Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høring finanskomiteen vedrørende Statsbudsjettet for 2007 Geir Ove Ystmark direktør FHL industri og eksport Agnar Moe direktør FHL fiskemel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høring finanskomiteen vedrørende Statsbudsjettet for 2007 Geir Ove Ystmark direktør FHL industri og eksport Agnar Moe direktør FHL fiskemel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høring finanskomiteen vedrørende Statsbudsjettet for 2007 Geir Ove Ystmark direktør FHL industri og eksport Agnar Moe direktør FHL fiskemel

2 NOx-avgiftens omfang for fiskeriene 270 fiskefartøy omfattes av avgiften i følge FKD 400 fiskefartøy kan bli omfattet i følge tall fra næringen. 285 millioner beregnes i avgifter for fiskeflåten. Opp til 5 millioner for enkeltfartøy i følge FKD Avsatt 75 millioner til NOx dempende tiltak i fiskeflåten Beregnet 300 millioner i behov. I tillegg fraktfartøy, frakt av fiskefôr og brønnbåter for havbruksnæringen.

3 Betydelig potensial for råstofflekkasje Landing til utenlandsk havn vil medføre avgiftsfritak Unntak for fjernt fiske og et mer komplisert regelverk for fiskeriene De mest mobile fiskefartøy rammes hardest av avgiften Havgående flåte har tradisjon for landinger til utlandsk havn NOx avgiften vil stimulere til landing av ubearbeidet råstoff til våre konkurrenter i utlandet

4 Faren for råstofflekkasje Pelagiske fiskerier 800.000 tonn (NVG 300.000 tonn) Reker 35-40.000 tonn Torsk 65-70.000 tonn Hyse 21-27.000 tonn Sei 110.000 tonn Brosme og lange fanget ved Shetland og Færøyene 340.935 tonn lever Norge og 47.298 tonn levert utlandet innenfor pelagisk så langt i 2006 uten avgift. Til sammenligning er det avsatt 3484 tonn til distriktskvoten 2006.

5 Førstehåndsverdi Torsk 920 millioner Hyse 185 millioner Lange/brosme 90 millioner Sei 632 millioner Reker 412,5 millioner Råstoff til fiskemel og olje 160 millioner Makrell 663 millioner Nordsjøsild 77,5 millioner Norsk vårgytende sild 841 millioner

6 FHLs forslag til løsning Må unngå råstofflekkasje og andre utilsiktede effekter av ordningen. Ordningen må gjennomgåes slik at den gir de mest effektive tiltakene for å redusere NOx utslippene. Bør derfor utsettes til 2. halvår 2007. Innbetalinger til NOx fond som et alternativ til NOx avgift vil gi bedre effekt Unngår gjennom fondsløsning utfordringer knyttet til ESA Fondsløsning vil dermed kunne gi mer målrettede effekter for å redusere NOx utslippene.


Laste ned ppt "Høring finanskomiteen vedrørende Statsbudsjettet for 2007 Geir Ove Ystmark direktør FHL industri og eksport Agnar Moe direktør FHL fiskemel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google