Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi - Metode Likestilling på Sørlandet 2003 De to Agder-fylkene har hatt lavest score på likestillingsindeksen av alle landets fylker i mange.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi - Metode Likestilling på Sørlandet 2003 De to Agder-fylkene har hatt lavest score på likestillingsindeksen av alle landets fylker i mange."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Strategi - Metode

4 Likestilling på Sørlandet 2003 De to Agder-fylkene har hatt lavest score på likestillingsindeksen av alle landets fylker i mange år. Agderrådet velger likestilling som ett av hovedsatsingsområdene. 2005 Agderrådet oppretter Likestillingsrådet for Agder. 2006 Likestillingsrådet initierer forprosjekt ”Fritt valg - om ungdom og framtidsvalg” 2007 Vest-Agder fylkeskommune lanserer ide om ”10-årssatsingen” KS Agder har prøveprosjekt om unges livsvalg i Lindesnes, Kvinesdal og Lillesand. 2008 ”Fritt valg-10-årssatsing for likestilling på Sørlandet” starter opp.

5 ”Fritt valg- 10-årssatsing for likestilling på Sørlandet” Et overordnet mål for prosjektet er å sikre god kjønnsbalanse i yrkeslivet på Agder. Hovedmålgruppe er ungdom i alderen 13-19 år. Da må vi begynne med de små. Prosjektperiode 4 år. Erfaringer vil bli brukt for å initierer og anbefale tiltak og metoder i hele Agder.

6 Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2008–2010 3 hovedmål er prioritert : Læringsmiljøet i barnehage og grunnopplæring skal fremme likestilling mellom gutter og jenter. Bedret kjønnsbalanse i valg av utdanning og yrker – med et spesielt fokus på fag- og yrkesopplæringen og rekruttering av jenter til realfag. Kjønnsbalansen blant ansatte i barnehage og grunnopplæring skal bedres.

7 Forprosjektet - Råd fra de unge selv: Jobbe med selvfølelse i skolen Vise mannlige rollemodeller Unge inviteres til å lage info til de unge Lønna må opp i tradisjonelle kommunale yrker

8 Utdanningsvalg=Fritt Valg Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Elevene skal gis mulighet til praktisk aktivitet. Legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg. Legge til rette for hensiktsmessige arbeidsformer både i skole og arbeidsliv – kontakt og samarbeid både med vgs og arbeids- og næringsliv. (LP –utdanningsvalg)

9 Fritt Valg - Kristiansand Samarbeid mellom barnehage og skole 1.satsingsområde: Gutter

10 Deltakere 4 barnehager: Eplehagen Andungen Hokus pokus Roligheden 2 skoler: Oddemarka Fiskå 4 barnehager 2 skoler Øst Vest

11 Forventet effekt av prosjektet Modigere ungdom. Barnehage og skole fremmer mangfold, likeverd og respekt. Bedre levekår.

12 Modigere ungdom Det er mange måter å være modig på. Elevene er mer reflekterte og tar friere og mer kjønnsuavhengige valg – ut fra egne talenter, mer enn nedarvede tradisjoner og fordommer.

13 Barnehage og skole fremmer mangfold, likeverd og respekt

14 Bedre levekår Barn og unge gis muligheter til utprøving og utforsking av egne talenter. Skole og barnehage skaper rom for flere muligheter for praktisk erfaring for barn og ungdom. Barn og unge må få kunnskap og erfaringer om ulike valgmuligheter. Barn og unge må oppleve gode rollemodeller

15 Suksess- kriterier Tenke stort – begynne i det små Bygge på sammenhenger som allerede fungerer Hente inspirasjon der noe allerede er gjort

16 Likestilling = likeverd http://www.frittvalg.no/ http://www.frittvalg.no


Laste ned ppt "Strategi - Metode Likestilling på Sørlandet 2003 De to Agder-fylkene har hatt lavest score på likestillingsindeksen av alle landets fylker i mange."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google