Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elever som forskere i naturfag – med wiki

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elever som forskere i naturfag – med wiki"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elever som forskere i naturfag – med wiki
Erik Knain Professor , Seksjon for læring og lærerutdanning

2 ElevForsk – Elever som forskere i naturfag
Mål: Utvikle nye praksiser i tråd med Forskerspiren og Grunnleggende ferdigheter i naturfag i skole og lærerutdanning, …og frambringe kunnskap om disse praksisene som er relevant for skoler, skoleeiere og lærerutdannere Samarbeid mellom UMB (Erik Knain, prosjektleder), UiB (Stein Dankert Kolstø) og UiO (Ola Erstad), Finansiert av Program for praksisrettet FoU, NFR Aksjonsforskning i ulike varianter Produkter: fagdidaktiske modeller, undervisningsstrategier.

3 Elever som forskere i naturfag - ElevForsk

4 Forskerspiren møter grunnleggende ferdigheter
Naturvitenskapen framstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag og som en prosess som dreier seg om naturvitenskapelige metoder for å bygge kunnskap. Prosessene omfatter hypotesedanning, eksperimentering, systematiske observasjoner, åpenhet, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen. Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen, fra eksperiment, fra ekskursjoner og fra teknologiske utviklingsprosesser. Å formulere spørsmål og hypoteser og å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer, inngår i dette. Å argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i naturfag. Hvordan få dette til?

5 Tre kjennetegn på utforskende arbeidsmåter
Arbeidet bygger på et spørsmål formulert innledningsvis (med ulike grader av styring) Elevene bruker data og informasjon til å utvikle, etterprøve og velge mellom mulige svar Elevene arbeider med å vurdere og videreutvikle svar i en utforskende prosess.

6 Rammer og støttestrukturer
B Underveisvurdering Rammer Støttestrukturer Elever som forskere i naturfag - ElevForsk

7 Bærekraftig utvikling med wiki

8 Mål for prosjektet Elevene skal arbeide med tverrfaglige problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling i felles prosjekt mellom naturfag, samfunnsfag og norsk Lærere og elever skal få kompetanse i å bruke wiki i dette arbeidet Unngå passiv bruk av klipp-og-lim Kunnskapsomforming; ikke ren reproduksjon Institutt for matematiske realfag og teknologi

9 Rammer og støttestrukturer
Total tid i prosjektet: 4 uker, 4-5 timer per uke. Felles innledning for de to klassene hvor prosjektets mål, rammer og støtteverktøy ble forklart. Rapport hvor elevene skulle gjøre rede for problemstilling, bruk av kilder, gjennomføring, resultater, analyse av resultatene. Hver gruppe fikk beskjed om at fra forsiden skulle det lenkes opp sider med tittelen problemstilling, plan, logg, og resultat i wiki Vurderingskriterier med kjennetegn på måloppnåelse for produktet Institutt for matematiske realfag og teknologi

10 http://miljoprosjekt-1sta. umb-sll. wikispaces
Institutt for matematiske realfag og teknologi

11 Rammer og støttestrukturer
Mal for sluttrapport med kjennetegn på måloppnåelse Underveisvurdering Plan, logg, forskermøter Elever som forskere i naturfag - ElevForsk Prinsipper: Tydelig hva målet er Veiledning som peker mot målet.

12 Vi fikk bukt med klipp-og-lim gjennom:
Hvordan gikk det så? Vi fikk bukt med klipp-og-lim gjennom: Problemstilling som ikke hadde ferdig svar: Lokal Kompleks (fag, etikk, beslutningstaking,…) Egne data sammen med tekstlig informasjon Drøftende og argumenterende tekster Prosessen ble eksplisitt og støttet Støttestrukturer må øves Vurderingskriterier må brukes aktivt i veiledningen Bruk av fagkunnskap vanskeligere med økt kompleksitet Elever som forskere i naturfag - ElevForsk Poeng: Kjennetegn på måloppnåelse er bindeleddet mellom at lærer prøver å se hvor elevene er i forhold til hvor de skal.

13 Variert språkbruk tilpasset situasjonen gjennom
Viktige drivkrefter Elever som forskere i naturfag - ElevForsk Variert språkbruk tilpasset situasjonen gjennom Teksttyper: Beskrive, forklare, argumentere, utfordre,… Ulike moder (muntlig, skriftlig, gester, inskripsjoner) Rom for elevenes egne tanker og hverdagsspråk

14 Åpne opp og trekke sammen
Elever som forskere i naturfag - ElevForsk

15 UA - plakaten Velg kompleksitet ut i fra hva du ønsker at elevene skal ha av utbytte. Velg støttestrukturer som du følger opp. Særlig i prosjekter med høy kompleksitet vil elevene ikke kunne støttes med eksplisitte støttestrukturer i alle utfordringer de kan møte. Vurderingskriterier må henge sammen med støttestrukturer og mål for prosjektet. Underveisvurdering er bruk av støttestrukturer i praksis. Sikre at elevene veksler mellom muntlige samtaler og skriving. Begge er viktige men har ulike funksjoner. Vær særlig oppmerksom på når elevene trenger faglige innspill som kan føre dem videre. Dette er lettere i prosjekter med lav kompleksitet. Arbeid for at utforskende arbeidsmåter blir forankret i skolens ledelse Elever som forskere i naturfag - ElevForsk


Laste ned ppt "Elever som forskere i naturfag – med wiki"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google