Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny influensa A(H1N1) – status og fremtidsutsikter Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 4.6.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny influensa A(H1N1) – status og fremtidsutsikter Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 4.6.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny influensa A(H1N1) – status og fremtidsutsikter Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 4.6.2009

2 Gir ikke hele bildet!

3 Tilfeller i Norge Ni bekreftede tilfeller –smittet i Mexico og USA Mange prøver analyseres ved Folkehelseinstituttet og etter hvert ved lokale laboratorier –En del med både typisk klinikk og reisehistorie –Mange med mindre reell mistanke om ny influensa Varsling til Smittevernvakta (21 07 63 48) av bekreftede tilfeller

4 Smittsomhet og alvorlighet Alvorlighet Smittsomhet Tuberkulose Influensa Meslinger Sars Klamydia

5 Smittekjeden: følg smittestoffet Alle seks ledd må være til stede for at smittestoff skal spre seg Smittestoff Smittemåte Smittekilde Utgangsport Inngangsport Smittemottaker

6 Smittestoff Smittemåte Smittekilde Utgangsport Inngangsport Smittemottaker - Nytt A(H1N1)-virus. - Ingen alvorlige virulensgener. - Ingen resistens mot oseltamivir og zanamivir.

7 Gartner et al, NEJM 2009

8 Smittestoff Smittemåte Smittekilde Utgangsport Inngangsport Smittemottaker - De syke. - Også like før symptomene?

9 Tidsakser 2 (1-7) d 7(3-14) d smittet syk frisk Sykdom Smittsomhet 5 (3-7) d smittefri smittsom

10 Smittestoff Smittemåte Smittekilde Utgangsport Inngangsport Smittemottaker - Nese - Munn - Avføring?

11 Smittestoff Smittemåte Smittekilde Utgangsport Inngangsport Smittemottaker - Dråpesmitte - Kontakt - Indirekte kontakt - Fekal-oral? - Luftbåren smitte?

12 Smittestoff Smittemåte Smittekilde Utgangsport Inngangsport Smittemottaker - Nese - Munn

13 Smittestoff Smittemåte Smittekilde Utgangsport Inngangsport Smittemottaker - Alle. - 1/3 over 60 delvis immune

14 Mulige smitteverntiltak mot ny influensa Større avstand Hostehygiene Håndhygiene Munnbind på de syke Isolering av de syke Behandling av de syke Munnbind på de friske Vaksinasjon av de friske

15 Reproduksjonsantallet R Antallet nye personer hver smittet person smitter. R= B c d x R>1 gir epidemi. R<1 utrydder sykdommen. B = smittsomheten, dvs sannsynligheten for smitte ved kontakt c = kontakthyppigheten, dvs kontakter per tidsenhet d = smittevarigheten, dvs hvor lenge en smittekilde er smittsom x = andelen mottakelige, dvs andelen som ikke er immune Foreløpige anslag: R = 1,4 – 1,6

16 Mulige smitteverntiltak mot ny influensa GruppeRedusere smittsomhet B Redusere kontakter c Redusere varighet d Redusere mottakelige x De sykeHygiene Munnbind Isolering (hjemme) Antiviral behandling De mistenkt smittede HygieneKaranteneAntiviral behandling De andreHygieneAktvitets- reduksjon Vaksinering Kjemo- profylakse

17 Sykdomsbildet Fra asymptomatisk infeksjon via mild sykdom til dødsfall –Som ved vanlig influensa, men mer oppkast og diare –Pneumonier, både virale og sekundære bakterielle –2-5% sykehusinnleggelser –Noen få har behov for respirator Letalitet: Godt under 0,1 %

18 Hvem rammes? Ungdomssykdom! –a) mer eksponering av unge? –b) noe immunitet bos eldre –c) mer virulent virus hos unge? –d) mer testing hos unge? Ingen kjønnsforskjeller Risikogrupper for komplikasjoner: Pasienter med diabetes, overvekt, astma, annen lungesykdom, hjertesykdom, gravide (?)

19 Smittsomhet og alvorlighet Alvorlighet Smittsomhet Tuberkulose Influensa Meslinger Sars Klamydia

20 Vurdering framover (dvs spådom) Global spredning i juni I sommer: –Stor epidemi på sørlige halvkule –Rolige på nordlige halvkule, men mange enkelttilfeller og noen institusjonsutbrudd I høst og vinter: –Stor epidemi på nordlige halvkule –Ukjent størrelse (20 – 50 % smittet?) –Komplikasjoner og dødsfall, særlig i risikogrupper og også blant barn! Men: Viruset kan endre seg og få verre egenskaper.

21 Fra forsinkelse til skadereduksjon Epidemien kan forsinkes, men ikke stoppes Smitteverntiltak kan påvirke samfunnet mer enn sykdommen –Aktivitetsbegrensninger –Avlysninger –Stenginger av skoler mv –Grensetiltak –Smitteoppsporinger (etter flyreiser) Er det verdt det, gitt sykdommens natur?

22 Fra smittevern til behandling Smittevern får mindre betydning –Viktigst: Hostehygiene, håndhygiene, hjemmeisolering Klinikerne blir de viktigste –Gjenkjenne risikopasienter –Gjenkjenne komplikasjoner –Gi riktig behandling: Feberdempende Antivirale legemidler Oksygen ved behov Antibiotika ved sekundær pneumoni

23 Smitteverntiltak mot ny influensa GruppeRedusere smittsomhet B Redusere kontakter c Redusere varighet d Redusere mottakelige x De sykeHygiene Munnbind Isolering (hjemme) Antiviral behandling (ved behov) De mistenkt smittede Hygiene De andreHygieneVaksinering når mulig

24 Vaksinasjon Produsentene forbereder seg WHO har ennå ikke anbefalt produksjon Begrenset produksjonskapasitet –Valg mellom A(H1N1)-vaksine og sesonginfluensavaksine Norge har avtale om 9,4 mio doser ved pandemi; tidligst fra november. Uansett 4,7 mio doser i februar. Kommunelegene bedt om å rapportere antall i ulike befolkningsgrupper. Vaksinasjonsrekkefølge (prioritering) vil bli bestemt av departementet senere.

25 Planer versus virkelighet Lag gode generiske planer Juster etter virkeligheten

26 Fra FHIs risikovurdering samme morgen, 27. april: ”Hendelsen har potensial til å bli en pandemi. Den raske spredningen til USA og Canada kan tyde på at viruset smitter nokså lett mellom mennesker. Data fra samme land tyder på at sykdomsbildet er mildt og uten dødsfall. Data fra Mexico kan vi foreløpig ikke bruke i risikovurdering. Dersom det blir en pandemi, tror vi per i dag at den vil bli mild med lav letalitet. (…) Vi ser altså en nokså optimistisk utvikling, til tross for at massemediene snakker om stadig flere dødsfall.”

27 www.fhi.no/svineinfluensa

28

29


Laste ned ppt "Ny influensa A(H1N1) – status og fremtidsutsikter Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 4.6.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google