Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg nasjonal skade- og lakkonferanse 22. mars 2011 Sigbjørn Bakke Hanssen, Skatt øst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg nasjonal skade- og lakkonferanse 22. mars 2011 Sigbjørn Bakke Hanssen, Skatt øst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innlegg nasjonal skade- og lakkonferanse 22. mars 2011 Sigbjørn Bakke Hanssen, Skatt øst

2 Skatteetatens samfunnsoppdrag Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere fellesskapet som f.eks skoler sykehus vei utbygging Skatteetaten skal opprettholde og styrke legitimiteten til skattesystemet herunder sikre at skatter og avgifter innrapporteres riktig og betales til rett tid

3 Skatteetatens visjon ”Et samfunn der alle vil gjøre opp for seg” Fokus på etterlevelse De lojale skal hjelpes til å handle riktig De illojale skal oppleve risiko for å bli oppdaget, kontrollert og sanksjonert

4 Samarbeid mellom NBF og Skatt øst for å sikre økt etterlevelse

5 Kontroll Hvem ønsker vi å kontrollere? de som unnlater å følge regelverket Ulike typer kontroller avhengig av målgruppe og formål med kontrollen formalkontroller avdekkingskontroller

6 Konsekvenser av formelle mangler (ikke fulgt bestemmelsene i bokføringsregelverket) Bokføringspålegg (pålegg om å innrette seg etter bestemmelsene i bokføringsregelverket) Tilbakemeldingsfrist med krav om å dokumentere at pålegget er fulgt Tvangsmulkt hvis man ikke innretter seg (i utgangspunktet ett rettsgebyr på kr 860 pr. dag) Eventuelt anmeldelse ved grove formalbrudd – f.eks manglende kassaapparat

7 Konsekvenser av svart omsetning Etterberegning av skatt og merverdiavgift Nekting av uriktige fradrag Beskatning av ikke innberettede fordeler fra arbeidsgiver/- virksomheten (f.eks fri bil, oppbygging av vrakbil) Sanksjoner: Tilleggskatt – inntil 60% Tilleggsavgift – inntil 100% Anmeldelser til politiet bøter og/eller fengselsstraff

8 Håndtering av kondemnerte kjøretøyer Forsikringsselskapene viktig at vi kan spore salg av vrakbiler (reskontroføring på kjøper og hos kjøper) I verkstedene – vrakene bygges opp og selges Hvis den ansatte som ledd i ansatt vilkårene har mulighet til å bygge opp et vrak i året og selge dette privat, må arbeidsgiver vurdere om dette skal anses som fordel vunnet ved arbeid og lønnsinnberettes.


Laste ned ppt "Innlegg nasjonal skade- og lakkonferanse 22. mars 2011 Sigbjørn Bakke Hanssen, Skatt øst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google