Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetskommuneprogrammet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetskommuneprogrammet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009
Redusert sykefravær og medarbeiderskap i Levanger kommune Resultater, erfaringer og opplevelser fra Distrikt Sentrum/Ytterøy

2 Redusert sykefravær Skal bidra til… økt nærvær, bedre kontinuitet og bedre ressursutnyttelse i tjenesteutøvelsen større forutsigbarhet for brukerne gode arbeidsplasser for våre ansatte Tiltak (eksempler): Økt grunnbemanning – bruk av vikarmidler Rapportering av tiltak/aktiviteter og måloppnåelse ”i linja” Kompetanseheving Systematisk HMS-arbeid med bl.a. faste møteplasser og dialog Lavterskeltilbud; trening i arbeidstida Trim og sosial sammenkomst i fritid, bl.a.

3 Medarbeiderskap Skal bidra til…
økt bevisstgjøring omkring egen rolle i utviklingen av både arbeidsmiljø og tjenester enda flere myndiggjorte medarbeidere som i større grad får og tar eget ansvar, og ledere som tør å slippe fra seg myndighet og se og bruke medarbeidernes helhetlige kompetanse forbedringsarbeid av både arbeidsmiljø og tjenester gjennom helt konkrete ”små-prosjekter” ute på arbeidsplassene Tiltak: Opplæring av interne kursveiledere Alle ansatte deltar på 2,5 kursdager Alle prosjekter blir muntlig lagt fram av gruppene overfor alle ledere, kommunalsjefer og rådmann Alle prosjekter er tilgjengelig for alle ansatte på intranettet

4 Plan-og utviklingskomité Driftskomité
Levanger kommune – organisering fra 2008 Kommunestyre Kontrollutvalg Formannskap Plan-og utviklingskomité Driftskomité Ordfører Politisk Administrativ Levanger Næringsselskap as Rådmann med stab Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef helse Kommunalsjef samfunnsutvikling Levanger Tomteselskap as Resultatenheter Levanger fritidspark as Barn/familie Nesheim skole Distrikt sør Brann Ekne/Tuv OS Distrikt Nesset - Frol Bygg og eiendom Levanger Bolig- forvaltning KF Nesset US Frol OS Skogn OS Distrikt sentrum -Ytterøy Innvandrer- tjenesten Halsan/ Momarka OS Levanger Rådhus as Ytterøy OS Ytterøy OS Kultur Mule/Okken- haug OS Åsen OS Helse/ Rehabilitering Kommunal- teknikk Innherred Samkommune Staupshaugen Drift - anlegg Interkommunale selskaper NAV

5 Tiltak i Distrikt Sentrum/Ytterøy
Dialog og ledernærvær Lavterskeltrening Medarbeiderskap og myndiggjøring Kompetansehevingstiltak Psykososiale tiltak; sosial aktivitetsplan Bedret avvikshåndteringssystem Økt fokus på HMS, vernerunder og verneombudets rolle og kompetanse

6 Resultater

7 Ytterøy helsetun Godt samspill mellom ledelse og tillitsvalgte

8 Med bruk av grønne og røde hjerter, ivaretar vi beboerne enda bedre,
og vi bli tryggere på hverandre Dette er ikke gjort med økt bemanning, men med omorganisering, ny teknologi og kompetanseheving.

9 samtaler, måltider m.m. Aktiviteten blir loggført.
”Grønt hjerte” er fullt og helt til stede for beboerne med aktivisering, lesing, samtaler, måltider m.m. Aktiviteten blir loggført. ”Rødt hjerte” rydder rom, rer senger m.m. i avdeling

10 Med ”grønt hjerte” blir det aktivitet
i stua hver dag!

11 I MEDARBEIDERSKAP har vi alle tatt tak i små og store forbedringsområder i hverdagen:
Vi har laget ”Rullekroken” ryddigere og triveligere!

12 Vi har fornyet trimrommet vårt!

13 Bleielageret er ryddet og systematisert!

14 Vi har pusset opp inngangspartiet
og fått vindskjerming slik at beboerne får sitte lunt og trivelig!

15 Vi presenterte prosjektene
våre for kolleger, rådmann, kommunalsjef og andre ledere på Kommunestyresalen i rådhuset! Det var litt skummelt, men veldig artig. Vi var kjempeflinke!

16 Andre opplevelser og erfaringer (utdrag):
”Vi er blitt profesjonelle – vi utvikler oss!” ”Tillitsvalgte og verneombud bidrar sterkt til å drive arbeidet framover!” ”Vi har investert mye tid og ressurser i verneombudene. Dette ser vi resultater av. De er tryggere på rollen, og har fått spisskompetanse på bl.a. forflytningsteknikk” ”Avviksregistreringen vår har ført til at ulike tema blir satt på dagsorden. Det bidrar til forbedring av tjenester og til kompetanseheving. Er tema på hvert personalmøte” ”Medarbeiderskap har gitt oss større ansvarsfølelse og har forenklet arbeidsdagen vår” ”Rødt og grønt hjerte bidrar til å forebygge avvik” ”Vi har tilpasset turnusen til fergetidene. Det betyr mye!” ”Med integrert tjeneste (institusjon/hjemmebasert) har vi mulighet for mer variert arbeid. Det bidrar til lavere sykefravær!” Vi tør å prøve!

17 ”Vi tør å prøve!” ”…og vi kan være misfornøyde vi også.
Men vi tilbakemelder, diskuterer og blir hørt. Og vi vet at lederen vår tar avgjørelsene når det er nødvendig. Det er også trygt å vite at hun holder fast på beslutningene slik at vi beveger oss i riktig retning alle sammen!”


Laste ned ppt "Kvalitetskommuneprogrammet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google