Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan satse på e-læring og fleksibilisering av studier? Innledning til debatt Julie Feilberg, Styreleder, Norgesuniversitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan satse på e-læring og fleksibilisering av studier? Innledning til debatt Julie Feilberg, Styreleder, Norgesuniversitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan satse på e-læring og fleksibilisering av studier? Innledning til debatt Julie Feilberg, Styreleder, Norgesuniversitetet

2 Innovasjon ” Innovasjon kan forstås som et nytt produkt, en ny tjeneste, en produksjonsprosess, ny anvendelse eller ny organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk. Innovasjon bygger på ny kunnskap og nye kombinasjoner av kjent kunnskap.” ( Stortingsmelding nr. 20, Vilje til forskning, 2004-2005)

3 Felles begreps- apparat Institusjonelle/ strategiske/ ledelsesmessige Kompetanse utvikling Holdninger og kultur Faglige interesser og behov Marked Kvalitet og relevans Teknologiske Juridiske Faktorer som påvirker utvikling og deling av digitale læringsressurser Innovasjonssirkelen

4 Nettspansk, UiB Elektronisk spansk, UiO Fysio-nett, Høgskolen i Tromsø PID-stop, NTNU Web 2.0 prosjektet, Høgskolen i Østfold

5 Felles begreps- apparat Institusjonelle/ strategiske/ ledelsesmessige Kompetanse utvikling Holdninger og kultur Faglige interesser og behov Marked Kvalitet og relevans Teknologiske Juridiske Faktorer som påvirker utvikling og deling av digitale læringsressurser Nettspansk, UiB – de viktigste faktorene:

6 Felles begreps- apparat Institusjonelle/ strategiske/ ledelsesmessige Kompetanse utvikling Holdninger og kultur Faglige interesser og behov Marked Kvalitet og relevans Teknologiske Juridiske Faktorer som påvirker utvikling og deling av digitale læringsressurser Elektronisk spansk, UiO – de viktigste faktorene:

7 Felles begreps- apparat Institusjonelle/ strategiske/ ledelsesmessige Kompetanse utvikling Holdninger og kultur Faglige interesser og behov Marked Kvalitet og relevans Teknologiske Juridiske Faktorer som påvirker utvikling og deling av digitale læringsressurser Fysio-nett HiT– de viktigste faktorene:

8 Felles begreps- apparat Institusjonelle/ strategiske/ ledelsesmessige Kompetanse utvikling Holdninger og kultur Faglige interesser og behov Marked Kvalitet og relevans Teknologiske Juridiske Faktorer som påvirker utvikling og deling av digitale læringsressurser PIDstop, NTNU – de viktigste faktorene:

9 Felles begreps- apparat Institusjonelle/ strategiske/ ledelsesmessige Kompetanse utvikling Holdninger og kultur Faglige interesser og behov Marked Kvalitet og relevans Teknologiske Juridiske Faktorer som påvirker utvikling og deling av digitale læringsressurser Web 2.0 prosjektet, HiØ

10 Innovasjon handler om kultur Innovasjon tar tid og utfordrer sosiale og kulturelle strukturer

11 En god delingskultur er som regel en betingelse for at en organisasjon skal dra nytte av innovasjoner.

12 Innovasjoner krever sosial aksept og som regel endret atferd på flere nivåer i organisasjonen.

13 Summa summarum: Skjæringspunktet fag, pedagogikk, teknologi og innovasjonsinteresse er drivkraft nummer 1, Institusjonell og ledelsesmessig støtte er en klar suksessfaktor, UH-institusjonene må utnytte potensialet for deling og utvikle en delingskultur, Juridiske forhold må avklares tidlig i prosessen Valg av læringsteknologi bestemmer tilgjengelighet og mulighet for deling, Standardiseringsnormer må på plass. Aktivisering av studentene i utviklings- og læringsarbeidet er viktig.

14 Innovasjon krever innovasjonsledelse og lederstøtte med fokus på hele prosessen. Lederstøtte fra alle nivå er viktig. Nærmeste ledernivå er viktigst, De ulike fasene i innovasjonsprosessen bør defineres, og kritiske faktorer i hver fase må avklares, Det må gis økonomiske incentiver i flere faser. Internmarkedsføring er viktig for å stimulere til mer innovasjon og deling, Fakultetet bør sørge for kobling av ulike miljø, for eksempel innenfor språkfag, og legge til rette for deling av erfaringer og ressurser, Det må etableres mekanismer som premierer deling og gjenbruk, Meritteringsmekanismene må tilpasses en digital utvikling.


Laste ned ppt "Hvordan satse på e-læring og fleksibilisering av studier? Innledning til debatt Julie Feilberg, Styreleder, Norgesuniversitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google