Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kliniske forhold, utredning og behandling ved SARS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kliniske forhold, utredning og behandling ved SARS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kliniske forhold, utredning og behandling ved SARS
Arne Broch Brantsæter Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern 6. mai 2003

2 Disposisjon Etiologi Risiko for sykdom Klinisk bilde Diagnostikk
Behandling

3 Risikogrupper for SARS
Helsearbeidere Andre nærkontakter Alder Eldre > 40 år Barn og tenåringer lettere sykdomsbilde

4 Klinisk bilde Inkubasjonsperiode 2 - 10 dager
oftest 2-7 dager Smitter ikke i inkubasjonsperiode (?)

5 Kliniske stadier Prodromalstadiet (varer 3-7 dager)
feber, evt.frysninger og frostanfall lettere luftveissymptomer hodepine, uvelhet, myalgier noen har diaré Respiratorisk stadium Tørrhoste Dyspné

6 Symptomer ved innleggelse
feber (100 %) frysninger/frostanfall (73 %) myalgi (61 %) hoste (57 %) hodepine (56 %) svimmelhet (43 %) ekspektorat (29 %) sår hals (23 %) forkjølelse (23 %) kvalme/oppkast (20 %) diaré (20 %) Lee N et al, NEJM 29 April 2003

7 Funn ved innleggelse Alle (?) feber (de fleste høyfebrile)
Basale krepitasjoner over lunger Røntgen Lee N et al, NEJM 29 April 2003

8 Forløp og prognose Videre utvikling Intensivavdeling 23 %
forverring av røntgenfunn 80-90 % bedre på dag 6-7 Intensivavdeling 23 % median 6,5 dager etter presentasjon Respirator 14 % Letalitet 4 % Lee N et al, NEJM 29 April 2003

9 Hematologiske prøver ved innleggelse
Leukopeni (< 3.5 x 109/l) Lymfopeni (< 1 x 109/l) Trombocytopeni Cefotest forlenget D-dimer forhøyet Aktiverte lymfocytter % 34 70 45 43 15 Lee N et al, NEJM 29 April 2003

10 Biokjemiske prøver ved innleggelse
ALAT forhøyet CK forhøyet LD forhøyet hyponatremi hypokalemi % 23 32 71 20 25 Lee N et al, NEJM 29 April 2003

11 SARS hos barn og unge Tenåringer klinikk som hos voksne
hyppig frostanfall, myalgi uttalte røntgenforandringer uttalt lymfopeni mindre smittsomhet enn voksne? ingen døde Barn mildere forløp sjeldnere ledsagersymptomer røntgenforandringer lymfopeni mindre smittsomhet enn voksne? ingen døde Hon KLE et al, Lancet online 29 April 2003

12 Forløp og prognose Forverring etter ca én uke
Topuklet feberkurve Diaré Radiologisk og respiratorisk forverrelse 10/15 SARS-CoV i feces (PCR) etter 3 uker 9/19 SARS-CoV i nasopharynx (PCR) etter 3 uker Peiris JSM, Lancet in press

13 Peiris JSM, Lancet in press

14 Risikofaktorer for intensivbehandling og død
Univariat analyse høy alder mann CK økning LD økning nøytrofili hyponatremi Multivariat analyse høy alder LD økning nøytrofili Lee N et al, NEJM 29 April 2003

15 Obduksjonsfunn Makroskopisk konsolidering av lungevev tidlig fase
ødem, hyaline membraner organiseringsfasen cellulære, fibromyxoide eksudater i luftholdig lungevev lymfocytær inflammasjon i interstitiet vakuolerte og multinukleære pneumatocytter

16 Lee N et al, NEJM 29 April 2003

17 Letalitet Lav hos barn unge 7-14 % hos voksne

18 Forslag til generell diagnostikk
Blodprøver hematologi (inkludert differensialtelling av leukocytter, trombocytter) biokjemi (inkludert natrium, ALAT, LD, CK, CRP, cefotest, d-dimer) Lungerøntgen Blodgass/oksymetri

19 Forslag til mikrobiologisk diagnostikk www. fhi
Forslag til mikrobiologisk diagnostikk Mikrobiologi blodkultur serologi (Mycoplasma, Chlamydia, virus inkl. SARS CoV) husk rekonvalesensserum luftveissekret virus (inkludert SARS-CoV PCR) bakterier urin legionella- og pneumokokkantigen

20 Generell behandling Tenk på alternative diagnoser og behandle deretter
Generell understøttende behandling

21 Behandling av SARS Ingen medikamenter med dokumentert effekt

22 Behandling av SARS Ribavirin? Steroider?
canadiske myndigheter trakk godkjenning klinisk erfaring negative in vitro resultater bivirkninger kun i kliniske undersøkelser Steroider?

23 Ubesvarte spørsmål Smittsomhet i inkubasjonsperiode
Varighet av virusutskillelse Behandling

24 Oppsummering Godt definert sykdomsbilde, men mange differensialdiagnoser Dødelighet 7-14%, men langt de fleste overlever Ingen dokumentert behandling

25 Mer informasjon


Laste ned ppt "Kliniske forhold, utredning og behandling ved SARS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google