Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Hva nå? Prosjektleder Knut Alfarnæs Rica Hell 12.03.13

2 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring i vgo 12. september 20112Overgangsprosjektet

3 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Fullført og bestått innen fem år, etter retning og antall grunnskolepoeng 3

4 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Direkte overgang fra grunnskolen til videregående opplæring 4

5 Kunnskapsdepartementet Fullført og bestått i løpet av fem år

6 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” ”FRAFALLSPAKKA” Oppfølgings- prosjektet Overgangs- Prosjektet/FYR Overgangs- Prosjektet/FYR Statistikk, indikatorer Partnerskap og Referansegruppe Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning Innsats for yrkesretting Samfunnskontrakt Læreplasser i offentlig sektor 200 mill – ”krisepakken” 38 mill - tidlig innsats Ungdomstrinnet Etterutdanning fag- og yrkesopplæring Grunnkompetanse Praksisbrev

7 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tabell Overgangsprosjektet 7 Overgangsprosjektet har som mål å skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom kommunene og fylkeskommunene om de svakest presterende elevene. Tiltakene i prosjektet har som mål å øke elevenes motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring

8 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Viktigste tiltak Intensivopplæring grunnleggende ferdigheter i 10.klasse Skolering av lærere Sommeraktiviteter i overgangene Ulike tiltak i vgo – bruke handlingsrommet Yrkesretting/relevans Ny GIV-råd Forskning/evaluering Stor stab med prosjektledere 8

9 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” FYR retter seg mot alle elever på YF utdanningsprogram en knutepunktskole utpekt i alle fylker en fylkesansvarlig lærer for hvert av fagene norsk, matematikk, naturfag og engelsk utpekt og frikjøpt 25 % - finansiert av KD regionale og nasjonale fagnettverk fagansvar hos de nasjonale sentrene Utarbeide og dele læringsressurser på: - sentrenes hjemmesider - NDLA 9

10 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Status Alle kommuner, alle ungdomsskoler og alle vgs deltar i Overgangsprosjektet inneværende skoleår Mer enn 13000 tiendeklassinger vil etter dette skoleåret ha deltatt i intensivopplæringen, mange i egne grupper 3600 lærere (2 fra hver skole) har fått 6 dagers skolering i hvordan de skal øke svakt presterende elevers grunnleggende ferdigheter og motivasjon Lærerskoleringen er en suksess FYR-prosjektet i positiv utvikling – det jobbes målrettet med utvikling og spredning 10

11 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Hva sier elevene? -vart vell med på Nygiv fordi lærera hadde trua på meg, før att je skulle gjøra det bædre på skoor'n -jeg ble tvongi inn hit av min mor. ikke min far, min MOR! og for og lære og skrive mere riktig! :D -jeg hadde ikke noe valg! jeg måtte begynne på Ny- Giv, siden karakterene mine suger og pappa tok fra meg xbox'en min, så hadde jeg ikke noe valg. men jeg trives på Ny-Giv^^ Overgangsprosjektet11

12 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” -Eg blei med i Ny-Giv for jeg trenger litt hjelp på skolen, EG e ikkje flinke i matte elle norsk så hadde vi tentamen i norsk i dag, eg skreiv 3 ganger så lang stil som jeg pleier. -jeg går ikke på Ny GIV, men på Nytt LIV! -Vi ble fortalt at ny giv var en mer personlig hjelp for de som er smartere i huet enn det de får ut på arket - Vi skulle hatt Ny GIV hver dag! Overgangsprosjektet12

13 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Hva sier lærerne? Eg har hatt dei fem beste kursdagane i mitt liv, og eg har vore på nokre! Fantastisk! Burde ikkje dette vore på lærarskulen…? Dette var helt supert Dere kan ikke slutte med dette nå!! Jeg gleder meg til å ta dette i bruk – ikke bare for Ny GIV-elever, men for alle de andre også! 13

14 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Vi ser at: Mange av elevene opplever å bli sett for første gang Elevene sier at de blir møtt der de er, de tør å innrømme hva de ikke kan Mange får økt motivasjon og en annen innstilling til skole/opplæring Mange rapporterer om økte prestasjoner over tid Skoleledere er svært viktig for å lykkes, men ikke alle innfrir Fra sterkt fagtrykk i ungdomsskolen til ”sosialpedagogisk omfavnelse” i vgo? Skoleringssamling14

15 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Og: Ny GIV Overgangsprosjektet er et riktig grep for de svakest presterende elevene! 15

16 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Men også at: Innsats og engasjement framstår som variabel I enkelte fylker: uklar organisering Prosjektledernes legitimitet og innflytelse varierer; ulik «adgang» til rektorkollegiet og skolefaglig ansvarlig Virkelighetsbeskrivelsen ofte preget av retorikk 16

17 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Utfordringer: Utfordringer med å opprettholde faglig trykk i vgo – hvorfor? Ba om stort handlingsrom i videregående. Fikk det. Hva brukes det til? Manglende delingskultur i grunnopplæringen? Hva med link til øvrig utviklingsarbeid? Overgang fra Ny GIV til ungdomstrinnsstrategien; - hvordan sikre at de svakest presterende fortsatt ivaretas? 17

18 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Overgangsprosjektet 2013 – prioriteringer Gjennomføre del 2 av skoleringen for fase 3-lærere (6x2 dager). I alt 3600 Gjennomføre 6.skoleringsdag, gjerne regionalt samarbeid – midlene tildeles uten søknad Vurdere skolering høst -13, etter samme mal, 300 lærere x 2/3/4 med noe egenfinans – kun videregående 18

19 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Prioriteringer i 2013, forts Videreføre sommeraktiviteter Folkehøgskoler kan være med, men ingen nye Fokus på: overgang Vg2 Vg3 (jobb!) overgang 10. Vg1 FYR: - naturfaglærere inn - Naturfagsenteret har fagansvar 19

20 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Prioriteringer 2013, forts FYR: Spredningsarbeid i eget fylke! Prioritering av lærernes tid Forskningsprosjekt om yrkesretting/relevans etableres 20

21 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Fellesfagene i YF utdanningsprogram Mye stryk, mye IV… Demotivasjon; manglende opplevd relevans Legitimitet; ”hva skal vi med dette?” Skolenes prioriteringer…. 21

22 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Standpunkt fordelt på fag Fellesfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Gjennomsnittet for skoleårene 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

23 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Standpunkt fordelt på fag, 1 og IV Fellesfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Gjennomsnittet for skoleårene 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

24 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Standpunkt fordelt på fag – andel med karakter 1 og ikke vurdert 24

25 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Skriftlig eksamen Fellesfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Gjennomsnittet for skoleårene 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

26 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Muntlig eksamen Fellesfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Gjennomsnittet for skoleårene 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

27 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Yrkesretting Bruke fagstoff, læringsmetoder og vokabular i undervisningen som har relevans for den enkeltes yrkesutøvelse. Vise hvordan kompetanser fra fellesfaget blir brukt og kommer til nytte i programfagene og i fremtidig jobb. Se kompetansemålene i fellesfagene i sammenheng med kompetansemålene i programfagene, og på grunnlag av dette innrette lærestoff og arbeidsmåter i fellesfagene inn mot yrkesfagene. Yrkesretting vil også innebære å samarbeide på tvers av fag om utvikling av de grunnleggende ferdighetene. Lærere i alle fag har et ansvar for å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter. 27

28 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Relevans Bruke fagstoff, læringsmetoder, læringsarenaer og fagterminologi i undervisningen som har relevans for yrkesutøvelse og voksenliv. Tar utgangspunkt i elevens forståelse, erfaringer, ferdigheter og det som kan gi eleven mestring. Læreren møter elevene der de er. Hensikt - motivere elevene Relevans vil dermed omhandle både yrkesfaglige tema og temaer som er felles for alle elever. 28

29 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Fra 2014: Tar sikte på å videreføre Ny GIV i videregående Invitasjon til å videreføre et fylkeskommunalt prosjektledernettverk: - spesifikke krav til rolle, ansvar og kompetanse - inngår i fylkesnettverkene for gjennom- føringsstrategien for u-trinnet - de samme personene som nå? Koordineringsansvar nasjonalt…? 29

30 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Tar sikte på å videreføre FYR- prosjektet … Fortsatt frikjøp av FYR-lærere Fylkeskommunal prosjektledelse med hovedansvar: - utvikle undervisningsressurser - spredningsarbeid i eget fylke - legge til rette for forskning - implementere læreplaner for FF Reengasjere de 5 sentrene: ansvar for faglig utviklingsarbeid 30

31 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Synergi, kontinuitet og sammenheng mellom Ny GIV og strategi for ungdomstrinnet Videreføring av kompetanse, ressurser og tiltak fra NyGIV Videreføre samarbeidsstrukturer og nettverk Metoder og materiell som er utviklet for intensivopplæringen i Ny GIV må synliggjøres, spres og videreutvikles Ny GIV-lærerne må brukes aktivt. De er en viktig ressurs for skolene i arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling. Ivareta sammenhengen med øvrige tiltak for kvalitetsutvikling i skolen, inkludert ”Vurdering for læring” 31

32 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Gjennomføringsbarometeret etter 2013 Fortsette publisering av indikatorsettet i Skoleporten Fortsette publisering av Gjennomføringsbarometeret Fortsette videreutvikling av nye indikatorer på gjennomførings- problematikk Fortsette videreutvikling av statistikk og indikatorer på oppfølgingstjenesten 32

33 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Men…. dette avhenger av Gjennomføringsstrategien for ungdomstrinnet Behandlingen av stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet våren 2013 Statsbudsjettet for 2014 33

34 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Mer info Regjeringen.no/nygiv 34


Laste ned ppt "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google