Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKP basert på risiko- og sårbarhetsanalyser i egen virksomhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKP basert på risiko- og sårbarhetsanalyser i egen virksomhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKP basert på risiko- og sårbarhetsanalyser i egen virksomhet
Børre Johnsen Seksjon for smittevern Nordlandssykehuset HF

2 IKP tilpasses virksomheten
Basert på risikovurdering og identifisere kritiske punkt i institusjonen Skal være lett å bruke og følge i det daglige arbeidet Den/de som utformer programmet må vite hvilke problem og utfordringer man står ovenfor

3 Kritiske punkt/smitterisiko
Identifisering av kritiske punkt og vurdering av smitterisiko vil styre hvilke tiltak som må beskrives i infeksjonskontrollprogrammet

4 Risiko Blir gjerne uttrykt som sjansen/muligheten for at smitte kan overføres og konsekvens dersom smitte skjer. Risiko for smitte har en sammenheng med utførelsen av den enkelte arbeidssituasjon

5 Eksempler Å unnlate huddesinfeksjon før innlegging av perifer venekanyle medfører en større risiko for infeksjon, enn om huddesinfeksjon er utført som tilrådd i overordnet retningslinje Å unnlate håndhygiene vil resultere i økt infeksjonsrisiko spesielt for pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar

6 Risikovurdering Mange aktiviteter og handlinger innen helsetjenesten innebærer en fare for overføring av smittestoff Dersom man skal klassifisere enkelte aktiviteter/handlinger som mer farefulle enn andre, må dette være basert på en faglig vurdering

7 Risikovurdering Kunnskap basert på erfaring og studier gir gode holdepunkter på hvilke forhold som representerer større smittefare Relevant og gyldig grunnlag for risikovurdering er god kontakt med fagfolk i praksisfeltet og smittevernpersonell

8 Risikovurdering Kartlegging og påfølgende risikovurdering er en forutsetning for risiko-reduserende tiltak Omfanget av vurderingen vil være avhengig av hva slags arbeid som blir utført hvor mottakelige pasientene er for smitte

9 Risikovurdering Alle virksomheter som omfattes av smittevernforskriften bør gå gjennom sine interne prosedyrene for å kartlegge aktiviteter og områder som representerer en fare for smitteoverføring av smittestoff

10 Eksempel på risikovurdering
Hva kan gå galt? Hva kan gjøres for å forhindre det? Hva kan gjøres for å hindre eller dempe konsekvensene?

11 Andre pålagte risikovurderinger
Forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer på arbeidsplassen Krever at vurderingen skal være skriftlig og oppdatert på en oversiktelig måte, slik at man ved gjennomsyn kan få bekreftet at forskriften blir fulgt

12 Risikovurdering Skal oppdateres regelmessig, særlig ved endring av arbeidsforhold som har betydning for eksponering for biologiske faktorer Skal også oppdateres dersom helseundersøkelser viser at det er nødvendig

13 Risikovurdering Etter kartlegging av risiko, må det vurderes om det er behov for å sette i verk ytterligere risikoreduserende tiltak. Målsettingen ved tiltakene kan for eksempel være færre infeksjoner, og dermed reduserte plager for mange pasienter

14 Risikovurdering Uønsket hendelse Kateter-assosierte urinveisinf.
Forekomst Svært vanlig Konsekvens Liten til middels Samlet risiko Stor Eksempel på tiltak Indikasjoner på bruk av urinveiskatet-er . Prosedyrer for inn-legging og stell av kateter Smittespred- ning med MRSA Sjelden til middels Middels til stor Prosedyrer for: Undersøking av pasienter og personale. Isolering. Behandling og sanering. Oppfølging. Opplæring


Laste ned ppt "IKP basert på risiko- og sårbarhetsanalyser i egen virksomhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google