Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sesjon 5: Implementering av strategi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sesjon 5: Implementering av strategi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sesjon 5: Implementering av strategi
Øystein Fjeldstad, Ph.D Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI

2 Konkurranse, kompetanse og implementering Eisenhardt og Browns artikkel om “patching” Entreprenørskap i Norge Gjesteforeleser: Simon Yuen, intermediainvest

3 Konkurranse, kompetanse og implementering Eisenhardt og Browns artikkel om “patching” Entreprenørskap i Norge Gjesteforeleser: Simon Yuen, intermediainvest

4 Former for konkurranse
Dell Panasonic Cotts Cola Norsk Hydro Schumpeter innovasjon Coca-Cola Unilever Rimi/Rema ABB IBM Høy Operatør Dynal Xerox (desktop) Autodisplay Apple Konkurranse intensitet Kontraktør “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Kreatør “Economic spillovers” Diffusion av nye ideer Lav Tid Bransjens utvikling over tid

5 Kompetanse og innovasjon
Relasjoner Innovasjon Produksjon og vareflyt OPERATØREN Forbredret effektivitet “Just-in-time” Se og utnytte kommersielle muligheter Kontaktflate og tillit Nye markeder KONTRAKTØREN Nettverk til kunnskap og avanserte probl. Problem- løsningsevner Nye produkter KREATØREN

6 Konkurranse Kompetanse Relasjoner Operatøren Kontraktøren Kreatøren
* “Just-in-time” relasjoner * Lave transaksjonskostnader * Forhandlingsstyrke * Merke-identitet * Bredde i markeder Operatøren (Konkurrerer på effektivitet) * Effektiv produksjon * Service ledelse * Kvalitetsledelse * Kontroll vareflyt og tid * Forhandling * Forståelse av markeder, aktører og ressurser * Evner til å se kommersielle muligheter * Organisere interne og eksterne kontrakter * Midlertidige relasjoner / mange latente realsjoner * (“Contactability”) Bred kontaktflate * (“Contractability”) Rennome som inngir tillit Kontraktøren (Utvikler markeder) Kreatøren (Utvikler ny teknologi) * Kompetanse i grunnteknologi * Forstår teknologiske muligheter * Evne til å lære * Evne til å eksperimentere * Problemløsningsevner * Nettverk som gir tilgang på relevant teknisk kunnskap avanserte problemer

7 Eksempel: Legemidler Generiske Konkurranse intensitet Pharma Biotech
Schumpeter innovasjon Glaxo Merck Novartis Pfizer Roche Ivax Høy Amgen Chiron Dynal Genetech Biogen Generiske Konkurranse intensitet Pharma “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Biotech “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Lav Tid Bransjens utvikling over tid

8 Fordeler - Kreatør Ledelse innen produkt/prosess teknologi
Læring og erfaring Forskning og patenter Standarder Tilgang på knappe ressurser Naturressurser Beliggenhet Produksjonskapasitet Mennesker og kompetanse Begge opp byttekostander Spesialiserte ressurser Kjøpsvaner

9 Fordeler - Kontraktør “Free-rider” Kreatør treg mht. kommersialisering
Rekruttere medarbeidere Lære av og utnytte kreatørens feil Billigere å kopiere enn å innovere Kreatør treg mht. kommersialisering Konkurrere direkte på pris Kan velge nye og bedre teknologier

10 Fordeler - Operatør Teknologi og bransje klart definert
Kan spesialisere på effektivitet Ressurser tilgjengelige i markedet Kan velge beste teknologi Kompetanse finnes i markedet Finnes standarder og dominerende design

11 Eksempel: Legemidler Generiske Konkurranse intensitet Pharma Biotech
Schumpeter innovasjon Glaxo Merck Novartis Pfizer Roche Ivax Høy Amgen Chiron Dynal Genetech Biogen Generiske Konkurranse intensitet Pharma “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Biotech “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Lav Tid Bransjens utvikling over tid Kilde: Haanes og Fjeldstad

12 Dynal som eksempel Bioteknologi joint venture
Etablert i 1986 av Dyno og AL Basert på J. Ugelstads patent på “Monosized magnetic bead” (Dynabeads®) Innovasjonsdrevet vekst Ledende innen biomagnetisk separasjon Rask vekst både i omsetning, geografisk og i form av produkter

13 Konkurranse, kompetanse og implementering Eisenhardt og Browns artikkel om “patching” Entreprenørskap i Norge Gjesteforeleser: Simon Yuen, intermediainvest


Laste ned ppt "Sesjon 5: Implementering av strategi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google