjoner: - Ansvar overføres til RHF fra 01.01.04

10 Økonomiske utfordringer HNT 2004 15.10.03 Resultatforbedring: - Tilsvarende underskudd i 2003: 52 – 65 millioner Rammereduksjon (statsbudsjett): 10 millioner Avkorting ISF-sats og poliklinikksats: 10 – 20 millioner Sum utfordring 2004: 72 – 95 millioner


Laste ned ppt "15.10.03 Budsjett 2004 Krav om balanse innen utgangen av 2004 Forbedre nettoresultatet med mellom 50 - 80 millioner Kan bli nødvendig å nedbemanne med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google