Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGISKE UTFORDRINGER - SETT FRA UMB FELLES STYRESEMINAR 4. SEPTEMBER 2008 KNUT HOVE REKTOR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGISKE UTFORDRINGER - SETT FRA UMB FELLES STYRESEMINAR 4. SEPTEMBER 2008 KNUT HOVE REKTOR."— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGISKE UTFORDRINGER - SETT FRA UMB FELLES STYRESEMINAR 4. SEPTEMBER 2008 KNUT HOVE REKTOR

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Hovedutfordringene for UMB og det nye universitetet Fusjon og bygg for veterinærutdanningen på Ås  Prosess  Finansiering Norwegian University of Life Sciences  Utvikling av synergier (internt og eksternt)  Internasjonal og nasjonal konkurranseevne om –Forskningsmidler (NFR, EU, Industri) –Studenter – de beste –Ansatte - de beste

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no DET NYE UNIVERSITETETS ANATOMI (Tall fra 2007, DBH og NVH og UMBs regnskaper) NVHUMB Sum Årsverk Undervisnings- forsknings- og rekrutteringsstillinger 197504 Støttestillinger150437 Årsverk totalt4479431390 Produksjon Publisering/vit. ansatt0,50,7 Doktorgrader94756 Omsetning (Mill) Tildeling fra KD209504,2 Omsetning totalt3168261142 Studenter Registrert høst 0746529373302

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no BYGGE FELLES PLATTFORM FOR ”DET NYE UNIVERSITETET” Faglig målsetting og synergi:  ”Det nye universitetet skal være ett av de ledende europeiske universitetene på områdene veterinærmedisin og miljø- og biovitenskap – Norwegian University of Life Sciences” Bygging av felles universitetskultur gjennom valg av:  Faglig organisering  Organisasjonsmessig oppbygging  Plassering av nye bygninger og bruk av eksisterende bygninger

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UNIVERSITET OG FAKULTETER  Fakulteter som organisatoriske enheter – hva innebærer det?  Veterinærmedisin skal ha sitt virke sammen med biovitenskap, samfunnsvitenskap, økonomi og teknologi  Alle deler av det nye universitetet må få vekst- og utviklingsvilkår

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no FORSKNING: KRITISK SUKSESSFAKTOR  Felles forskningsprogram med friske midler for å utvikle nye synergier –Matproduksjon og mattrygghet –Helse og velferd hos terrestiske og akvatiske dyr –Miljømessige konsekvenser av struktur- og klimaendringer

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no NY ANATOMI FOR CAMPUS ÅS!  Instituttsektoren blir styrket: Bioforsk, Norsk Institutt for Skog og Landskap, Nofima Mat, Nofima Marin får et medisinsk orientert VI i sin midte.  Over 2.500 ansatte må etter flyttingen utvikle felles mål og samarbeidsmekanismer for forskning, utdanning og næringslivssamarbeid

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTFORDRINGEN FOR DET NYE CAMPUS ÅS  Campus må gjennom sin samlede fagstyrke fremstå som et internasjonalt kunnskapssenter for –Bioproduksjon (mat, fiber, andre bio-goder) –Mattrygghet, dyrehelse, og folkehelse knyttet til bruk av natur i vid forstand –Industriell bearbeiding av råstoff fra bioproduksjon –Miljø-, areal-, energi- og klimaspørsmål

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UTFORDRINGER FOR STYRING OG LEDELSE  Hvor lenge skal interimsperioden vare – og hvilke konsekvenser har det for oss?  Hvordan kan interimsperioden brukes til faglig strategisk planlegging av det nye universitetet?

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no TILLIT, RESPEKT OG KOLLEGIALITET  Fusjonsprosesser er krevende – det er mange eksempler på uheldige prosesser.  Medbestemmelse og medvirking er kritiske suksessfaktorer  Klare og gode spilleregler for fusjonsprosessen må utvikles av partene  Behov for mange faglige og sosiale møteplasser


Laste ned ppt "STRATEGISKE UTFORDRINGER - SETT FRA UMB FELLES STYRESEMINAR 4. SEPTEMBER 2008 KNUT HOVE REKTOR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google