Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rolf V. Olsen (EKVA/ILS/UiO) Sluttkonferanse for evalueringen av Kunnskapsløftet 31. oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rolf V. Olsen (EKVA/ILS/UiO) Sluttkonferanse for evalueringen av Kunnskapsløftet 31. oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rolf V. Olsen (EKVA/ILS/UiO) Sluttkonferanse for evalueringen av Kunnskapsløftet 31. oktober

2 Syntesens problemstillinger Hvilke effekter har reformen hatt på elevenes læringsutbytte, gjennomføring og formell kompetanseoppnåelse? Hvordan håndterer elevene overganger mellom skoleslagene? Hvordan bidrar reformen til utvikling av en bedre kultur for læring og bedre tilpasset opplæring for alle?

3 Syntesens temaer TEMA 1: Læringsresultater i grunnskolen TEMA 2: Overganger og gjennomføring i videregående skole TEMA 3: Vurdering av og for læring TEMA 4: Elevenes læringsmiljø TEMA 5: Tilpasset opplæring TEMA 6: Noen huller i evalueringen av K06 TEMA 7: Mot et system for kontinuerlig evaluering av kvalitet i opplæringen

4 Læringsresultater i grunnskolen: Tydelig framgang

5 Læringsresultater i grunnskolen: Et løft fra bunnen

6 Læringsresultater i grunnskolen: En positiv konklusjon Bedre læringsresultater etter reformen Mindre spredning Et kunnskapsløft fra bunnen Tidsseriene utvides i desember (TIMSS og PIRLS) og neste år (PISA)

7 Gjennomføring i videregående opplæring: Rolig på overflaten… Fullføringsgrad synes upåvirket av K06 Betydelig bedring overgang vg1 - vg2 Uklar endring overgang vg2 - vg3/lære Akademisering: Årelating av (noen av) yrkesfagene Forsiktig optimisme om bedre fullføring framover? –Bedring i overganger –Bedring av elevenes grunnleggende ferdigheter –Tydeligere mål og bedre indikatorer

8 Vurdering av og for læring: Stor satsing på Vfl Satsing knyttet til Vurdering for læring godt mottatt Vet lite om hvordan praksis har endret seg Læringsresultater brukes mer – på alle nivåer

9 Elevenes læringsmiljø: Godt kunnskapsgrunnlag, små endringer Få sporbare endringer i perioden Spesielt problematisk atferd synes å være redusert

10 Tilpasset opplæring: Mer organisatorisk differensiering 20062009 I alle fagI noen fagI alle fagI noen fag Elevene gruppert etter evner/forutsetninger på tvers av trinn 09124 Elevene er gruppert etter evner/forutsetninger innenfor samme trinn 4 36 5 64

11 Tilpasset opplæring - Utjevning: Små endringer i feil retning Bakken og Elstad (2012), s. 242

12 Tilpasset opplæring - Utjevning: Forsiktig med å konkludere Marginalt forsterkede effekter etter K06 «Gode skoler» er også gode på utjevning (men i internasjonal sammenheng er vi likevel «flinke») Mindre spredning i Norge, både innen og mellom skoler

13 Noen mangler i evalueringen Satsing på realfag, virker den? –Ingen synlig endring i rekruttering –Virker satsingen på matematikk i vgs? Hvordan virker reformen på det som skjer i klasserommet? –Hvordan og i hvilken grad er grunnleggende ferdigheter en del av undervisningen? –Tidlig innsats: Skjer det – og har det effekter?

14 På vei mot et system for kontinuerlig evaluering av kvalitet i opplæringen Aldri tidligere hatt mer og bedre kunnskap om norsk skole Noen svakheter: –Kvalitet i videregående opplæring –Kvalitet i undervisningen («teacher appraisal») –Helhet og sammenheng fra sentrum til periferi NKVS i ferd med å bli godt etablert, og nye tilskudd kommer hele tiden


Laste ned ppt "Rolf V. Olsen (EKVA/ILS/UiO) Sluttkonferanse for evalueringen av Kunnskapsløftet 31. oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google