Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROLLELEK ”Lekens kjennetegn er at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i, leken er ”på liksom”, den ligger utenfor det vi oppfatter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROLLELEK ”Lekens kjennetegn er at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i, leken er ”på liksom”, den ligger utenfor det vi oppfatter."— Utskrift av presentasjonen:

1 ROLLELEK ”Lekens kjennetegn er at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i, leken er ”på liksom”, den ligger utenfor det vi oppfatter som ”den virkelige” verden. Leken er lystbetont for barnet, den kan samtidig gi orden, spenning og være en forberedelse til voksen alder” (Rammeplanen side 51)

2 Vi har valgt disse hovedtemaene:
Fra symbol- til rollelek Rollelek Metakommunikasjon Rollelekens funksjoner

3 5 lektyper Sansemotorisk lek Rollelek (symbollek, funksjonslek)
Regellek Bevegelseslek Konstruksjonslek

4 Fra symbol- til rollelek
Symbollek Funksjonslek Projiektiv lek Rollelek bygger ikke på projeksjon, men på identifikasjon.

5 Rollelek Interaksjon Rollelek utvikler sosiale ferdigheter
”late – som – om” Språk Identifisering Hvordan starter rollelek? Rolleleken styres av gitte rammebetingelser; materiell, fysisk miljø, sosialt klima,opplevelser, erfaringer

6 Materiell gradert etter muligheter for omforming
Ustrukturert Fleksibelt Strukturert Blåleire Et stykke tøy Ball Ulike formings- Kongler Pistol materiell Steiner Barbie Et bord Komfyr

7 Metakommunikasjon Gregory Bateson skapte begrepet metakommunikasjon
Innholdet formidles på en spesiell måte som motsier seg selv, dvs. formen dementerer innholdet

8 Late – som lekens signaler:
- fekter med armer og ben - hever øynebryn - snakker med høy eller lav stemme - dirigerer hverandre - sender underforståtte meldinger om hvem som bestemmer og hva leken handler om

9 Språklige lekeformler som setter leken i gang, holder den gående og fører den i nye retninger:
Direkte og indirekte oppfordring Direkte og indirekte instruksjonsform Direkte og indirekte sufflering Understrekning fabulering

10 ” I late som leken forsøker barn å dikte en fortelling som handler om deres ønsker, drømmer, forbilder, fordommer og angst, men den forteller også en historie om makt og retten til å bestemme i barnegruppen” (Hangaard Rasmussen, 1996 side 52)

11 Han skiller mellom 2 nivåer metakommunikasjon:
Schwartzman en amerikansk antropolog, har undersøkt små barns metakommunikasjon med særlig henblikk på maktforholdene i en lekegruppe Han skiller mellom 2 nivåer metakommunikasjon: Teksten Konteksten

12 Styrende og manipulerende utsagn som er fremtredende før, under og etter leken:
Oppbyggende Forbindende Forkastende Oppløsende Definerende Aksepterende Ikke - aksepterende Bevarende Omformulerende

13 ”De metakommunikative teknikker dukker opp på bestemte tidspunkter i leken, har sin spesielle intonasjon og ledsages av en bestemt mimikk som skal overbevise den andre om at leken utvikler seg i riktig retning” (Hangaard Rasmussen, 1996:55)

14 Rollelekens funksjoner
Rolleleken er den dominerende virksomheten i barns utvikling og sosialisering i førskolealder, blir det hevdet i den kultur historiske skolen

15 Rollelekens funksjoner
Bygger opp barnets kompetanse Tvinger barnet til å ta en annens perspektiv Øvelse i kreativitet, språkutvikling og abstrakt tenkning

16 Konflikt løsning og bearbeidning av opplevelser
Sosiale systemer

17 Barn leker fordi det er morsomt å leke.(Rammeplan s.53)


Laste ned ppt "ROLLELEK ”Lekens kjennetegn er at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i, leken er ”på liksom”, den ligger utenfor det vi oppfatter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google