Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 44 Partikkelfysikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 44 Partikkelfysikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap Partikkelfysikk

2 Partikkelfysikk Partikkelfysikk er den delen av fysikken
som omhandler materiens minste bestanddeler og kreftene (de tre naturkreftene fargekraft (sterk kjernekraft), svak kjernekraft og elektromagnetisme) som virker mellom dem. Det som er kjent pr i dag er oppsummert i standardmodellen.

3 Dimensjoner 99.999999999999 % av atomet er tomrom 1000*avst jord/sol
Diameter = 1 km

4 Standardmodellen

5 Standardmodellen

6 Partikler i standardmodellen

7 Fundamentalkrefter Gravitasjon Tiltrekningskraft som virker mellom
partikler med masse Graviton Elektromagnetisme Krefter mellom elektrisk ladde partikler Foton Svak kjernekraft Krefter mellom venstrehendte leptoner og kvarker Intermediære vektorbosoner W+, W-, Z Fargekraft Krefter som virker mellom kvarker. Sterk kjernekraft Gluon

8 Partikkelfysikkens teorier

9 Proton og kvarktyper Kvarkstruktur hos proton Kvark-typer
Navn Masse Ladning d (down) MeV/c2 -1/3 e u (up) MeV/c2 +2/3 e s (strange) MeV/c2 -1/3 e c (charme) GeV/c2 +2/3 e b (bottom) GeV/c2 -1/3 e t (top) GeV/c2 +2/3 e

10 Vekselvirkning mellom partikler i standardmodellen

11 Symmetri : Venstrehendt (L) - Høyrehendt (R)
Internt spinn (S) er mot klokkeretningen sett i partikkelens bevegelsesretning (V,p) Høyrehendt: Internt spinn (S) er med klokkeretningen

12 Cern European Organization for Nuclear Research
Europeisk organisasjon for forskning innen partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi

13 LHC Large Hadron Collider
Grunnleggende lover for elementærpartikler og krefter som virker mellom disse Dypere struktur av rom og tid Relasjon mellom kvantefysikk og relativitetsteori Higgs-mekanismen for generering av masse til elementærpartikler Super-symmetri Mørk masse Ekstra dimensjoner Teori for alt (Grand Unification Theories) Gravitasjon Symmetri-brudd knyttet til materie / antimaterie

14 LHC Large Hadron Collider

15 LHC ATLAS A Toriodal LHC Apparatures
ALICE A Large Ion Collider Experiment LHCb LHC-beaty CMS Compact Muon Solenoid

16 LHC

17 LHC

18 LHC

19 LHC

20 LHC

21 LHC

22 LHC

23 LHC

24 LHC

25 LHC

26 LHC

27 LHC Cern animasjon Tilførsel av Hydrogen Stripping av elektroner
Akselerasjon av protoner Akselerasjon av protoner v = 1/3c

28 LHC Cern animasjon Akselerasjon av protoner v = 0.916c Omkrets 628 m
Omkrets 7 km Akselerasjon av protoner m = 1.25m0 Motsatt rettede proton-stråler

29 LHC Cern animasjon Motsatt rettede proton-stråler Omkrets 27 km
Kollisjons-punkter Kollisjon Kollisjons-detektorer

30 LHC Cern animasjon Kollisjons-spor

31 LHC

32 LHC

33 LHC

34 LHC

35 LHC

36 LHC

37 LHC

38 Dimensjoner 99.999999999999 % av atomet er tomrom Kvark
Diameter = tykkelse ett hårstrå Proton / Nøytron Diameter = 1 cm Atomkjerne Diameter = 10 cm Elektron Diameter = tykkelse ett hårstrå Atom Diameter = 1 km

39 END


Laste ned ppt "Kap 44 Partikkelfysikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google