Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosessen så langt, 1 Alternativer i dalføret utredet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosessen så langt, 1 Alternativer i dalføret utredet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosessen så langt, 1 Alternativer i dalføret utredet Bondealternativet besluttet utredet Kommunedelplan med KU og ROS på høring Vedtak 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Østtrase forkastet Planprogram på høring Planprogram vedtatt ROS ferdig KU ferdig Folkemøter på Hovin, Lundamo, Ler og Kvål Folkemøter på Hovin, Lundamo, Ler og Kvål

2 Prosessen så langt, 2

3 Prosessen framover – overordnet, pr. 25.06.12
12. april Infomøte Høringsfrist 11. mai Juni Høringsuttalelse NTP 7. august Mekling Reguleringsarbeid 3. juli Infomøte sept Infomøte Vår 2013 NTP vedtak 2018 Byggestart? Innsigelse 2013 27.mars 1. gangsbehandling 19. juni 2. gangsbehandling Høst 2012 Grunnlag for bompengefinansiering Byggeplanlegging Prosjektering FSK, 29. mai Formål: Tygge på høringsuttalelsene 2014 – 201? Ervervsprosesser 11. september Kommunestyret Prosesser i kommunen og hos regionale myndigheter Arbeid hos Statens vegvesen

4 Trase for ny E6 formannskapets vedtak 19.06.12 (kommunestyret 11.09)
NB! Angir en trase Grovt Detaljer på neste plannivå - reguleringsplan Alternativ 2a – Formannskapets vedtak

5 Reguleringsplanprosesser – e pbl
Kunngjøring av vedtak Berørte interesser SKAL varsles Kunngjøring av oppstart 1. gangsbehandling i planutvalg Kunngjøring, planforslag på høring 2. gangsbehandling i planutvalg Vedtak i kommunestyret Saken avsluttet Klage Din interesse spilles inn Planforslag utarbeides Sjekk om din interesse er ivaretatt. Hvis JA – alt ok Hvis NEI – følg evt. opp

6 Regulerings- og prosjekteringsfase
Du vet ikke hvor veien kommer Du vet hvor veien kommer Regulerings- og prosjekteringsfase Ervervsfase Avklare-trase-fase Byggefase Jan 2012 Juni 2012 2018? Skriv høringsmerknad til 11. mai Ha kunnskap om hvordan du kan bli berørt Ha kunnskap om hvordan du blir ivaretatt i den videre prosessen – kjenn den videre prosessen Ha kunnskap om hvordan du kan bli berørt og hvordan du blir ivaretatt i den videre prosessen Delta aktivt i reguleringsarbeidet som vil starte – det har sin prosess, kjenn den Bli kjent med ervervsprosessen (erstatningsprosessen) Bli kjent med hvilke avbøtende tiltak som kan være aktuelle for deg

7 Informasjonsmøte 3. juli i Folkets Hus på Kvål
Velkommen

8 Slutt

9 Fire folkemøter høsten 11 Ett infomøte i forbindelse med høringen april 12
Arbeidsmøter i formannskapet

10 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig
Folkemøte på Kvål vedr. ny E6 Håggåtunnelen- Skjerdingstad. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

11 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig
Folkemøte på Lundamo vedr. ny E6 Håggåtunnelen- Skjerdingstad. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

12 Planforslag på høring ”tre” alternativ
Alternativ 1 – Statens vegvesens alternativ Alternativ 2a – Kommunens alternativ Alternativ 2b NB! Angir en trase Grovt Detaljer på neste plannivå - reguleringsplan

13 Bakgrunn for planforslaget
Det fins ingen optimal trase Veg som kan fungere for innbyggerne i alle tettstedene i dalen – flere kan det Dyrkajord – matsikkerhet Gaula Næringsliv Redusere ulykker Tettstedsutvikling

14 Noen konsekvenser av forslaget
IKKE innspillsmøte – nå. Det hadde vi i høst. FSK har lyttet – og har anbefalt Fra 208 til to traseer….nå står det mellom to….hva skal /bør velges – det er det høringsperioden skal brukes til….. Skriftlige synspunkter på trasevalg – og kryss ønskes innen fristen 11. mai

15 Europaveg 6 En pulsåre gjennom landet
Fra Kirkenes i Norge til Trelleborg i Sverige Totalt 3120 km, hvor 2630 km i Norge. Før 1985 gikk E6 fra Roma til Kirkenes. Traseen fastlagt av UNECE – FNs økonomiske kommisjon for Europa Betegnelsen E6 innført i for de spesielt interesserte sjekk nett.

16 Europaveg 6 Konseptutvalgutredning på høring Totalt 6 konsepter på høring Konsept 1 Utbedringer av dagens veg Konsept 3 Veg med midtrekkverk Ulsberg-Trondheim

17 Planforslaget består av:
Planbeskrivelse med bestemmelser og retningslinjer Plankart – planalternativ 2a – kommunens anbefaling Plankart – planalternativ 2b Plankart – planalternativ 1 – vegvesnets anbefaling Konsekvensutredning Sammendragsrapport Konsekvensrapport Temarapporter Ligger på kommunens hjemmeside De som ønsker planforslaget tilsendt: Skriv navn og adresse på liste – så sender vi ut.


Laste ned ppt "Prosessen så langt, 1 Alternativer i dalføret utredet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google