Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V/ Trine Arnesen. Kort historikk Industrieventyr avsluttet juni 2000 Klare strategier og målsettinger –Konsentrerer seg om arb/kompetanse –Få folk i arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V/ Trine Arnesen. Kort historikk Industrieventyr avsluttet juni 2000 Klare strategier og målsettinger –Konsentrerer seg om arb/kompetanse –Få folk i arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 v/ Trine Arnesen

2 Kort historikk Industrieventyr avsluttet juni 2000 Klare strategier og målsettinger –Konsentrerer seg om arb/kompetanse –Få folk i arbeid Bygger ”ned” produksjonen Næringslivet vår viktigste samarbeidspart

3 Vårt primære marked Finnmark 74’ Alta 19’ Loppa 1’ Hasvik 1 3 NAV kontor

4 Alta kommune 18 700 innbyggere 8,1 % egenmeldt sykefravær 3,1 % arbeidsledige Variert næringsliv –handelssenter –industri –primærnæringer –turisme

5 Loppa kommune 1 078 innbyggere 8,2 % egenmeldt sykefravær 4,8 % arbeidsledige Kommunesenter + bygder uten veiforbindelse Ensidig næringsliv

6 Hasvik kommune 934 innbyggere 8,0 % egenmeldt sykefravær 5,8 % arbeidsledige Øy kommune Ensidig næringsliv

7 Tiltak ”Alle” tiltak – TiA, KiA, AB, APS, VTA Arbeidsretta rehabilitering, avklaring Egen avtale med kommunen om APK AMO kurs

8 Organisering 41 ordinært ansatte Produksjonsavdeling Veilederavdeling Aksis Pluss MIA Avd Hasvik Avd Loppa Trekant Veileder, arb taker, arb leder/ekstern bed

9 Kompetanse  ”Fra industri til kompetansebedrift”  Tilfredsstille krav fra NAV og næringsliv  Allsidig kompetanse  Vi har i dag 14 veiledere Sosionom, yrkesfaglig pedagog, ergoterapeut, sykepleier, spes pedagog, barnevernspedagog, økonom, IT, leder  Yrkesfaglig kompetanse, nettverk av samarbeidende bedrifter og virksomheter  Arbeidslivskompetanse  Karriereplanlegging  Ernæring  Trim og helse

10 Interne produksjoner

11 Trivsel på AKSIS

12 Visjon ”Aksis skaper endring”

13 Hovedmål ”Vårt hovedmål er å få mennesker i arbeid”

14 Verdier Entusiasme Tilgjengelig Respekt For våre arbeidstakere, våre kunder og våre samarbeidspartnere.

15 Resultat attføring 2009 Pr 31.10.2010 Ordinært arbeid, uten bruk av lønnstilskudd 2319 Ordinært arbeid med lønnstilskudd fra Aetat 108 Arbeid/trygd kombinasjon 144 Utdanning, egenfinansiert 47 Utdanning, dekket av NAV som Yrkesr.attføring 1917 Tiltaket Midlertidig sysselsetting 01 Tiltaket AMO (arbeidsmarkedsopplæring) 2 Andre tiltak i bedriften 8052 Militærtjeneste 0 1 Annet, aktive løsninger 3527 Sum aktiv attføring: 187136 Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering * 3728 Søkt/fått uførepensjon 2111 Søkt/fått alderspensjon/avtalefestet pensjon Fødselspermisjon 1 1 Institusjonstilbud/plassering 1 1 Flyttet 33 Annet, ingen aktiv løsninger 5741 Totalt 307222

16 Resultat

17

18 Hvordan øke formidlingen? Kompetanse Næringslivet Arbeidsmarkedet  Fokus fra første dag på ”hva etter at du har vært hos Aksis”

19 Kompetanse Styrets sammensetning Utdanningsbakgrunn Arbeidserfaring Forankre mål om formidling –”hvor skal du jobbe etter at du har vært hos Aksis” Fokus

20 Næringslivet Bransjekunnskap Markedsføring/kommunikasjonsplan Partnerskapsavtaler Skape ’behov’ Pleie nettverk

21 Bransjekunnskap Bedriftsbesøk Dagspressen Utnytte interne ressurser –Veiledere –Arbeidsledere –Andre

22 Kommunikasjon

23 Partnerskapsavtaler

24 Skape behov God kjennskap til bedrifter Aktivt foreslå alternativt arbeid

25 Pleie nettverk Åpen dag Næringsforening Presentere bedriften ( eks Rotary) Kjøpe lokalt Media

26 Metoder Interessetest Karriereveiledning Jobbsøker trening Arbeidstrening Hospitering

27 Arbeidsmarkedet Signaler fra NAV Stillingsannonser Framtidige yrker


Laste ned ppt "V/ Trine Arnesen. Kort historikk Industrieventyr avsluttet juni 2000 Klare strategier og målsettinger –Konsentrerer seg om arb/kompetanse –Få folk i arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google