Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 5

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 5"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 5
UTVELGING AV ENHETER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 5 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

2 Samfunnsvitenskapelige metoder
Ulike enheter Analyseenheter: De sosiale enhetene eller elementene i samfunnet som en studie tar utgangspunkt i Undersøkelsesenheter: De enhetene som blir direkte undersøkt Typer av analyseenheter: Aktører Handlinger Meninger Hendelser Enheter på ulike nivåer: Mikro Meso Makro Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

3 Eksempler på analyseenheter på ulike nivåer
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

4 Samfunnsvitenskapelige metoder
Univers og utvalg Univers (populasjon): Samlingen av alle enhetene som problemstillingen i en studie gjelder for Utvalg: De enhetene i en studie som faktisk blir undersøkt Generalisering: Å trekke slutninger om et univers på grunnlag av en utvalgsundersøkelse Statistisk generalisering Teoretisk generalisering Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

5 Samfunnsvitenskapelige metoder
Ulike utvalgstyper Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

6 Metoder for sannsynlighetsutvelging
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

7 Metoder for strategisk utvelging
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder


Laste ned ppt "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 5"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google