Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt sterilforsyning Helse Nord

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt sterilforsyning Helse Nord"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt sterilforsyning Helse Nord 2008-09
Prosjektleder Jan Wiggen

2 Prosjekt Sterilforsyning Helse Nord 15.9.2008 – 15.7.2009
Utgangspunkt for prosjektet: Smittevernplan 2008 – 2011 Helse Nord RHF ”...organiseringen av sterilforsyningstjenesten ved noen av foretakene i Helse Nord kan gi grunn til bekymring…” SUSH-møte 27. nov 2008

3 Prosjektleder Jan Wiggen
Sykepleier fra 1980, med praksis som hygienesykepleier, operasjonssykepleier og ass.oversykepleier ved operasjonsavdeling Siste 10 år leder ved Sterilsentralen, UNN Tromsø Kontaktopplysinger: Telefon SUSH-møte 27. nov 2008

4 Hvilke sykehus deltar i prosjektet?
Alle sterilforsyningene er med: Helgelandssykehuset HF: Mosjøen, Mo i Rana, Sandnessjøen Nordlandssykehuset HF: Lofoten, Vesterålen, Bodø Helse Finnmark HF: Kirkenes, Hammerfest UNN HF: Harstad, Narvik, Tromsø Det planlegges ett besøk av 2-3 dagers varighet ved sterilforsyningen ved hvert sykehus i prosjektperioden SUSH-møte 27. nov 2008

5 Tidsplan SUSH-møte 27. nov 2008

6 Prosjekt sterilforsyning
Informasjonsmøte med Leder for sterilforsyningen Leder ved teknisk avdeling Representanter fra kirurgisk, medisinsk avdeling og operasjonsavdelingen Kvalitetsansvarlig Lokalt smittevernpersonell (hygienesykepleier, smittevernlege) Eventuelt ledelsen ved sykehuset Omvisning i sterilforsyningen og operasjonsavdelingen. Følge produksjonen fra bruk til gjenbruk. Gjennomgå Sjekkliste for sterilforsyningsenheter Helse Nord og fylle denne ut sammen med leder for sterilforsyningen. SUSH-møte 27. nov 2008

7 Myndighetskrav Lover, forskrifter og standarder Smittevernloven
Lov om medisinsk utstyr NS-EN 285 og NS-EN 554 Dampsterilisatorer NS-EN: Norsk Standard-Europeisk Norm Allment aksepterte normer SUSH-møte 27. nov 2008

8 Smittevernforskriften
Det skal etableres et system av skriftlige prosedyrer for kvalitetssikring av Teknisk desinfeksjon og rengjøring av utstyr Sterilforsyning Pakking, sterilisering og lagring Sterilisatorer og kontrollrutiner SUSH-møte 27. nov 2008

9 Er validering av sterilisatorer nødvendig?
NS-EN 285 og NS-EN 554 Store dampsterilisatorer Kontroll Validering Ja, det er pålagt! SUSH-møte 27. nov 2008

10 Instrumentvaskemaskiner
NS-EN 15883 Rengjøring og desinfeksjon av kirurgiske instrumenter SUSH-møte 27. nov 2008

11 Lagring av sterilt gods
SUSH-møte 27. nov 2008

12 Prosjekt sterilforsyning Gevinst for det enkelte sykehus
Systematisk gjennomgang av sin virksomhet Utfylt sjekkliste og kort rapport sendes rett etter besøket Regionalt samarbeid mellom sterilforsyninger styrkes Hospitering Prosjektleder er tilgjengelig for faglige råd i hele prosjektperioden Avsluttende rapport som oppsummerer status ved sterilforsynings-enhetene i Helse Nord, skal være ferdig senest Etter prosjektet: Prosjektleder går tilbake til sin stilling ved sterilforsyningen, UNN Tromsø og deltar i regionalt fagnettverk Hospitering: Prosjektleder ser hvem som kan ha nytte av å hospitere på ulike steder, og kan formidle dette videre. SUSH-møte 27. nov 2008

13 Først Harstad 29.-30. oktober
SUSH-møte 27. nov 2008

14 .. og Narvik november SUSH-møte 27. nov 2008

15 Erfaringer fra sykehusbesøk
Store forventninger hos ansatte Mange problemer ønskes løst Ting tar tid Økonomiske begrensninger Skriftlige rutiner mangler Manglende system for service og vedlikehold av teknisk utstyr Manglende fagpersoner med spesialutdanning innen sterilforsyning Myndighetskrav tas ikke på alvor For eksempel validering av autoklaver som er forankret i Smittevernloven og NS-EN 554 SUSH-møte 27. nov 2008

16 Sjekkliste og rapport Sjekklisten fylles ut i samarbeid med leder for sterilforsyningen 15 hovedpunkter, 60 underpunkter Prosjektleder gir utfyllende kommentarer med forslag og anbefalinger til endringer Det utarbeides rapport etter hvert sykehusbesøk Rapporten sendes til sykehusledelsen, sterilforsyningen og alle inviterte til informasjonsmøtet SUSH-møte 27. nov 2008

17 Neste: Bodø 2. – 4. desember SUSH-møte 27. nov 2008


Laste ned ppt "Prosjekt sterilforsyning Helse Nord"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google