Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Insekticider - toksikologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Insekticider - toksikologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Insekticider - toksikologi
Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for skadedyrkontroll – –

2 Substitusjonsprinsippet (§ 3-2)
Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkning for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Avdeling for skadedyrkontroll – –

3 Skjer det forgiftninger i Norge?
Forgiftninger pga insektmidler Omtrent 150 tilfeller årlig. 66% av forgiftningene gjelder barn. 27% gjelder voksne. Nesten alle (96%) av tilfellene er uhell. Konsekvenser av forgiftningene Årlig blir 31 personer vurdert til å ha lett eller alvorlig forgiftning. Årlig blir 5 personer rådet til å oppsøke lege eller sykehus. Avdeling for skadedyrkontroll – –

4 Hva er toksisitet/giftighet?
Det vi til daglig kaller gifter, for eksempel arsenikk, er et stoff som i svært små doser kan være skadelig. Bekjempelsesmidler med høy giftighet kan gi skader ved lave doser. Stoffer som vi betrakter som harmløse, for eksempel salt, kan imidlertid også gi skade om dosen blir stor nok. Bekjempelsesmidler med lav giftighet kan gi skader hvis dosen blir høy nok! Dosen er meget viktig for om det blir en forgiftning eller ikke hvis uhellet er ute. Avdeling for skadedyrkontroll – –

5 Lokale og systemiske effekter
Lokale effekter Skaden oppstår på det stedet der giften kommer i kontakt med kroppen (hud, øyne, munn, svelg, lunger, magesekk, tarm). Eksempler er hudirritasjon, betennelser, etseskader, eksem, allergi, astma. Systemiske effekter Skaden oppstår i et eller annet indre organ etter at giften er tatt opp i kroppen og transportert med blodet. Eksempler er leverskader eller hjerneskader. Avdeling for skadedyrkontroll – –

6 Reversibel og irreversibel skade
En skade som kan repareres, enten av seg selv, eller etter medisinsk behandling. Irreversibel skade En skade som ikke lar seg reparere, selv ikke etter medisinsk behandling. Vanligvis oppstår en mellomting mellom disse. Skaden kan leges, men ofte med varige mén. Avdeling for skadedyrkontroll – –

7 Akutt giftighet (1) Akutt giftighet
Skadelige effekter etter én enkelt dose/eksponering. LD50 og LC50 er mål på akutt giftighet. Jo lavere LD50-verdi jo giftigere stoff. LD50-verdien sier ingenting om kronisk giftighet (det finnes stoff med lav akutt giftighet men høy kronisk giftighet). Avdeling for skadedyrkontroll – –

8 Akutt giftighet (2) Avdeling for skadedyrkontroll – –

9 Akutt giftighet (3) Avdeling for skadedyrkontroll – –

10 Kronisk giftighet Kronisk giftighet
Skadelige effekter etter relativt små doser over lengre tid (for eksempel daglig, periodisk eller kontinuerlig eksponering). NOAEL er et mål på kronisk giftighet. Avdeling for skadedyrkontroll – –

11 Kronisk og akutt forgiftning
– små doser over lang tid Akutt – en enkelt dose Oftest skjer en mellomting mellom akutt og kronisk forgiftning. Avdeling for skadedyrkontroll – –

12 Akseptabelt daglig inntak (ADI)
Mengde av et stoff en kan få i seg daglig uten å få helseskader (mg/kg/døgn) Tall finnes for veldig mange aktive stoffer Jo lavere tall, desto mer giftig Avdeling for skadedyrkontroll – –

13 Opptak av gift (1) Hud, lunger, munn/svelg.
Overflaten som kan ta opp gift er forskjellig mellom hud, mage/tarm og lunger. Det er viktig å tenke på at lunger og mage/tarm er spesielt laget for å ta opp kjemiske forbindelser. Avdeling for skadedyrkontroll – –

14 Opptak av gift (2) Opptaket er avhengig av:
Dosen av giften Hvor lenge man eksponeres Hvordan giften kommer inn i kroppen (lunger, mage, hud, hudtykkelse, svett hud, sår i huden osv.) Eventuelle løsemidler Giften kan fordeles jevnt i kroppen, eller konsentreres i bestemte organer. Avdeling for skadedyrkontroll – –

15 Effekter av insektmidler
Allergi, hudirritasjon, eksem, astma, overfølsomhet Fosterutvikling Abort, misdannelser (teratogene effekter), nedsatt helsetilstand Den første måneden av graviditeten er spesielt utsatt Forplantningevnen (reproduksjonstoksiske effekter) Kan påvirkes negativt hos både kvinner og menn Kreftfremkallende (carcinogene effekter) Mutasjonsfremkallende (mutagene effekter) Skader i det genetiske materialet Kreft Misdannelser Nerveskader Død av hjerneceller Demens Avdeling for skadedyrkontroll – –

16 Effekt av nervegifter For tidlig aldring av hjernen demens
Avdeling for skadedyrkontroll – –

17 Oppsummering Det finnes ingen sikre kjemiske bekjempelsesmidler – bare sikre måter å håndtere de på! Ha respekt for alle kjemiske bekjempelsesmidler. Hold eksponeringen så lav som mulig. Bruk beskyttelsesutstyr. Ta fullt ansvar for egen håndtering av gift. Vær oppmerksom på kollegaer som ”slurver” eller ”tar snarveier”. Tenk på kunden (gravide, barn, allergikere, astmatikere osv.) Husk substitusjonsprinsippet – kanskje det finnes andre alternativer? Avdeling for skadedyrkontroll – –


Laste ned ppt "Insekticider - toksikologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google