Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEVANGER KOMMUNE 1 Forslag til budsjett 2001 Økonomiplan 2001-2004 Presentasjon pr 01.11.2001 Bla med PageDown/Up eller museklikk !

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEVANGER KOMMUNE 1 Forslag til budsjett 2001 Økonomiplan 2001-2004 Presentasjon pr 01.11.2001 Bla med PageDown/Up eller museklikk !"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 LEVANGER KOMMUNE 1 Forslag til budsjett 2001 Økonomiplan 2001-2004 Presentasjon pr 01.11.2001 Bla med PageDown/Up eller museklikk !

3 LEVANGER KOMMUNE 2 TIDSPLAN

4 LEVANGER KOMMUNE 3 Kommunen som tjenesteyter - årsverkene fordelt på etater (1999)

5 LEVANGER KOMMUNE 4 Oppdaterte folketallsprognoser

6 LEVANGER KOMMUNE 5 Oppdaterte folketallsprognoser, forts...

7 LEVANGER KOMMUNE 6 Akkumulerte regnskapsunderskudd

8 LEVANGER KOMMUNE 7 ”Reelt” regnskapsresultat

9 LEVANGER KOMMUNE 8 Reell sammenligning ramme 2000 - 2001 Skatt og Rammetilskudd 2000347,5 Konjukturavgift 5,0 Merverdiavgiftsøke 0,5 Lønnsoppgjør 2000+ ferie og lærere + pensjon 14,0 Økt barnevernsinstitusjonsopphold+ SFO-endring 2,2 Generell pris og lønnsvekst, 2,75% 9,6 Ekstratilskudd Fornyingsprosjektet 2,0 Behov 2001380,8 Skatt og rammetilskudd 2001373,4 Effektiviseringsbehov før renteauke 7,4 Auka avdrag som følge av utsatt fra 2000 3,0 Auka avdrag som følge av mer gjeld 5,2 Auka rentekostnader 9,2 Reeelt effektiviseringsbehov 24,8

10 LEVANGER KOMMUNE 9 Hovedutfordringer 2001 Effektiviseringsbehov på 20-25 mill ( 5%) Fortsatt minimum i driftsmidler - ingen reserver Ytterligere behov for strukturelle grep Forventninger til skolepolitisk handlingsplan og FORNY 2001 Må sikre omsorgstjenestetilskuddet for 2001 Foreta strategisk valg mht sykeheimsutbygging og organisering helse, sosial og omsorg

11 LEVANGER KOMMUNE 10 Hovedvalg for å komme i mål Maksimal utnyttelse av inntektspotensiale Legger inn helårseffekt av forutsatte skolestrukturjusteringer - ”låner av 2002- rammene” ved utsatt underskuddsdekning Skjermer aktivitet i Pleie og omsorg i 2001, forutsetter ytterligere effektivisering og ”tilbakebetaling” i 2002. Fortsatt tilnærmet ansettelsesstopp

12 LEVANGER KOMMUNE 11 Underskuddsdekningen Undervisning, mereffekt i 2002 2 mill Underskuddsdekning plan 2000 11,7 17,5 20012002 2,5 mill Pleie og omsorg-skjerm i 2001 Underskuddsdekning plan 2001 7,2 25,0

13 LEVANGER KOMMUNE 12 Nærmere om undervisning

14 LEVANGER KOMMUNE 13 Nærmere om helse og sosial Tiltak mot rus styrket med 300.000 kr Økonomisk sosialhjelp styrket med 350.000 kr Sentralt lønnsoppgjør 2001 avsatt med 700.000 kr Kommunal egenandel for refusjon av barnevernsutgifter økes fra 11.000 kr til 22.000 kr pr. mnd. Inntektstap på 1,5 mill. kr er delvis kompensert med 900.000 kr Egenandeler (inntekter) økt med 930.000 kr Budsjetterte vakanser med 1.330.000 kr, tilsvarende 4,1 årsverk Pleie- og omsorgstjenesten mest mulig skjermet mot innsparinger Fastlegeordningen gjennomføres fra 01.06.01 Interkommunalt samarbeid legevakt vil bli forsøkt innført i 2001. Handlingsplanen for eldre videreføres i 2001 Handlingsplan for psykisk helsevern videreføres i 2001.

15 LEVANGER KOMMUNE 14 Økonomiplanen 2001-2004 - Rammer


Laste ned ppt "LEVANGER KOMMUNE 1 Forslag til budsjett 2001 Økonomiplan 2001-2004 Presentasjon pr 01.11.2001 Bla med PageDown/Up eller museklikk !"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google