Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Status mulig etablering av intermediær sengepost mm i ISK Administrasjonssjef Ola Stene 26. april 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Status mulig etablering av intermediær sengepost mm i ISK Administrasjonssjef Ola Stene 26. april 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Status mulig etablering av intermediær sengepost mm i ISK Administrasjonssjef Ola Stene 26. april 2012

2 Samhandlingsreformen har vært tema flere ganger i ISK Dialogseminar februar 2009 - Åre Dialogseminar februar 2010 - Åre Temadag mars 2011 – Stiklestad Dialogseminar mars 2012 – Snåsa Dessuten tema i utarbeidelsen av søknad om ISK 3 2

3 Dialogseminar Åre februar 2009 3 http://www.innherred-samkommune.no/saker/skom/dialogseminar_2009_are/090202_samhandlingsreformen_garasen.pdf

4 Dialogseminar Åre, februar 2010 4 http://www.innherred-samkommune.no/saker/skom/dialogseminar_2010_are/samhandlingsreformen_osn.pdf

5 Konklusjoner den gang (febr 2010) 5 Utskrivningsklare pasienter som venter på et tilbud i kommunene representerer ca 150 000 liggedøgn per år. For Levanger/Verdal/Frosta utgjør dette i snitt ca. 12 liggedøgn pr dag, eller 14 - 16 plasser. Skissert mulig løsning:

6 Stiklestad 17. mars 2011 6

7 Snåsa, 10. februar 2012 7 http://www.innherred-samkommune.no/saker/skom/12020910/samhandlingsreformen_flaat.pdf

8 Søknaden om ISK 3 Samkommunestyret 12.5.09 Levanger kommunestyre 20.5.09 Verdal kommunestyre 25.5.09 Søknaden ble innvilget med ny forskrift 17.12.09 og fornyet ut 2012 20.12.2011. 8 …Helsereformen/samhandlingsreformen: Innherred Samkommune skal i prosjektperioden ha det administrative ansvaret vedrørende organisering/implementering av helsereformen/samhandlingsreformen…

9 Også berørt i Kommuneplanen 9 E tablere intermediære senger

10 DIALOG MED SYKEHUSET Møte mellom sykehusledelsen og strategisk ledelse i ISK (rådmenn-kommunalsjefer- samhandlingskoordinator) 21. 6.2011 Formell henvendelse til HNT 7.7.2010: …Vi ber Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger avklare om det er mulig og interessant å etablere et intermediært tilbud i størrelsesorden 8 – 10 senger i tilknytning til vår interkommunale legevakt… Avslått i brev av 4.10.2011 fordi det ikke er plass. Samtidig peker sykehuset på muligheter i forbindelse med nytt bygg som er under planlegging i samarbeid med Levanger kommune vegg i vegg med sykehuset. 10

11 ”Helikopterbygget” Levanger kommune og sykehuset har i mange år vært i dialog om bedre helikopterlandingsmuligheter enn den kommunale landingsplassen på Moan. Sykehuset har arbeidet med skisser for nytt bygg på sykehuset – mange konkurrerende investeringer i HMN. Kommunen ble kjent med disse planene vinteren 2010/2011 – vilje til å bidra til løsning Sommer/høst 2011 ble det klart at slikt bygg foruten landingsplass kan løse andre behov Lk har satt av investeringsmidler. Leietakere må på plass før byggebeslutning. ISK kan bli en slik leietaker til intermediær post. 11

12 DET KAN BLI NOE SLIKT

13 Mulige løsninger i et slikt bygg 13 Underetasje 2. etg 1. etg. 3. etg.

14 Videre arbeid LK og sykehuset planlegger bygg videre LK beregner kostnader og avklarer mulige leietakere De andre kommunene forventes ikke å engasjere seg i bygget Intermediærpost – omfang, arael, bemanning, kostadsfordelingsmodell osv utredes nå i samarbeid mellom Verdal, Levanger og Frosta. Målet er sak i samkommunestyret 14. juni og kommunestyrene 19. juni (Frosta), 20. juni (Levanger), 25.juni (Verdal). I saken skal også alternativer belyses. 14


Laste ned ppt "1 Status mulig etablering av intermediær sengepost mm i ISK Administrasjonssjef Ola Stene 26. april 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google