Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENKELTVEDTAK SKAL VÆRE SKRIFTLIG n UNNTAK HVIS DET ER BYRDEFULLT n F.EKS UTENDØRS - BRANNVESENET n ELLERS HASTER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENKELTVEDTAK SKAL VÆRE SKRIFTLIG n UNNTAK HVIS DET ER BYRDEFULLT n F.EKS UTENDØRS - BRANNVESENET n ELLERS HASTER."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENKELTVEDTAK SKAL VÆRE SKRIFTLIG n UNNTAK HVIS DET ER BYRDEFULLT n F.EKS UTENDØRS - BRANNVESENET n ELLERS HASTER

2 REGLER OM BEGRUNNELSE §24 n HOVEDREGELEN ER SAMTIDIG BEGRUNNELSE n HVEM HAR KRAV PÅ BEGRUNNELSE? n UNNTAK FRA HOVEDREGELEN

3 HVA SKAL BEGRUNNELSEN INNEHOLDE §25? n FAKTA (SKAL) n DE AKTUELLE REGLER (SKAL) n DE AKTUELLE RETNINGSLINJER FOR SKJØNNET (BØR)

4 REGLER OM UNDERRETNING §27 n HVEM HAR KRAV PÅ UNDERRETNING? n HVA SKAL UNDERRETNINGEN INNEHOLD?

5 HVA HVIS MAN ER MISFORNØYD? n KLAGE n OMGJØRING n SØKSMÅL n OMBUDSMANNEN

6 KLAGERETT n ENKELTVEDTAK n PART ELLER ANNEN MED RETTSLIG KALGEINTERESSE n KLAGEORGAN n HUSK KLAGEFRIST

7 RETTSLIG KLAGEINTERESSE n AVHENGIGHETSFORHOLD TIL EN PART n KONKURRANSEFORHOLD n NABOFORHOLD n EN PARTS SUKSESSOR n ORGANISASJONER

8 KLAGEINSTANSENS VEDTAK I KLAGESAK KAN IKKE PÅKLAGES n HUSK ANNET LEDD FOR VEDTAK FATTET AV KOMMUNALT ORGAN n KOMMUNESTYRE/FYLKESTING KAN SELV OPPTRE SOM KLAGEINSTANS n FORMANNSKAPET/FYLKES-UTVALGET KAN OPPTRE SOM KLAGENEMND n OPPRETTE SÆRSKILT KLAGENEMND

9 FORMELLE SIDER n FRISTER n OPPREISNING n ADRESSAT FOR KLAGEN n OPPSETTENDE VIRKNING

10 BEHANDLING AV KLAGEN n UNDERINSTANSENS BEHANDLING n KLAGEINSTANSENS BEHANDLING

11 UNDERINSTANSEN n AVVISE n OPPHEVE n ENDRE n OVERSENDE n (HUSK- MÅ HOLDE SEG TIL KLAGERENS ANFØRSLER) n HUSK OGSÅ OMGJØRINGSKOMPETANSEN

12 KLAGEINSTANSEN n AVVISE n OPPHEVE n ENDRE n HUSK-KAN PRØVE ALLE SIDER n IKKE BUNDET AV KLAGERENS ANFØRSLER n KAN OGSÅ OVERPRØVE SKJØNNET

13 Omgjøring etter §35 n Reelle hensyn n Vedtaksorganets omgjøringskompetanse n Omgjøring som ikke er til skade n Omgjøring som er til skade hvor ingen forventning er skapt n Ugyldige vedtak

14 Saksomkostninger §36 n Reglene gjelder dels partens rett til å få dekket saksomkostninger av det offentlige og n dels partens rett til å få dekket omkostninger av den annen part


Laste ned ppt "ENKELTVEDTAK SKAL VÆRE SKRIFTLIG n UNNTAK HVIS DET ER BYRDEFULLT n F.EKS UTENDØRS - BRANNVESENET n ELLERS HASTER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google