Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørn Erik Sørli og Tore Tanem Talegjenkjenning Radiologi Gjøvik Fredag 3. desember 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørn Erik Sørli og Tore Tanem Talegjenkjenning Radiologi Gjøvik Fredag 3. desember 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørn Erik Sørli og Tore Tanem Talegjenkjenning Radiologi Gjøvik Fredag 3. desember 2010

2 Max Manus AS Norsk teknologibedrift, etablert i 1946 Skandinavisk selskap med Hovedkontor i Oslo, kontorer i København, Århus og Gøteborg Dominerende nordisk aktør innen digital diktering, talegjenkjenning og integrasjon med EPJ Leverer talegjenkjenning i Norge, Sverige og Danmark

3 Dagens løsning Radiologi Startet på Ringerike i 2003 Benyttes av 80% av radiologer i Norge MultiMed (Somatikken) Omfatter ikke psykiatri og patologi Foreløpig kun bokmål Forprosjekt Nynorsk (Nasjonal IKT) Pilot patologi

4 Kort status – radiologi Helse Sør/Øst RHF Alle unntatt Innlandet og Rikshospitalet Helse Vest Alle unntatt Førde Helse Midt-Norge Alle har Helse-Nord UNN har

5 Kort demonstrasjon

6 ▪A▪A ▪U▪U ▪E▪E ▪Å▪Å ▪B▪B ▪I▪I ▪Stemmeprofil ▪Ordok/Context ▪Språkmodell Talegjenkjenningsprosessen

7 Legens stemmeprofil Hver lege sin profil et ”akustisk fingeravtrykk”! Stemmeprofilen forteller hvordan hver lege uttaler språkets 42 dellyder (fonemer). De første viktige stegene 3x3 timer kurs TGK kan benyttes fra kursdag 1

8 Språkmodellen Brukerspesifikk, statistisk modell som representerer sannsynligheten for at ordene forekommer i en gitt rekkefølge Det lages statistiske modeller over hvordan setningene er bygd opp i tekstkorpuset. Den baserer seg på sekvenser av tre og tre ord (trigram) Røntgen colon:

9 Tekstkorpus / Ordbok Egen radiologikontekst Ordboken leveres med 54 000 ord. Ikke grammatisk (Nyre,nyrer,nyrene = 3 ord) Plass til egendefinerte ord Alle lyder blir ord

10 ▪A▪A ▪U▪U ▪E▪E ▪Å▪Å ▪B▪B ▪I▪I ▪Stemmeprofil ▪Ordok/Context ▪Språkmodell Talegjenkjenningsprosessen

11 Demonstrasjon med standardtekster

12 Spørsmål til demonstrasjonen?

13 Kjente utfordringer ved bruk av TGK Typiske gjenkjenningsfeil som vil forekomme: Negasjoner. Eks: aktuelt/uaktuelt Grammatikk. Entall/flertall, orddelingsfeil Småord, dagligtale, egennavn. Løsningen er basert på statistikk og sannsynlighet. Feil vil forekomme, selv med en god TGK-profil.

14 TGK egnet for alle? Individuelt for den enkelte Noen må rette mer enn andre i startfasen Leger med utenlandsk bakgrunn Generelt - veldig bra! En fordel med gode PC/Windowskunnskaper Krever god kjennskap til RIS og arbeidsflyt Motivasjon vs. uvilje til TGK som verktøy

15 Kritiske suksessfaktorer Fokus på organisatoriske følger og prosessendringer Pilot med entusiastiske brukere God evaluering etter pilot Sett av tid til god opplæring og oppstart

16 Kritiske suksessfaktorer Opplæring for alle leger, superbrukere, ordboksansvarlig, IT drift Rutiner for oppfølging også etter kurs Kontinuerlig prosess for opplæring av nyansatte Kartlegge arbeidsflyt i dag, og etter innføring Ivareta arbeidsflyten, også manuelle rutiner Lege og sekretær må få tilrettelagt ny arbeidssituasjon

17 Gevinster Dokumentasjonen blir tilgjengelig umiddelbart for kolleger, internt og eksternt. Man slipper etterslep på skriving Stor økonomisk gevinst Stor tidsmessig gevinst Kvalitetsmessig gevinst

18 Spørsmål?


Laste ned ppt "Bjørn Erik Sørli og Tore Tanem Talegjenkjenning Radiologi Gjøvik Fredag 3. desember 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google