Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusmisbruk og helseskader

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusmisbruk og helseskader"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusmisbruk og helseskader
Aase Grebstad Lege, Vestmo Behandlingssenter

2 Rusmiddelsituasjonen
Statusrapport utgitt av Helse og Omsorgsdepartementet okt. 06: Totalforbruket av alkohol øker Nedgang i narkotikamisbruket blant ungdom Nedgang i overdosedødsfall i 2005 På verdensbasis: 1,8 mill. døde av alkoholrelaterte årsaker; døde av narkotikarelaterte årsaker i 2000

3 Ulike rusmidler Opioider Amfetamin, kokain, ecstasy Cannabis Alkohol
Benzodiazepiner

4 Felles Forverring av psykisk og fysisk sykdom Ulykker, skader, vold
Hjerneskader; kan ikke klare seg alene! Vanligvis blandingsmisbruk; økt risiko for helseskade Vitaminmangel; dårlig ernæring

5 Helseskader ved bruk av opioider
Kvalme, oppkast Hormonforstyrrelser Tretthet, mindre utholdenhet, følelsesmessig ubalanse, manglende tiltakslyst Dårlig immunforsvar; infeksjoner, hepatitt, hiv Vann på lungene Rhabdomyolyse; ødeleggelse av muskulatur, nyresvikt Hjerneinfarkt, hjerneblødning Respirasjonsstans; overdosedødsfall

6 Helseskader ved bruk av sentralstimulantia
Amfetamin, kokain, ecstasy Økt blodtrykk, åndedrett, temperatur. Hurtig, urm puls Redusert konsentrasjon, endret stemningsleie, reduksjon i hukommelse og innlæringsevne Psykiske lidelser: angst, depresjon, humørsvingninger, hallusinasjoner, paranoide vrangforestillinger Infeksjoner; pga dårlig ernæring og injisering Kramper, hjertesvikt, blodpropp i lungene, hjerteinfarkt, hjerneinfarkt, hjerneblødning Dødsfall pga virkninger på hjerte/karsystemet og høy feber

7 Helseskader ved bruk av cannabis
Økt puls, blodtrykk Hormonforstyrrelser Plutselig hjertedød Amotivasjonssyndromet Vedvarende sløvhetstilstander, reduksjon av intellektuelle funksjoner Akutte angst-og depresjonsreaksjoner, hallusinasjoner, psykoser Kronisk bronkitt, astma, lungekreft, KOLS Reduserer kroppens immunforsvar; infeksjoner

8 Helseskader ved bruk av alkohol
Flere menn enn kvinner dør av alkohol; hovedtyngden er i alderen år; fof pga hjerte/karsykdom Leversykdommer: Alkoholisk fettlever Alkoholisk hepatitt Cirrhose Leverkreft

9 Forts. Helseskader ved bruk av alkohol
Nevrologiske komplikasjoner: Alkoholrelatert lillehjernesvinn Sentral pontin myelinolyse Wernicke-Korsakoff syndrom Hjerneforandring pga leversykdom Hodeskader pga fall, epilepsi Hjerneblødning, hjerneinfarkt Generell muskelsvinn Perifer nevropati Pellagra Delirium tremens Tobakk-alkohol-amblyopi

10 Forts. Helseskader ved bruk av alkohol
Kreftsykdommer: Brystkreft Kreft i hode, hals Kreft i spiserør, mage, lever, tykktarm Lungekreft

11 Forts. Helseskader ved bruk av alkohol
Infarkter og blodpropper (pga økt LDL og triglycerider, økt blodtrykk) Alkoholisk cardiomyopati (hjertesvikt) Betennelse i spiserør, mage; magesår Akutt og kronisk pankreatitt Svekket immunforsvar; økt sykelighet Blødningstendenser Pustestans

12 Helseskader ved bruk av benzodiazepiner
Endret stemningsleie; flatt følelsesliv samt depresjon Svekket hukommelse, konsentrasjon og redusert innlæringsevne Angst Tretthet, døsighet, koordinasjonsproblemer, ustøhet, forvirring Pustestans


Laste ned ppt "Rusmisbruk og helseskader"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google