Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling 7. april 2010 Mulighetenes Oppland. Agenda: Nettsiden www.vigobedrift.nowww.vigobedrift.no Tilskudd – satser for 2010 og regjeringens tiltakspakke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling 7. april 2010 Mulighetenes Oppland. Agenda: Nettsiden www.vigobedrift.nowww.vigobedrift.no Tilskudd – satser for 2010 og regjeringens tiltakspakke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling 7. april 2010 Mulighetenes Oppland

2 Agenda: Nettsiden www.vigobedrift.nowww.vigobedrift.no Tilskudd – satser for 2010 og regjeringens tiltakspakke Formidlingen 2009; søkere til lærekontrakt og opplæringskontrakt Formidlingen 2010; søkere til lærekontrakt og opplæringskontrakt Presisering/skriv fra UDIR om godkjenning av opplæringskontor Kort status om yrkes-NM

3

4

5

6

7

8

9 Statusvalg (s. 11 i heftet) Til vurdering - søkeren er tilgjengelig og statusen kan alltid endres på Takket ja til læreplass - søkeren har takket ja til tilbud om læreplass, statusen kan ikke endres på web. Møtte ikke til intervju – søker har ikke møtt til intervju, kan endres Fikk ikke tak i søker – kan endres Takket nei til læreplass – Fått et reelt tilbud søker har takket nei til, kan IKKE endres etter lagring Tilbys ikke læreplass - kan endres Uaktuell – fått læreplass i annen bedrift eller har trukket søknaden Husk: lagreknappen!

10

11

12

13

14

15

16 NYTT 2010: TILSKUDD

17 Mappefliken bedrift:

18

19 Mappefliken personer:

20

21

22 Kontrakt: Kommer forhåpentligvis…

23 Tilskuddssatser 2010: Basis 1 = kr 102 763,- Basis 2 = kr. 29 370,-

24 Basis 1Basis 2 Normalmodell (1 år verdisk + 1 år opplæring) 4282,- pr mnd2447,- pr mnd Full opplæring i bedrift (3 år opplæring + 1 år verdiskaping) 6423,- pr mnd2447 pr mnd Særløp (2 år opplæring + 1 år verdisk) 5709,- pr mnd2447 pr mnd Verneverdige fag (normalt 2 år) 8174,- pr mnd6673,- pr mnd

25 Stimuleringsmidler statsbudsjettet: ”Tiltak for auka fullføring i vidaregåande opplæring” 1.Stimulere enkeltbransjer med konjunkturproblem 2.Til å føre videre eksisterende lærekontrakter 3.Stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger

26 Oppland får ca 7,5 mill ekstra Sak i nemnda i dag. Forslag om: –Kr 400,- ekstra pr mnd de 6 første mnd av 2010 –Vurderer å bruke deler til å finansiere en prosjektstilling som kan følge opp alle uten læreplass og bruke midler for å få de ut i lære. Mål; flere ut i lære og færre vg3 plasser. –Fra sommeren/høsten vil det vurderes hvor det er behov og evt iverksetting av tiltak

27 Formidling 2009 Endte opp med totalt 714 primærsøkere til læreplass Totalt ble ca 67 % formidlet En del ikke er reelle søkere, men de teller allikevel i statistikken

28 Alternativt vg3 i skole 176 sto uten læreplass pr 1. september, fikk tilbud om alt vg3 i skole 37 takket ja – resten ble overført OT

29 Alternativt vg3 i skole Frisør - Gjøvik Bilfaga – Lena + Valdres Barne- og ungdomsarbeider – Mesna Tømrer – Valdres IKT – Dokka Elektriker – Dokka Mediegrafiker + salgsfaget - Gjøvik

30 Formidling 2010 678 primærsøkere til læreplass Søkere til 65 ulike lærefag Se utlevert liste over detaljer på fag

31 Intensjonsavtaler 468 intensjonsavtaler kontra 678 søkere Kommuner og opplæringskontor som sender inn Utlevert Excel fil viser detaljer på fag

32 Formidlingsprosessen 2010 Alle opplæringskontor har fått tilgang på søkere via www.vigobedrift.no. Alle får søkerlister en gang om ønskelig. www.vigobedrift.no Enkeltstående bedrifter har fått tilbud om tilgang Alle ønsker blir formidlet De med feil vg2, flere stryk og lignende vil bli definert som ukvalifiserte, ikke rett til alternativt vg3 i skole Alle søkere har fått infoskriv om formidlingsprosessen via fylkeskommunen

33 Presisering fra UDIR om godkjenning av lærebedrifter - opplæringskontor http://www.udir.no/Brev/_lover-og- regler/tolkningsuttalelser/-4-2-og-12-4--- Yrkesopplaringsnemndas-oppgaver/

34 Bakgrunn for presisering Avslag på søknad om godkjenning av opplæringskontor i Aust-Agder Begrunnet med hensyn til lokalt næringsliv og at det eksisterte opplæringskontor innen aktuelle lærefag, etter råd fra y- nemnda Fylkesmannen tok dette videre til UDIR som da kom med denne presiseringen

35 Udir presiserer ”…dersom en bedrift enten alene eller som del av et opplæringskontor eller en opplæringsring fyller lovens krav for å få godkjenning, skal bedriften få den godkjenningen den har krav på etter loven. Med andre ord kan ikke en fylkeskommune foreta en nytte- eller behovsvurdering, eller stille andre krav til bedriften enn det som fremkommer av loven”.


Laste ned ppt "Samling 7. april 2010 Mulighetenes Oppland. Agenda: Nettsiden www.vigobedrift.nowww.vigobedrift.no Tilskudd – satser for 2010 og regjeringens tiltakspakke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google