Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye rammebetingelser for folkehelsearbeidet Samling for folkehelsekoordinatorer/HEFO koordinatorer 13.april 2010 Kjetil Drangsholt Seniorrådgiver Regionalutviklingsenheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye rammebetingelser for folkehelsearbeidet Samling for folkehelsekoordinatorer/HEFO koordinatorer 13.april 2010 Kjetil Drangsholt Seniorrådgiver Regionalutviklingsenheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye rammebetingelser for folkehelsearbeidet Samling for folkehelsekoordinatorer/HEFO koordinatorer 13.april 2010 Kjetil Drangsholt Seniorrådgiver Regionalutviklingsenheten Vest-Agder fylkeskommune

2 Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Plan- og bygningsloven Regionplan Agder 2020 St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen

3 Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Regional utvikling: Pådriver, samordner, ledelse av partnerskap Planmyndighet Egen tjenesteyting

4 Regionplan Agder 2020: ”Med overskudd til å skape” Mål 1:Klima Mål 2:Dt gode livet Mål 3: Utdanning Mål 4: Kommunikasjon Mål 5: Kultur

5 Det gode livet: Et Agder for alle Valgfrihet og likestilling Samhandling og deltakelse Forebygging gir bedre levekår

6 Forebygging gir bedre levekår - tiltak Godt utbygd barnehagetilbud i alle kommuner Utdanningsløpet; alle skal ha studiekompetanse, fagbrev eller kompetansebevis

7 Agder en ledende region på folkehelsearbeid og mulighetene i samhandlingsreformen Årlige statusrapporter på levekår Økt kvalitet i barnehage

8 Felles strategisk plan for folkehelse- og levekår i Aust-Agder og Vest-Agder

9 St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen

10 Nasjonale mål og hovedprioriteringer for 2010 – rundskriv IS-1/2010

11 Kommunene

12 Fylkesmennene

13 Fylkeskommunene


Laste ned ppt "Nye rammebetingelser for folkehelsearbeidet Samling for folkehelsekoordinatorer/HEFO koordinatorer 13.april 2010 Kjetil Drangsholt Seniorrådgiver Regionalutviklingsenheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google