Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

www.hordaland.no Kor tid kan søknaden registrerast?  Dersom du søkjer for våren 2013 så kan du søkje så snart det let seg gjere.  Du som skal søkje.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "www.hordaland.no Kor tid kan søknaden registrerast?  Dersom du søkjer for våren 2013 så kan du søkje så snart det let seg gjere.  Du som skal søkje."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 www.hordaland.no Kor tid kan søknaden registrerast?  Dersom du søkjer for våren 2013 så kan du søkje så snart det let seg gjere.  Du som skal søkje for 2013-2014, må vente med å søkje til 15. juni 2013.

3 www.hordaland.no Stipend og lån  Du finner oss i den første høgblokka på vestsida av Bystasjonen.  Dersom du vil ha hjelp til eller praktisk rettleiing. Kan du ringe 55 23 93 93 og avtale tid.  Vi holder til i 9. etg.  Fylkeshuset

4 www.hordaland.no Internettsøknad  For å kunne søke om stipend må du ha godkjent lærekontrakt. Videre må du bruke MinId for å kunne søkje.  Dersom du får kontrakt i vårhalvåret må du vere obs på at bedrifta di må sende inn kontrakten i god tid før 30. juni.

5 www.hordaland.no Internettsøknad  Hvis du ikkje har koden for nettsøknad kan du ta kontakt med Brukerservice for MinId på  tlf 800 30 300

6 www.hordaland.no To typer lærlinger Lærling med ungdomsrett og lærling utan ungdomsrett til vgo

7 www.hordaland.no Ungdomsrett?  Rett til å ta ut 3 år opplæring innan ein frist på 5 år.  I somme høve kan retten verte utvida t.d. ved omval etc.  Rettighetsreg. ligg i inntakssystemet dvs Vigoinntak og du kan få info om din rett ved å ta kontakt med meg på tlf. 55 23 93 93

8 www.hordaland.no Heimebuar for lærlingar med ungdomsrett  Som heimebuar har du ikkje rett på bustipend, men du kan ha rett til kr. 2.790 i lån.

9 www.hordaland.no Bortebuar med ungdomsrett  40 km regelen  3 timars regelen (dok)  Sosiale grunnar  Gift?/Sambuar/Partnar  Skiftarbeidar

10 www.hordaland.no Kor stort stipend/lån?  Søkjar type A  Bortebuar kr. 4.000,- pr. mnd  Lån inntil kr. 1.410,- pr. mnd  For søker som er gift eller har barn gis et lån på inntil kr. 1.410,- pr mnd. Lånet er ikke behovsprøvd mot inntekten til forsørgerne

11 www.hordaland.no Kor stort stipend/lån  Type B –Bortebuar.  Her er det ikkje krav om avstand mellom foreldre-heim og lærebedrift, men du må bu borte frå heimen  Du kan få inntil kr. 103.840,- for haust og vår.  Stipenddelen vert kr. 41.536,- pr. opplæringsår eller om lag kr. 3.776,- pr. mnd. og lånedelen utgjør om lag kr. 5.664,- pr. mnd.

12 www.hordaland.no Inntektsrammer i 2013 - 2014  Dersom du søkjer om stønad for vår og haust kan du ha ein inntekt på tilsamen kr. 151.216,- pr. kalenderår for 2013 og kr. 157.265,- for 2014.  Dersom du søkjer om støtte for bare eit semester haust kan du ha ei inntekt på kr. 378.041,- pr. kalenderår for 2013 og kr. 393.164 for 2014.

13 www.hordaland.no Reisestipend  Dersom du er heimehøyrande i Hordaland og har læreplass her, vil du truleg ikkje koma bort i reisestipend.  Reisestipendet vert gjeve for tre reiser tur/retur pr. år mellom lærebedrift og heim – ein eigendel på  kr. 1.050,-

14 www.hordaland.no Søknad om stipend  Fristar for 2012 – 2013 ?  Det er ingen søknadsfristar for lærlingar  30. juni 2013  Før du søkjer må du sjekke om du har ungdomsrett. Dersom du har brukt opp ungdomsretten skal du søkje for høgare og annan utdanning).

15 www.hordaland.no Har du spørsmål Ring 55 23 93 93 Du kan også få info på http://www.hordaland.no Eller den e-postadressa som er oppgjeve lengre oppe. Du kan også ta turen oppom kontoret vårt så hjelper vi deg.

16 www.hordaland.no Når får du svar på søknaden  Behandlingstida vår kan variere noko alt etter kor tid på året du søkjer.  Når søknaden din er registrert hjå oss behandler vi den så snart det let seg gjere. Dersom avstanden mellom heim og bedrift er mindre enn 40 km ein veg, må du dokumentere kvifor du må bu borte.

17 www.hordaland.no Arbeidsgjevar si adresse  Dersom du ikkje arbeider på same adressa som arbeidsgjevar har sin administrasjon, må du svare ”nei” på spørsmålet om du jobbar på denne adressa.

18 www.hordaland.no Lånekassen  Det er ikkje alle spørsmål vi kan svare på. I slike høve kan du ringe Lånekassen tlf. 22 70 03 00  Eller slå opp på Lånekassen sine internettsider. -www.lanekassen.no Du kan også sjå på: www.hordaland.no

19 Stipend og lån  rettleiing. Dersom du trenger hjelp kan du ringe 55 23 93 93 og avtale tid. Evn send e- post til:  terje.aarland@hfk.no  Vi holder til i 9. etg  Fylkeshuset

20 www.hordaland.no Rabatt på off. kommunikasjonsmiddel  Som lærling kan du få studentrabatt på off transport. Nærare info om reglar kan du få ved å ta kontakt med Skyss.  Før fylte 20 år kan du også ha rett på ungdomskortet.


Laste ned ppt "www.hordaland.no Kor tid kan søknaden registrerast?  Dersom du søkjer for våren 2013 så kan du søkje så snart det let seg gjere.  Du som skal søkje."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google