Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Østre Toten Høstkonferansen 19. – 20. september 2012 Ordfører Hans Seierstad, Østre Toten kommune - livskvalitet ved Mjøsa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Østre Toten Høstkonferansen 19. – 20. september 2012 Ordfører Hans Seierstad, Østre Toten kommune - livskvalitet ved Mjøsa."— Utskrift av presentasjonen:

1 Østre Toten Høstkonferansen 19. – 20. september 2012 Ordfører Hans Seierstad, Østre Toten kommune - livskvalitet ved Mjøsa

2 Ulike aspekter ved samhandlingsreformen - med link mot kommunale eldreråd

3 Hvorfor samhandlingsreformen? Reformen baserer seg på en villet politikk Sterkere fokus på å forebygge sykdom Utvikle kommunale tilbud for å avlaste spesialhelsetjenesten Ivareta brukerne ved raskere utskrivning på et tidligere stadium enn før

4 ØTK budsjett 2012 Samhandlingspenger fra STATEN 18,7 mill Kommunal medfinansiering15,7 mill Dagplasser demente 1,5 mill Folkehelse 1,5 mill

5 Opplever vi en retning som er bedre for pasienten? Pasientene ønsker å komme raskt til kommunen etter en innleggelse De aller fleste som kommer på kortidsopphold, har vært innom sykehuset først

6 Har vi nødvendig kompetanse i å møte raskere utskrivning, og hva betyr det for å komme ”raskere tilbake”? Ønskelig med mer kompetanse både i hjemmesykepleien og på sykehjemmet Opplever innleggelser i ferie/helger Også lengre tid på sykehjemmet

7 Hvordan samhandler kommunehelsetjenesten og SI, og hva kan gjøres bedre? Godt samarbeid i det daglige Kommunen kunne ønsket seg litt lengre frister på å rigge et behandlingsopplegg Sykehuset melder fra om behovet for omfattende tjenester, samme dag som pasienten skal ut Ønsker oss mer opplysninger fra sykehuset. Ofte må en bruke lange telefonsamtaler for å få informasjon om pasienten

8 Oppdatert oversikt over utskrivningsklare pasienter og kostnader ved innleggelse Overskudd på 270.000 kr ift medfinansiering Skal per 18.09.12 betale for 23 døgn så langt i år 30 personer i måneden som utskrives

9 Oppdatert oversikt over Østre Toten Kommune sitt tilbud på pleie og omsorgstjenester, og de trender som ligger i hvem som mottar ytelser og hvordan tjenesten blir gitt Erfaringer viser at det er de under 67 år som har størsteparten av tjenesten og som tar størsteparten av budsjettet

10 Samhandling mellom sykehuset (Sannerud og Reinsvoll), DPS og kommunen Redusert tilbud når DPS Toten og Gjøvik slås sammen? Vi antar en forskyvning til kommunen Oppleves at Reinsvoll og Gjøvik er svært lite samkjørte Avdelingene har ulike prosedyrer Sannerud fremstår som mer samlet Gode samarbeidspartnere når det gjelder geriatri Uklart både for kommunen og sykehusene når det er DPS som har ansvar for oppfølging og når det er kommunen sitt ansvar

11 Hvordan fungerer bruker- medvirkningen i vår kommune, og hvordan organiseres den? Brukermedvirkning hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven Faste treffpunkter På sykehuset en dag i uken På sykehjemmet en fast dag i uken og følger opp de som er på korttidsopphold Vi tar hjemmebesøk Sykehjemmet avholder faste møter med pasienter og evt. pårørende

12 Hvordan fungerer bruker- medvirkningen i vår kommune, og hvordan organiseres den? (forts.) Brukerrepresentanter er involvert Administrativt samarbeidsutvalg -Fra KS-kommune 4 stk. -Brukerrådet -Fra SI Geografisk samarbeidsutvalg (Gjøvik) -Valdresregionen + Hadeland + GLT -Brukerrådet + fastlegene -Fra SI


Laste ned ppt "Østre Toten Høstkonferansen 19. – 20. september 2012 Ordfører Hans Seierstad, Østre Toten kommune - livskvalitet ved Mjøsa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google