Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreplaner i matematikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreplaner i matematikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreplaner i matematikk
Et utvalg fra 10. klasse, Vg1-PY og Vg1-TY

2 Tall og algebra: Likninger
10.klasse Vg1 PY Vg1TY Løse likninger og ulikheter av 1. grad  Likningssystemer med to ukjente Forenkle flerleddet uttrykk  Løse likninger av 1. grad. Enkle potenslikninger Løse likninger og ulikheter  Likningssystemer Grunngi løsningen og vurdere gyldighetsområde og avgrensinger

3 Eksamen 10. klasse 2012 Del 1

4 Vg1 PY- Del 1

5 Tall og algebra: Formler
10.klasse Vg1 PY Vg1TY Faktorisere, forenkle algebrauttrykk  Knyte uttrykkene til praktiske situasjoner,  Regne med formler, parenteser, brøkuttrykk og kvadratsetninger Tolke og bruke formler som gjeld dagligliv og yrkesliv Faktorisere kvadratiske uttrykk, kvadratsetningene og lage fullstendige kvadrater Regne med bokstavuttrykk, formler, parenteser, rasjonale og kvadratiske uttrykk

6 Eksamen 10. klasse 2013 Del 1

7 Vg1PY - Del 2 (TIP)

8 Vg1 TY - Del 1 (Elektro)

9 Vg1 TY Del 2 (Elektro)

10 Del 2 TY forts.

11 Tall og algebra/Økonomi: Prosent
10.klasse Vg1 PY Vg1TY Sammenlikne og regne mellom brøker, prosent og promille  Lån, sparing, budsjett, regnskap Regne med prosent, prosentpoeng og vekstfaktor Prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter Vurdere forbruk og bruk av kredittkort, sette opp budsjett og regneskap ved hjelp av regneark Undersøkje og vurdere ulike former for lån og sparing Løse problemer frå ulike fag og samfunnsområder

12 Eksamen 10. klasse 2013 Del 2 Fortsettelse….

13 Eksamen 10. klasse 2013 Del 2 fortsettelse….

14 Vg1 PY – Del 1

15 Vg1 PY - Del 2

16 Geometri: Figurer 10. klasse Vg1 PY Vg1TY
Egenskaper ved 2D og 3D figurer – utforske egenskapene med og uten digitale verktøy Konstruere med passer og linjal og dynamiske konstruksjonsprogrammer Bruke formlikhet og Pytagoras ved beregninger utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske idear bruken av formlikskap, målestokk og Pytagoras’ setning til berekningar løyse problem som gjeld lengd, vinkel, areal og volum tolke, lage og bruke skisser og arbeidsteikningar praktiske problem med lengdesinus, cosinus og tangens til beregninger av trekantar bruke geometri til å analysere og løse problem med lengder, vinklar og areal lage og bruke skisser og teikningar med og utan bruk av digitale verktøy

17 Eksamen 10. klasse 2011 Del 1

18 Del 1 PY og TY

19 Eksamen 10. klasse 2013 Del 2

20 Vg1 PY - Del 2

21 Vg1 TY – Del 2 (Elektro)

22 Funksjoner 10.klasse Vg1 PY(tall og algebra) Vg1TY
lage funksjoner, beskrive og tolke, omsette mellom ulike representasjoner av funksjoner, som grafer, tabeller, formler og tekster proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og kvadratiske funksjoner behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar lage, tolke, analysere funksjoner finne lineære sammenhenger funksjonsomgrepet og omsette mellom ulike representasjoner av funksjoner beregne nullpunkt, ekstremalpunkt, skjæringspunkt og gjennomsnittlig vekstfart

23 Eksamen 10. klasse 2013 Del 2 Fortsettelse…

24 Eksamen 10. klasse 2013 Del 2 …fortsettelse

25 Vg1 PY- Del 2

26 Vg1 PY - Del 2

27 Vg1 TY – Del 2

28 Vg1 TY - del 2

29 Forts.


Laste ned ppt "Læreplaner i matematikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google