Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MET 2211 Statistikk og dataanalyse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MET 2211 Statistikk og dataanalyse"— Utskrift av presentasjonen:

1 MET 2211 Statistikk og dataanalyse
Forelesning nr. 1 Kapittel 1: Oversikt Kapittel 2: Beskrivelse av en stikkprøve

2 Pensum og litteratur Pensum Litteratur
Fred Wenstøp: statistikk og dataanalyse 7. utgave Universitetsforlaget 2003 Litteratur Fred Wenstøp: arbeidshefte 8. utgave Universitetsforlaget 2003 Julie Pallant: SPSS survival manual Open University Press. SPSS studentversjon medfølger! Aakre og Wenstøp: Eksamensoppgavesamling i statistikk BIs forlag. Dekker alt unntatt multippel regresjon MET Fred Wenstøp

3 Eksamen Eksamensform Case Utleveres 2 uker før eksamen Løses av grupper ved hjelp av programvare Flervalgseksamen 15 spørsmål fra case 5 spørsmål om tolkning av SPSS-utskrifter 10 teorispørsmål Hva er sannsynligheten for 30 riktige ved å gjette? MET Fred Wenstøp

4 Programvare Excel Statark SPSS
Må bli like naturlig som tekstbehandling Statark Excel-implementering av sentrale deler av pensum Ingen terskel SPSS Omfattende profesjonelt analyseprogram MET Fred Wenstøp

5 Mål Kognitive mål Instrumentelle mål
Å skille mellom systematikk og tilfeldigheter Å kunne vurdere statistisk materiale Instrumentelle mål Å kunne planlegge datainnsamling Å kunne velge hensiktsmessige analysemetoder Å kunne vurdere resultatene på korrekt måte MET Fred Wenstøp

6 Dr. Salk Av 287 mødre holdt 237 ungen på venstre arm.
Kan det skyldes tilfeldigheter? Høyrehendte mødre 212 av 255 Venstrehendte 25 av 32 MET Fred Wenstøp

7 Forsmak Data fra venstrehendte mødre: Hypotese
P(barnet på venstre hånd) = p0 = 0,5 Signifikanssannsynlighet P(a ³ 25) = 1-BINOMDIST(24;32;0,5;1) = 0,001051 MET Fred Wenstøp

8 Tilfeldig utvalg Viktig forutsetning
Stikkprøven må være tatt slik at alle venstrehendte mødre i prinsippet har hatt like stor sjanse til å komme med Mer realistisk: stikkprøven må ikke være tatt på en måte som favoriserer den ene eller den andre armen til å holde ungen på. Da snakker vi om et tilfeldig utvalg MET Fred Wenstøp

9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Hovedparadigme Populasjon * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Stikkprøve * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tilfeldig utvalg MET Fred Wenstøp

10 Tellinger og målinger Dr. Salks observasjoner er et eksempel på tellinger Målinger gir verdier på en tallinje x MET Fred Wenstøp

11 Datainnsamling Skriv på en lapp som du leverer
Hvilket parti du foretrekker å stemme på ved kommunevalget Grunnlag for telling Nøyaktig antall pulsslag i ett minutt Måling Om du røyker eller ikke Om du er gutt eller jente MET Fred Wenstøp

12 Simulering Deterministisk simulering Stokastisk simulering Excel
Systemdynamikk Grenser for vekst – Jørgen Randers Stokastisk simulering Excel Statark Tilfeldige aksjeporteføljer Vindu 1-2 MET Fred Wenstøp

13 Deskriptiv statistikk Én stikkprøve
Tilfeldig variabel: x En stikkprøve: i alt n observasjoner av x Eksempel: x = pulsen til en student Observatorer Ordningsobservatorer: x(i) Median Kvartiler, desiler Variasjonsbredde, kvartilavvik Skjevhet Grafikk Plott (Statark) Boks-og-bartegraf (SPSS) MET Fred Wenstøp

14 Deskriptiv statistikk To stikkprøver
Stikkprøve nr. 1: x1 – i alt n1 observasjoner Stikkprøve nr. 2: x2 – i alt n2 observasjoner Eksempel: datafil reiseliv Observator for forskjell i beliggenhet: Mann-Whitney Grafikk Parallellplott (Statark) Boks-og-bartegraf (SPSS) MET Fred Wenstøp


Laste ned ppt "MET 2211 Statistikk og dataanalyse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google