Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nord-Trøndelag 11.05.2011. Administrasjon for flere virksomheter Norsk kulturråd 512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nord-Trøndelag 11.05.2011. Administrasjon for flere virksomheter Norsk kulturråd 512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nord-Trøndelag 11.05.2011

2 Administrasjon for flere virksomheter Norsk kulturråd 512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv Statens kunstnerstipend 238 mill kr i stipend- og garantiinntekter Fond for lyd og bilde 30 mill kr Den kulturelle skolesekken 167 mill kr fordelt via fylkeskommunene Bibliotekmøtet i Stavanger 22. mars 2012 ADMINISTRASJON FOR FLERE VIRKSOMHETER

3 Administrasjon for flere virksomheter Opprettet i 1965 som forvaltningsorgan for Norsk kulturfond. Tilskudd til musikk, scenekunst, litteratur, periodiske publikasjoner, visuell kunst, barne- og ungdomskultur, kulturvern og diverse annet ut fra faglig og kunstnerisk skjønn. Rådet består av 10 medlemmer, som foreslås av Kulturdepartementet og oppnevnes av Kongen i statsråd. Flere fagutvalg og underutvalg er igjen oppnevnt av rådet og er delegert vedtaksmyndighet. Bibliotekmøtet i Stavanger 22. mars 2012 NORSK KULTURRÅD

4 Administrasjon for flere virksomheter Forvalter og administrerer fem innkjøpsordninger for litteratur og én for kulturtidsskrift. Tilskuddsordninger for klassikere, nynorsk litteratur, bildebøker, tegneserier og periodiske publikasjoner. Prosjektstøtte til litteraturfestivaler og ulike formidlingstiltak (også i bibliotek!). Innkjøpsordningene har egne vurderingsutvalg, som er vedtaksmyndige. Enkelte tilskuddsordninger har egne vurderingsutvalg, som innstiller til Faglig utvalg for litteratur (bildebøker, tegneserier, tidsskrift). Andre behandles direkte av Faglig utvalg for litteratur (nynorsk litteratur, klassikere, litteraturfestivaler, prosjektstøtte). Bibliotekmøtet i Stavanger 22. mars 2012 LITTERATURSEKSJONEN

5 Administrasjon for flere virksomheter Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne (1965) Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og ungdom (1966) Innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur for barn, ungdom og voksne (1990) Innkjøpsordningen for ny norsk faglitteratur for barn og ungdom (1996) Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa (2005) Bibliotekmøtet i Stavanger 22. mars 2012 INNKJØPSORDNINGENE FOR LITTERATUR

6 Administrasjon for flere virksomheter Tilskuddsordningen for allmenne kulturtidsskrift (1965) Innkjøpsordningen for kulturtidsskrift (2007) Produksjonsstøtte for måneds- og ukeaviser (2007) Bibliotekmøtet i Stavanger 22. mars 2012 STØTTEORDNINGENE FOR PERIODISKE PUBLIKASJONER

7 Administrasjon for flere virksomheter Allmenne kulturtidsskrift - definisjon Tidsskrift som vil nå et allment publikum med informasjon om og refleksjon over kultur- og samfunnsspørsmål, eller som gir plass for presentasjon og analyse av kunst og kulturvern, og som har hovedvekt på artikler, tekster av essayistisk karakter og kunstneriske innslag. Bibliotekmøtet i Stavanger 22. mars 2012 STØTTEORDNINGENE FOR TIDSSKRIFT

8 Ordningen har som formål å stimulere til produksjon, spredning og lesning av norske tidsskrift. Tidsskriftene som kjøpes inn, tilbys gratis til hovedbiblioteket i hver kommune (folkebibliotek). Bibliotekmøtet i Stavanger 22. mars 2012 INNKJØPSORDNINGEN FOR KULTURTIDSSKRIFT

9 Om prosessen Tidsskriftene søker om innkjøp senest 1. juni året før støtteåret. Utvalget for periodiske publikasjoner vurderer tidsskriftene, og gir tilrådinger til Faglig utvalg for litteratur, som gjør vedtak senest 1. oktober. Tidsskriftformidlingen (NBFT) sender ut beskjed til bibliotekene. Ordkalotten 05.10.2011 INNKJØPSORDNINGEN FOR KULTURTIDSSKRIFT

10 De 15 innkjøpte tidsskriftene tilbys gratis til hovedbiblioteket i hver kommune, totalt 433. Tidsskriftene får kr 200 000 i støtte, og skal for dette sende ut hver nye utgave til bibliotekene på utgivelsesdato. NBFT utarbeider adresselister, og har administrativt ansvar for distribusjon og logistikk. Ordkalotten 05.10.2011 INNKJØPTE TIDSSKRIFT

11 De femten innkjøpte i 2012 Arr, Bokvennen, Fett, Josimar, Kirke og Kultur, Minerva, Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift, Nytt Norsk Tidsskrift, Plot, Samtiden, Strek, Syn og Segn, Vagant, Vinduet og Z Filmtidsskrift www.kulturrad.no/tildelinger/litteratur_/tidsskrift-og-manedsaviser/2011/ Bibliotekmøtet i Stavanger 22. mars 2012 INNKJØPSORDNINGEN FOR KULTURTIDSSKRIFT

12 Produksjonsstøtten til kulturtidsskrift skal bidra til at den norske offentligheten har et bredt tilbud av kulturtidsskrift. I 2012 får 41 norske tidsskrift tilskudd, av disse er to rene nettidsskrift. www.kulturrad.no/tildelinger/litteratur_/tidsskrift-og-manedsaviser/2012/ Bibliotekmøtet i Stavanger 22. mars 2012 PRODUKSJONSSTØTTE TIDSSKRIFT

13 Formidlingsturné – Ikke bare skjønt Samarbeidsprosjekt med Norsk tidsskriftforening og Nasjonalbiblioteket om formidling av sakprosa og tidsskrift, rettet mot bibliotekene. Med siste stopp i Alta 8. mai har turnéen vært i alle landets fylker, og ulike sakprosaforfattere og tidsskriftredaktører har fått presentere prosjektet sitt hver gang. Bibliotekmøtet i Stavanger 22. mars 2012 IKKE BARE SKJØNT

14 Informasjon om tidsskriftene ligger på NBTFs og Norsk Tidsskriftforenings nettsider. Nasjonalbiblioteket, Norsk kulturråd og Norsk Tidsskriftforening arbeider med andre mulige formidlingstiltak, og tar imot søknader om dette fra bibliotekene. Bibliotekmøtet i Stavanger 22. mars 2012 INNKJØPSORDNINGEN FOR KULTURTIDSSKRIFT

15 Info på nettsider www.norskkulturrad.no www.tidsskriftforeningen.no www.norskbibliotekforening.no Kulturrådet på twitter: http://twitter.com/kulturradethttp://twitter.com/kulturradet Bibliotekmøtet i Stavanger 22. mars 2012


Laste ned ppt "Nord-Trøndelag 11.05.2011. Administrasjon for flere virksomheter Norsk kulturråd 512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google