Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til plandialogdag Marit Moe, KS Nord-Trøndelag Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karl-Heinz Cegla, Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til plandialogdag Marit Moe, KS Nord-Trøndelag Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karl-Heinz Cegla, Nord-Trøndelag fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til plandialogdag Marit Moe, KS Nord-Trøndelag Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karl-Heinz Cegla, Nord-Trøndelag fylkeskommune

2

3 Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene mars 2012 Den største utfordringen for regional utvikling er sektortenkningen. Hvordan kan vi drive samhandling på tvers av forvaltningsnivå og sektorer? Samhandling er en utfordring på alle nivå

4 LUK – Lokal samfunnsutvikling i kommunene - En femårig satsing fra Kommunal- og regionaldepartementet Mål: Bedre samhandling mellom regionalt og kommunalt nivå.Styrke kommunens arbeid med å bygge attraktive lokalsamfunn. Arbeidet med LUK-prosjektet (lokal samfunnsutvikling i kommunene) har avdekket et ønske fra kommunene om et sterkere fokus på styrking av samhandlingskompetanse og plan- og prosesskunnskap

5 Tema Innspill + Innspill bykommune * Innspill andre Prosess og plan Prosjektledelse, prosessledelse, større effektivitet, søknadsskriving, samhandlingskompetanse, sette planer i system, gjennomføringskompetanse, prosesskompetanse i forhold til samfunnsdel, Noen” å spille ball” med, mer samarbeid mellom kommunen *************** +++++ Samfunnsplanlegging Langsiktig samfunnsutvikling, Utvikling av samfunnsutviklerrollen, mer bruk av vgs. som samfunnsutviklere, hvordan jobbe på ulike regionnivå, hjelp til å sette fokus på samfunnsutvikling, planverk mangler strategi, plan må settes i system, samfunnsdel i kommuneplanen ********** ++ Fagkompetanse begrenset kompetanse innenfor ulike områder, mangler spisskompetanse, sårbar innenfor flere fagområder, sosiologi viktig for samfunnsforståelsen, potetproblematikk, GIS, samhandle bedre interkommunalt, for små stillingshjemler ********* Næringsutvikling System for å håndtere næringsutvikling organisatorisk, videreutvikling etter etableringsfasen, fiskenæring, naturbasert næring, systematisk arbeid innenfor nyskaping og innovasjon, hvordan utnytte fiberutbygging, lite nyetablering ******** + Anbud/innkjøpBestillerkompetanse **** ++ OmdømmebyggingOmdømmebygging, ***** Kultur Kulturnæring, kunstfaglig kompetanse, spesialkompetanse innenfor kultur * +++ Byutvikling Helhetlig byplanlegging, byutvikling, arkitektkompetanse ++++ Internasjonalisering Multikulturelle samfunn, internasjonale muligheter, internasjonale finansieringsmuligheter *** + Organisatorisk spørsmål Bistand ifm. kommunesammenslåing, nye utfordringer etter kommunesammenslåing *** RekrutteringRekrutteringsarbeid, rekrutteringsutfordringer *** Juridisk kompetanseSærlig byggesak *+*+ MiljøMiljø. Biologisk mangfold ** OpplæringPolitikeropplæring, demokratikompetanse i adm. *+*+

6 LUK – Lokal samfunnsutvikling i kommunene Fokusområder og prosjekter 20112012 2013 Prosjektlederkurs PLP - metode Kompetanse Rekruttering Samordning 2014 2015 2 Dialogsamlinger Tema: Planstrategi Utvikling av studietilbud i samfunnsplanlegging Prosjektlederkurs PLP - metode 4 temasamlinger Planlegging som verktøy i samfunnsutvikling Konferanseoversikt Rekrutteringsprosjekt Konferanseoversikt Utvikling av studietilbud i samfunnsplanlegging Felles statistikk- og analysemodul? Konferanseoversikt Rekrutteringsprosjekt Studietilbud i samfunnsplanlegging

7 Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse til rådmenn og ordførere i alle kommuner, case-studier i fire kommuner og intervju med fylkeskommuner og Fylkesmannens landbruksavdeling. Rapporten i PDF- format finner du her.her KOMMUNEN SOM SAMFUNNSUTVIKLER – EN UNDERSØKELSE FRA NORUT

8 Spørsmål 1 som ble stilt var: I hvor stor grad preger innsats for lokal samfunnsutvikling den kommunale virksomheten i kommunen?

9

10 Spørsmål 2 som ble stilt var: I hvor stor grad driver din kommune lokal samfunnsutvikling på disse områder?

11 Innsats for samfunnsutvikling på spesifiserte områder (skala 1-6) Kilde: Norut rapport 2009 – Kommunen som samfunnsutvikler

12 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/ra pporter_planer/rapporter/2010/fylkesmannen -2010.html?id=621416

13

14 Er vi på rett vei når det gjelder samhandling i Nord-Trøndelag?

15 Notatet er en bestilling fra KRD for å mer kunnskap hvilken rolle regionale partnerskap spiller for samordning og samhandling av regionalt utviklingsarbeid. Spørreundersøkelse til alle rådmenn høsten 2010

16 Dette er en inspirasjon for å fortsette arbeide med ulike regionale partnerskap


Laste ned ppt "Velkommen til plandialogdag Marit Moe, KS Nord-Trøndelag Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karl-Heinz Cegla, Nord-Trøndelag fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google