Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UDs Topplederkonferanse 2007 Fornybar energi: Verdensbildet og Norges plass i dette Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UDs Topplederkonferanse 2007 Fornybar energi: Verdensbildet og Norges plass i dette Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 UDs Topplederkonferanse 2007 Fornybar energi: Verdensbildet og Norges plass i dette Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik

2 Klimaendringenes betydning I Norge:  Ekstremvær  Naturressursbaserte næringer  Energisektoren  Nordområdene  Internasjonal politikk Internasjonalt:  Ekstremvær  Havnivåstigning  Ressursknapphet  Vannmangel  Forutsetninger for utvikling  Internasjonal politikk Verden-i-Norge og Norge-i-verden Internasjonalt samarbeid

3 Energikilder; 2003-2030 (Kilde: IEA)

4 IEA Energy Outlook 2006 ”… OECD-landene må trappe opp forskningen kraftig for å finne alternativer til olje…”

5 Energi og klima: Studier og fremtidsbilder  Lavutslippsutvalget ”Et klimavennlig Norge”, NOU 2006: 18, 2006  International Energy Agency (IEA) ” Energy Technology Perspectives – Scenarios & Strategies to 2050”  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) “Mitigation of Climate Change“

6 Robuste globale trender  Endring i energibruk  Energieffektivisering og energiintensive samfunn  Endring i energigenerering  Andel fornybart og kjernekraft øker  CO 2 -håndtering  Fra sentral til desentralisert produksjon  Endring i distribusjon  Fra store nett til distribuerte løsninger  Mer komplekse problemstillinger

7 Hva gjør vi og hva kan vi i Norge  Vannkraft  CO 2 -håndtering  Solceller  Hydrogenteknologier  Offshore vind  Bioenergi og biodrivstoff

8 CO 2 -håndtering  Gasskraft med CO 2 -håndtering  Mongstad – demonstrasjonsanlegg, testing av ulike teknologier  Kårstø – prinsippbeslutning om renseanlegg  Tjeldbergodden – planer om gasskraftanlegg med rensing  EU: Teknologiplattform for CO 2 -håndtering  Norge sentral posisjon  Norske aktører:  Statoil, Hydro, Statkraft, Shell, AkerKværner, Alstom, Siemens, General Electric, Veritas, SINTEF, IFE, UiB, UiO, NTNU, IRIS, CMR/Prototech, Polytec, noen mindre bedrifter

9 Solceller  Internasjonalt marked – norsk kompetanse fra energi og materialer/metallurgi  Viktige FoU-miljøer  NTNU/SINTEF, UiO, IFE, Høgskolen i Agder  Bredde i norsk næringsliv  REC, Scanwafer, Scancell, Scanmodule, Elkem Solar, NSR, SGS, GETEK, Sweco Grøner; KanEnergi, Norsk Solkraft, NorSun, Metallkraft, Orkla Exolon, CruSin

10 Hydrogenteknologier og bioenergi  Hydrogenutvalget – NOU 2004:11  Produksjon av hydrogen med CO 2 -håntering – dekarbonisering av norske gassreserver  Hydrogen i transportsetktoren – viktig bidrag til reduksjon av klimagassutslipp  Bioenergi og biodrivstoff  Store ressurser – gode miljøer  Satsingsområde – rask effekt ved å øke andelen biodrivstoff til transport  Må avklare areal- og ressursbruk i livsløpsperspektiv

11 Offshore vind  Stort potensial langs norskekysten og på norsk sokkel  I teorien: vindkraften = 200x årlig vannkraft, vind = 10x verdien av norsk olje&gass  Interessekonflikter ved naturinngrep  Potensial for norsk kunnskaps- og verdiskaping basert på offshoreteknologi: Vindturbiner til havs  Stort internasjonalt marked  Norske aktører  Hydro, Sway, SINTEF-gruppen, IFE, UIO, Hydro, Statoil, Shell, Lyse, Statkraft, AkerKværner, Veritas, OWEC Tower og ChapDrive

12 Energi og miljø – Forskningsrådets portefølje (2006) og ambisjoner (mill. kr) Kombinasjon Energi Petroleum Klima 300 mill. kr 600 mill. kr 400-600 mill. kr 2006 Ambisjon

13 Fra norsk suksess på olje&gass til suksess også innen fornybar og klimavennlig energi  Norge har råvarene; vann, vind, skog, bølger, thorium mm  Læringsoverføring fra olje&gass  Store kraftselskaper  Teknologi- og tjenesteleverandører  FoU-strategi samt kvalitet og volum i FoU-miljøene  Offentlige krav og reguleringer  Internasjonal orientering = Innovasjon og verdiskaping i samspill

14 Norge i verden – og verden i Norge


Laste ned ppt "UDs Topplederkonferanse 2007 Fornybar energi: Verdensbildet og Norges plass i dette Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google