Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.innherred- samkommune.no ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Egenevaluering – Ola Stene 1 Innherred samkommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.innherred- samkommune.no ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Egenevaluering – Ola Stene 1 Innherred samkommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innherred- samkommune.no ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Egenevaluering – Ola Stene 1 Innherred samkommune etter 1 år Egen-evaluering Administrasjonssjefen 8. Februar 2005 Livskvalitet og Vekst

2 www.innherred- samkommune.no ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Egenevaluering – Ola Stene 2 Visjon og hovedmål (Utarbeidet under arbeidsseminar mars 2002. Oppdatert 12.01.04) Visjon Livskvalitet og Vekst (LV) Hovedmål: Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer ISK skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen ISK skal være tyngdepunkt for regional utvikling Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen Reduserte driftsutgifter på sikt

3 www.innherred- samkommune.no ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Egenevaluering – Ola Stene 3 Bilde av samkommunen Verdal og Levanger legger noen av sine oppgaver til felles ”datterbedrift”, ISK, uten å miste ansvaret for tjenestene som leveres. ISK ER ET VERKTØY for å gi innbyggerne og næringslivet et bedre tilbud Verdal kommune Levanger kommune Innherred Samkommune Tjenesteproduksjon for innbyggere og næringsliv i Verdal og Levanger

4 www.innherred- samkommune.no ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Egenevaluering – Ola Stene 4 Viktige aktiviteter i 2004? Utarbeidet og fått godkjent avtaler/forskrift – landets første samkommune i gang! Skaffet over 5 mill i ekstern finansiering Organisert samkommunen – utreda nye områder Investeringer i infrastruktur Nye reglement utarbeidet og tatt i bruk Politikere og ansatte er blitt kjent – skaper tillit… Holder på å bygge ny bedriftskultur Utvikling av ISK-organisasjonen på bekostning av Morkommune-organisasjonen? Digitalisering og videreutvikling av servicekontorkonseptet Full drift mens en har arbeidet med dette

5 www.innherred- samkommune.no ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Egenevaluering – Ola Stene 5 Bedre tjenester innenfor eksisterende ø konomiske rammer ? Litt tidlig å si, men vi får tilbakemelding på at det ikke ville vært mulig å serve kommunene hver for seg med den ressursbruk vi har (store nedskjæringer 2001- 2003 i begge kommunene) Eksempel landbruk: mindre folk, men mer statlig tilskudd til bøndene

6 www.innherred- samkommune.no ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Egenevaluering – Ola Stene 6 Beredskap til å m ø te nye utfordringer Her har vi hatt lite fokus så langt, men det er klart at samkommunen er et alternativ for løsning av regionale oppgaver Utenforstående viser til samkommunen som modell for flere

7 www.innherred- samkommune.no ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Egenevaluering – Ola Stene 7 Drivkraft i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen Tyngdepunkt i Frostating Aktiv i bysamarbeidet i Trøndelag Åpen for samarbeid med andre næringsutviklingsaktører MEN: Vi har vel hatt nok med å konsolidere vårt samarbeid – og blir av andre kanskje sett på som litt ekskluderende

8 www.innherred- samkommune.no ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Egenevaluering – Ola Stene 8 Tyngdepunkt for regional utvikling *) Etablering av Innherred vekst ville neppe vært mulig uten samkommunen Holder på å ”komme i form” til den store gassinvesteringen som kan gi regional utvikling et kjempeløft *) Med regional utvikling menes ofte økt verdiskaping, inntekt og sysselsetting, hvilket kan gi grunnlag for høyere bosetting i regionen (NTF-notat 2004:10 –Nijkamp 1986)

9 www.innherred- samkommune.no ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Egenevaluering – Ola Stene 9 Positivt bilde/image av regionen Nasjonal oppmerksomhet departement -KS VG Mandag Morgen KS-rapport Tema for mange masterstudenter, forskere Besøk og konferanse Mer kjent ute enn heime!

10 www.innherred- samkommune.no ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Egenevaluering – Ola Stene 10 Reduserte driftsutgifter p å sikt Viktig å sammenligne med utgiftsnivået i kommuene før en startet samarbeidet Mål å ta ut effektiviserings- gevinst på 15 mill – hvor mange kroner skal spares?


Laste ned ppt "Www.innherred- samkommune.no ISK, Levanger kommune og Verdal kommune - Dialogseminar 08.-09.02.2005, Røros – Egenevaluering – Ola Stene 1 Innherred samkommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google