Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Embetsoppdrag 2004 Resultatområde Regional planlegging Resultatkrav: Fylkesmannen skal påse at nasjonal politikk formidles og ivaretas i behandlingen av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Embetsoppdrag 2004 Resultatområde Regional planlegging Resultatkrav: Fylkesmannen skal påse at nasjonal politikk formidles og ivaretas i behandlingen av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Embetsoppdrag 2004 Resultatområde Regional planlegging Resultatkrav: Fylkesmannen skal påse at nasjonal politikk formidles og ivaretas i behandlingen av kommunale planer og skal gjennom sin virksomhet gi kommuner og fylkeskommuner et helhetlig bilde av statens forventninger og krav til det regionale nivået i planleggingen. Fylkesmannen skal ha ansvar for regional stats medvirkning i den regionale planleggingen.

2 Fylkesmannen skal: 1.Medvirke til at prinsippene i St.meld 23(2001- 02) Bedre miljø i byer og tettsteder blir ivaretatt og at utvikling skjer etter samordnede areal- og transportplaner. 2.Ivareta hensyn til biologisk mangfold, unngå fragmentering og nedbygging av viktige områder og integrere verneplanarbeid. 3.Sikre at kommunale planer ivaretar allemannsretten og friluftslivet samt overvåke og kontrollere at utviklingen av strandsonen samsvarer m/nasjonale mål.

3 4. Se til at høyproduktive landbruksarealer og det biologiske ressursgrunnlaget er dokumentert og at hensyn til dette legges til grunn for planleggingen. 5. Risiko- og sårbarhetsanalyser i planleggingen og samfunnssikkerhet til grunn for arealbruken. 6. Hensyn til barn og unge i planleggingen; barnerepresentantene og barns oppvekstmiljø. 7. Lokal luftkvalitet og støy 8. Universell utforming og tilgjengelighet for alle - St.meld 40(2002-03) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. 9. Helsehensyn i samfunnsplanleggingen

4 Tilbakemelding på oppstart fra Fylkesmannen Ønske om å komme tidlig inn i planprosessen Helst samordnet på embetet Forutsigbarhet; hvilke hensyn vektlegges og hva skjer om dette ikke følges opp Ønskelig med innspill basert på den enkelte kommunes ståsted og utfordringer

5 Fylkesmannnens forventninger til oppstartsmeldinger Kart viktig Ved lite info blir tilbakemeldingene generelle Ønskelig med klargjøring av: * intensjon med planarbeidet (formål) * forholdet til andre planer * hovedinnhold * aktuelle sektorinteresser Tilbakemeldingene ment som sjekkliste for kommunene


Laste ned ppt "Embetsoppdrag 2004 Resultatområde Regional planlegging Resultatkrav: Fylkesmannen skal påse at nasjonal politikk formidles og ivaretas i behandlingen av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google