Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veksthuset Molde. Veksthuset Molde Visjon: Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Styret i Rusbehandling Midt-Norge HF TSB innenfor DPS’ene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veksthuset Molde. Veksthuset Molde Visjon: Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Styret i Rusbehandling Midt-Norge HF TSB innenfor DPS’ene."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Veksthuset Molde

3 Visjon: Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler
Styret i Rusbehandling Midt-Norge HF TSB innenfor DPS’ene Adm direktør Stab Voksenklinikken Tyrili- stiftelsen Lade Behandlings- Senter N.K.S. Kvamsgrind kollekttivet LAR-Midt Nidaros- klinikken Veksthuset Molde Vestmo Behandlings senter Ungdoms- klinikken Ko- Rus Hvem er vi? 5 enheter inkludert Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget. Over 60 % av vår aktivitet er vha private aktører Vi gir spesialisert rusbehandling som spenner fra poliklinikk, via døgnbehandling i klinikk til langtids behandling i strukturert terapeutisk samfunn og kollektiv, samt legemiddelassistert rehabilitering Har driftsavtaler (de grå) med Tyrili, LBS og Kvamsgrind. Kjøper mange gjestepasientplasser både innenfor Midt-Norge og utenfor. Dette er nødvendig for å kunne oppfylle Pasientrettighetslovens intensjoner og bestemmelser om behandlingsfrister, samt mangfold i tilbudet. Antall behandlingsforløp Døgn Poliklinikk LAR 290 pasienter Gjestepasientplasser

4 Veksthuset Molde

5 Veksthuset Molde 39 stillinger Tverrfaglig sammensatt;
Sykepleiere, sosionomer, pedagoger, vernepleiere, psykologer, barnevernspedagoger, lege Videreutdanning (de fleste); - Gruppeterapi, familieterapi, rus/avhengighet, gestaltterapi, kunst/uttrykksterapi, psykisk helse, helsesøster, barn/familie og ledelse

6 Veksthuset Molde Målgruppe: Rusavhengige 18 - 40 år
Narkotika og blandingsmisbruk Kvinner/menn Modell: Fellesskapet som metode Familie- og nettverksorientert fokus Helhetlig tilnærming med ulike terapeutiske metoder Utstrakt samhandling med lokalsamfunnet

7 Veksthuset Molde Grunnpilarene i behandlingen vår: Respekt
Ansvarlighet Mestring Relasjon

8 Veksthuset Molde Vi tror at: endring er mulig
hver enkelt har ressurser til å nå sine mål og ressurser til å hjelpe andre det ikke finnes vanskelige mennesker, bare vanskelige situasjoner hver enkelt har mulighet til å gjøre valg, selv om situasjonen er vanskelig valg, handlinger og konsekvenser henger sammen

9 Veksthuset Molde DØGNBEHANDLING = FASE 1 (6-12 mnd)
Delt inn i 3 faser: Kartlegging Fordypning Integrering Fasene viser utviklingen gjennom døgnbehandlingen Lengde varierer med behov Strukturerer innholdet; slipper å forholde seg til ”alt” samtidig

10 Veksthuset Molde Kartleggingsfasen;
sitt eget opplegg på dagtid i egne lokaler trygghet, tid og ro fysisk aktivitet for å dempe uro tett oppfølging av ansatte grundig kartlegging/utredning. Bestemme lengde på døgnbehandling utarbeide behandlingsplan

11 Veksthuset Molde Fordypningsfasen;
gå inn i temaer man trenger å jobbe med identitet her og nå; hvem er jeg i relasjon til andre fortid; hva har vært med på å forme meg så langt bearbeide eventuelle traumer

12 Veksthuset Molde Integreringsfasen;
hvordan bruke det jeg har lært om meg selv orientere meg ut; fritid og jobb trene på ferdigheter bidra med mine ressurser til andre i fellesskapet

13 Veksthuset Molde Respekt, ansvarlighet, mestring, relasjon
Hvordan jobber vi med dette? Fellesskapet som metode Individualterapi Økonomi Bolig Arbeid/utdanning Familie og nettverk Foreldreveiledning Kvinnefokus Ruskartlegging

14 Veksthuset Molde Fellesskapet som metode Strukturert miljøterapi
Gruppeterapi Fasene

15 Veksthuset Molde INNTAKSPROSESSEN Seksjon for Inntak og Etablering (SIE) Henvendelse (formell/uformell) Henvisning + Vurdering (fra vurderingsinstans) Vurderes av inntaksteam ved VHM Tildeling av inntaksdato (gjøres innen 30 virkedager innen behandlingsfristen) Tildeling av kontaktperson ved SIE (følger gjennom hele behandlingen) Individuell oppfølging (møter og telefon) Avrusning i godkjent avrusningsinstitusjon Ingen lineær prosess, nødvendigvis. Fleksibilitet nødvendig, og mye motivasjonsarbeid!

16 Veksthuset Molde ETTERVERN = FASE 2 og 3 (+/- 15 mnd)
Lengde i de ulike fasene varierer etter behov Mye uformell kontakt, i tillegg til faste avtaler/grupper

17 Veksthuset Molde Fase 2 - videreføring: Veksthusets ettervernsbolig
Arbeid/skole 4 dager i uken Fast fritidsaktivitet Gruppe, og individuell oppfølging, 1 dag pr uke Ansatt til stede i boligen 1 kveld/dag pr uke Forventninger om noe innsats/deltakelse i døgnbehandlingen på kveld

18 Veksthuset Molde Fase 3 – etablering: Flytte ut i egen bolig
Full jobb/skole Fortsette med fritidsaktivitet Deltakelse i gruppe på Veksthuset 1 gang pr mnd Besøk av kontaktperson fra Veksthuset 1 gang/mnd

19 Veksthuset Molde ANSVARSGRUPPE Opprettes ved inntak
Har minimum 4 møter i løpet av behandlingen Består av alle sentrale samarbeidspartnere rundt brukeren Ledes av Veksthuset frem til fase 3; da overtar hjemkommunen denne rollen

20 Samhandling Samhandlingskoordinator, 3 stillinger Samhandlingsnettverk
KoRus samarbeid ”Dugnad” Integreringstiltak RIM/Brygga Relasjonsbygging ”veien blir til mens man går”

21 Takk for oppmerksomheten
Presentasjon av Merethe W. Nøsen og Lillian Åndal For mer informasjon kontakt telefon eller mitt mob.nr Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Veksthuset Molde. Veksthuset Molde Visjon: Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Styret i Rusbehandling Midt-Norge HF TSB innenfor DPS’ene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google