Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedprinsipper i Rational Unified Process

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedprinsipper i Rational Unified Process"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedprinsipper i Rational Unified Process
Hva er en SW utviklingsprosess? Introduksjon til RUP Sammenhengen med UML RUP på ulike nivåer Hovedprinsipper Hovedstruktur i RUP-prosjekter Oppgave: UML-diagrammer og workflows Tekniske omgivelser: Rational Rose etc. Eksempel på bruk av RUP i konstruksjonsfasen Litt om kritikken mot RUP Bendik Bygstad Høgskolen i Vestfold

2 Hva er en SW utviklingsprosess?
En beskrivelse av hvem som skal gjøre hva, og hvordan, - for å utvikle et SW-produkt. Grunnmodell: Fra System Engineering Viktige rammebetingelser: Teknologi Verktøy Mennesker Organisasjon Bendik Bygstad Høgskolen i Vestfold

3 Introduksjon til RUP RUP er en prosessmodell for OO systemutvikling
(Det finnes andre: OPEN, Catalysis...) Introdusert i 1999 Jacobson, Booch, Rumbaugh Bygger på Jacobsens arbeid hos Ericsson Software Engineering: Best Practice Andre kilder: Nygård/Dahl: Objektorientert programmering Boehm: Iterativ utvikling/risikohåndtering Tom Gilb: Inkrementell utvikling Mitroff: Stakeholders Software Engineering Institute: CMM etc Bendik Bygstad Høgskolen i Vestfold

4 Sammenhengen med UML Objektorientert design – UML
Booch, Rumbaugh, Jacobson OMG (Object Management Group) UML: Hvordan forstå og modellere objekter? RUP: Hvordan utvikle store objektorienterte systemer? RUP: Hvordan bruke UML-diagrammene i en helhetlig utviklingsprosess? uten en prosess blir UML-diagrammer bare løse modeller... Bendik Bygstad Høgskolen i Vestfold

5 RUP på tre nivåer RUP er er prosessmodell for systemutvikling. Det er viktig å tilpasse RUP til typen av oppgave og omfanget av den. RUP er: I praktisk bruk: 1. Noen grunnleggende prinsipper Må følges (se neste side) 2. En beskrivelse av trinn i prosessen, og Følges i hovedsak, men de viktigste produkter (artifacts) tilpasses 3. Et stort smørgåsbord (3700 web-sider!) av aktiviteter teknikker, artifacts, Velges nøye etter behov templates etc Bendik Bygstad Høgskolen i Vestfold

6 Hovedprinsipper i RUP Prinsipp Beskrivelse Use Case drevet
Kilde: Gary Evans: Lightening up a heavyweight Prinsipp Beskrivelse Use Case drevet Arkitektur-sentrert Iterativ Inkrementell Styrt Hele systemet tar utgangspunkt i use cases, utviklet i Samarbeid med brukere. Hvert use-case viser til en tjeneste for en brukergruppe. Testing tar utgangspunkt i use cases. Arkitekturen viser (i ulike views) hvordan systemet er strukturelt bygget opp. Problemet og løsningen deles opp i mindre deler, som Utvikles gjennom iterasjoner, små prosjekter som resulterer I en release. Hver iterasjon bygger inkrementelt på resultatet av forrige Iterasjon. Prossesen er styrt, i den forstand at du alltid skal vite hva neste skritt er, og at alle artifacts som blir laget er underlagt konfigurasjonsstyring. Bendik Bygstad Høgskolen i Vestfold

7 Hovedstruktur i RUP-prosjekt
Bendik Bygstad Høgskolen i Vestfold

8 Eksempel:Struktur for iterasjoner i konstruksjonsfasen
Trinn Beskrivelse 1. Lag/revider sekvensdiagr. Bruk use cases og klasser til å lage sekvensdiagram 2. Oppdater klassene Oppdater klassene med de operasjoner er funnet i 1. 3. Lag evnt tilstandsdiagram Hvis nødvendig for å forstå adferd i klassen 4. Utform design Nye klasser? GUI, control etc. Grupper i komponenter. 5. Bearbeid design Operasjoner med argumenter og retur-verdier 6. Oppdater Rose Skriv ut nye versjoner for alle deltakere. Generer kode? 7. Skriv kode Bruk klasse- og sekvensdiagrammene til å skrive kode 8. Test ny kode Test hver komponent. Test integrasjon. Test system. 9. Vurder iterasjonsresultat Mål nådd? Hva mangler? Hva er grunnen til problemer? 10. Planlegg neste iterasjon Fortsette som planlagt? Bør noe gjøres om igjen? Bendik Bygstad Høgskolen i Vestfold


Laste ned ppt "Hovedprinsipper i Rational Unified Process"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google