Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøutfordringer løst i andre land ? VRI Rogaland Sola 20. januar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøutfordringer løst i andre land ? VRI Rogaland Sola 20. januar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøutfordringer løst i andre land ? VRI Rogaland Sola 20. januar 2012

2 Miljø utfordringer løst i andre land

3 Miljø utfordringer - biogass Kort om status for biogass i noen land i Europa Hva har de gjort ? Hva kan vi lære ? Kort om Finnøy Bioenergi Hva bør vi gjøre ?

4 Tyskland Det landet som har flest biogass anlegg 6800 anlegg i drift hvor de fleste er basert på landbruk Produserer strøm Det er regioner som er selvforsynt med grønn energi. Byen Kirchberg har 105 % ’grønn’ strøm. Består av 3 biogass anlegg, 5 vindmøller, 5 vannkraft stasjoner I regionen er det over 100 anlegg. De fleste er biogass

5 Tyskland Produserer 2700 MW strøm Målet er å erstatte 10 % av naturgassen innen 2030 Naturgass koster 2,5 cent - biogass koster 4 cent ????? Investeringskostnadene er 3 – 5 mill. kr/ GWh Det er minst like dyrt som i Norge 80 % av driftskostnadene er substrat kostnader

6 Tyskland Ingen tilskudd til bygging MEN tilskudd til drift/produksjon Fra 20 – 30 cent pr kWt d.v.s 1,60 kr til 2,30 kr/kWt. Denne støtten er garantert i 20 år. Ikke lønnsomt uten denne støtten

7 Andre land UK har 50 anlegg i drift Tjekkia ca 300 anlegg Østerrike ca 300 anlegg. Italia har ca 100 anlegg. Får 28 cent i støtte garantert i 15 år. Alle land både i Europa og verden for øvrig har støtte for hver kWt produsert energi

8 Substrater I tillegg til husdyrgjødsel Bruker ’mat’ til å produsere biogass Eksempelvis mais, hvete, olje vekster Det er p.t. bedre økonomi i å selge hvete til biogass anlegg en til matkorn Hva er den globale fornuften i det ????? Hvor lenge kan/bør det fortsette ?????

9 Hva kan vi lære av tyskerne ? Vi kan lære om tekniske anlegg og komponenter. Om sikkerhets rutiner og systemer Lite om biologien i energi produksjonen, fordi det vil ikke være aktuelt for oss å produsere biogass på substrater som tyskerne bruker Klima er ulikt Norge

10 Hva er status i Norden? Danmark og Sverige er i god gjenge Norge er i stabilt sideleie Norge har bioenergi og biogass anlegg som produserer på flis og forskjellig type avfall som IVAR på Mekjarvik og nå planen på Jæren. Ingen produserer lønnsom energi hvor husdyrgjødsel er hovedsubstrat

11 Norden I Sverige og Danmark er det offentlige aktive i å delta i utbyggingen av bioenergi anlegg Det deltar i finansieringen og er samtidig kjøper av energi Mange typer samarbeids former DK har erfaringer og løsninger med fosfor overskudd

12 Egne lokale erfaringer Bioenergi Finnøy A/S 18.000 tonn substrater. Husdyr og fiskeavfall Tomat løv Produksjon 7 GWh - 8? Kunde: Lauvsnes Gartneri. Varmt vann, EL og CO2. Har en omfattende forretningsplan. Total investering: 18 mill. kroner Kan låne 8 mill. kr, tilskudd 7 mill. kr Mangler 3 mill. kroner.

13 Nye innovative prosjekter CO2 i drivhus – ikke gjort tidligere Utfordringen er rensing av CO2’en Stort potensial med mer CO2 1 kg tomater pluss = 1. mill. kroner

14 Nye innovative prosjekter Separering av bioresten Den våte fraksjonen har 70 % N og 30 % av P Den tørre har 30 % av N og 70 % av P Den vil være manna for landbruket i regionen Hva skal vi gjøre med den tørre fraksjonen? 1) selge den som den er eller videreforedle den 2) Bruke den som brensel i fyrkjele til å produsere varmt vann.

15 Egne erfaringer Ny landbruksmelding sier: - 30 (60 %) av all husdyrgjødsel skal gjennom biogassanlegg - 75 – 80 % av landets gartnerier skal varmes med bioenergi - Landbruket skal redusere klimagass utslipp Enova sier støtte til prosjekter med: - Høy innovasjonsgrad - Potensial i fornybare resurser - Pilot og demonstrasjon aktivitet og teknologi introduksjon MEN, beregningsgrunnlaget for støtte er kun kWh.

16 Biogass anlegg Et biogass anlegg kan ikke kopieres fra et hvilket som helst land. Kunnskapene er avhengige av substrater og klima

17 Hvor kan vi lære ? Danmark er det landet som har flest biogass anlegg i drift og som bruker mye husdyrgjødsel. Klima i DK er likt vårt klima. Vi kan lære mye fra DK om separering av husdyrgjødsel eller biorest Bioenergi Finnøy har valgt dansk samarbeids partner

18 Hva bør vi gjøre ? Slutte å bruke mer penger på forprosjekter V i er best i verden på forprosjekter Velge ut tre pilotprosjekter i Rogaland Slik at vi kan skaffe oss kompetanse på å bygge og drive biogass anlegg i regionen. Bistå firma som vil stase seriøst på dette feltet til å bygge kompetanse Kompetanse innen bioenergi må være lokalt fundamentert Gi Fylkesmannen i Rogaland 30 mill. kroner som er øremerket biogass i landbruket

19 Hva bør vi gjøre ? Nå må vi komme igang. Med all de resursene som finnes i regionen så bør ikke dette være et problem Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Miljøutfordringer løst i andre land ? VRI Rogaland Sola 20. januar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google