Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverkssamling om barnefattigdom

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverkssamling om barnefattigdom"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverkssamling om barnefattigdom 29.05.2008
Ragnhild Røed, bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet, Drammen kommune

2 Utvikling i Drammen Bak fasaden Statistikk om fattigdom i Drammen Den sosiale arven Mål Hva gjøres i dag? Mulige tiltak

3 Drammens utvikling Ca 60000 innbyggere og i stor vekst
Omfattende byutvikling i løpet av de siste årene; forvandlet fra den stygge andungen til en svane. Drammenserne har ”tatt byen tilbake”; veitrafikken er lagt utenom byen og elva er renset Det har blitt populært å bo i Drammen

4 Bak fasaden……. Mange familier sliter med økonomien; de er fattige
Frivillige organisasjoner melder at antall voksne som kommer for å få mat er økende Monica

5 Statistikk Antall familier med barn som mottar sosialhjelp økte med 34 % fra 2006 til 2007 Antall barn av fattige foreldre økte fra ca 1100 i 2006 til ca 1500 i 2007 Monica

6 Statistikk Ca 22 % av sosialhjelpsmottakerne er unge år, dobbelt så mange som landsgjennomsnittet, i alt ca 420. En forskningsrapport, finansiert av Arbeids- og inkluderingsdept., viser at 89 % av disse ikke har fullført videregående skole Monica

7 Statistikk NAV Buskerud melder om urovekkende antall unge på trygd; en økning på ca 40 % under 30 år, ca 580 i løpet av 2007 Monica

8 Statistikk Nasjonale og internasjonale lese- og skrivetester viser at barna i grunnskolen i Drammen er svakest sammenlignet med de norske storbyene Ca 25 % dropper ut av videregående skole Monica

9 Statistikk Sammenlignet med storbyene scorer Drammen høyest på arbeidsledighet, andel sosialhjelpsmottakere, og lav utdannelse. Ca 100 innbyggere i Drammen er permanent bostedsløse Monica

10 Den sosiale arven Forskning viser at hvert fjerde barn som vokste opp i sosialhjelpsfamilier mottok selv sosialhjelp da de var fylt 20 år Av barna som vokste opp i familier med sosialhjelp, er utdanning avgjørende for om man ender opp som sosialhjelpsklient eller ikke (FAFO-rapporten ”Går fattigdom i arv?”) Monica

11 Mål Følgende må gjøres:
De voksne må få muligheter til å komme seg ut av fattigdommen De unge sosialhjelpsmottakerne år må få mulighet til utdanning og arbeid Barna til fattige foreldrene må få bedre muligheter til å bryte med den sosiale arven Monica

12 Hva gjøres i dag? Forskningsrapport om de 420 unge år på sosialhjelp Tiltaksrapport for de unge år behandlet av bystyret – avhenger av lokal og sentral finansiering Monica

13 Hva gjøres i dag? Tiltaksrapporten:
Mål å halvere antall sosialhjelpsmottakere år innen 2010 og forebygge rekruttering av nye Strategi: Samarbeid kommune, fylke og NAV Monica

14 Hva gjøres i dag? Tiltaksrapporten:
Strategi: Styrke kompetansen i 1.linje ved sosialkontoret, tettere individuell oppfølging, skreddersydde tiltak, varierte arbeidstreningsplasser. Monica

15 Hva gjøres i dag? Barne- og likestillingsdept. samt Arbeids- og inkluderingsdept. finansierer noen prosjekter knyttet til blant annet ferie og fritid, leksehjelp, utstyrsdepot på noen skoler, idrett, gratis kjernetid i barnehage. Monica

16 Mulige tiltak NAV arbeid Drammen – oppstart medio 2009 – velferdskontrakter. Dersom det er mulig bør samarbeid med NAV for å få sosialhjelpsmottakere og arbeidsledige over i aktivitet eller arbeid komme i gang før formell sammenslutning i 2009. Monica

17 Mulige tiltak De 420 unge sosialhjelpsmottakerne mellom år bør få tilbud om utdanning og arbeid. Kan Arbeids- og inkluderingsdept. finansiere prosjektet? Monica

18 Mulige tiltak Aktiv boligpolitikk Det må bygges flere rimelige boliger
Kommunen bør skaffe de ca 100 permanent bostedsløse bolig Kommunen bør informere sosialhjelpsmottakere m.fl. bedre om gjeldende finansieringsordninger for kjøp av boliger Monica

19 Mulige tiltak Løsninger for de 1500 barna av fattige foreldre på kort og lang sikt Kort sikt: Gratis kjernetid i barnehagen som permanent løsning Monica

20 Mulige tiltak Kort sikt:
Gratis leksehjelp ved alle skoler som en forlenget del av skoledagen Heldagsskole, spesielt ved Galterud ungdomsskole og Brandenga barneskole (leksehjelp, skolemat, fritidsaktiviteter) Kan staten finansiere det? Monica

21 Mulige tiltak Tilgjengelig utstyrsdepot (ski, skøyter, sportstøy) ved alle skoler som kan benyttes ved tur- og idrettsdager Friplass ved Kulturskolen (oppmuntres til å søke) Monica

22 Mulige tiltak Kort sikt: Lengre sikt: Styrke skolehelsetjenesten
Heldagskole ved alle skolene (med leksehjelp, mat og fysisk aktivitet) Skolen må sørge for at alle barna lærer å lese og skrive tidlig i barneskolen. Monica

23 Avslutning Det er mulig å bekjempe fattigdom og bryte med den sosiale arven: Det er nok kunnskap Om vi klarer det avhenger av politisk og administrativ vilje og gjennomføringskraft Monica


Laste ned ppt "Nettverkssamling om barnefattigdom"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google