Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt internasjonalt helsereglement

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt internasjonalt helsereglement"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt internasjonalt helsereglement
Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern

2 Fire hoveddeler i dagens IHR (1969)
Varslingsplikt til WHO om tilfeller av kolera, pest og gulfeber (begrensning) Visse helserelaterte regler for internasjonal reise og handel (dårlig dynamikk, ingen forpliktelser) Angivelse av maksimale smitteverntiltak mot kolera, pest og gulfeber (begrensning) ved grensene: rotteutrydding, insektutrydding mv. Krav om helsedokumenter: Helseattester for folk med fly og skip (oftest unødvendig) (Hjemlet i ”karanteneforskriften”, som oppheves nå)

3 Nytt internasjonalt helsereglement (IHR 2005)
En internasjonal avtale Et nytt, internasjonalt epidemietterretningssystem Prosedyrer for WHOs koordinering av smitteverntiltak mot alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse Internasjonale regler for rutinemessige smitteverntiltak mot internasjonale smittespredning IHR trer i kraft 15. juni Norsk forskrift trer i kraft i oktober

4 Smittevernloven Beskytte de smittedes rettigheter og skade dem minst mulig Stoppe nasjonal smitte-spredning

5 Den internasjonale smittevernloven (=IHR)
Beskytte statenes suverenitet og skade dem minst mulig, ikke unødvendig hindre handler og reiser Stoppe internasjonal smitte-spredning

6 IHR-overvåkingssystemet
Massemediene, personer, frivillige organisasjoner + andre land overvåke verifisere Kommuner, helse-personell Nasjonalt IHR-kontakt-punkt = FHI WHO varsle, informere, konsultere overvåke og varsle vurdere hendelser Anbefalinger om tiltak

7 Ny varslingsplikt (§ 5) Umiddelbar varsling til kommunelegen  Folkehelseinstituttet ( ) av en mulig alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse En ekstraordinær hendelse som utgjør eller kan utgjøre en folkehelserisiko gjennom spredning av sykdom eller andre helseskadelige faktorer over landegrensene, og som kan kreve en internasjonalt koordinert bekjemping. Lav terskel for varsling!

8 Helseerklæringer (§ 20) Sosial- og helsedirektoratet og kommunelegen kan, dersom det anses nødvendig av hensyn til folkehelsen, bestemme at fører av skip eller luftfartøy skal avgi henholdsvis ”Erklæring om helseforholdene om bord på skip” eller ”Helsedelen av Luftfartøysdeklarasjonen” ved ankomst til landet.

9 Sertifikat for hygienekontroll (§21)
Kommunelegen kan, dersom det anses nødvendig av hensyn til folkehelsen, bestemme at fører av skip ved ankomst til første havn i Norge skal fremlegge ”Sertifikat for hygienekontroll på skip” eller ”Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip”.

10 Utpekte lufthavner, havner og grensepasseringssteder (§ 18)
Sosial- og helsedirektoratet utpeker hvilke lufthavner, havner og grensepasseringssteder som skal ivareta særskilte oppgaver, slik at de kan håndtere en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse. Kommunen skal sørge for at utpekte lufthavner, havner og grensepasseringssteder har tilgang til lokaler personal utstyr for kontroll av passasjerer, bagasje, last, containere, transportmidler, varer, postpakker, samt dyr for å beskytte mot en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse.

11 Smitteverntiltak (§§ 12-14)
Som i dag, etter smittevernloven og kommunehelseloven Ta det rolig, tenk risikovurdering og smittekjede Nye tiltak ved erklært internasjonal hendelse: WHO  Folkehelseinstituttet  Shdir  Kommunene WHOs anbefalinger blir utformet etter en streng prosedyre (andre tiltak er ulovlig)

12 Konklusjon: Enkle endringer
Varsling av mulige ”hendelser” til Smittevernvakta ( ) Smitteverntiltak som før, etter dagens lovverk Ved WHO-erklært ”hendelse”, nye tiltak kommer fra Shdir Fremleggelse av helseerklæringer fra fly og skip samt ”rottesertifikater” bare dersom nødvendig av hensyn til folkehelsa


Laste ned ppt "Nytt internasjonalt helsereglement"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google