Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Adgang til fiskeriallmenningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Adgang til fiskeriallmenningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Adgang til fiskeriallmenningen
Av Professor Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Fakultetet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi Universitetet i Tromsø

2 Hvordan åpne fiskeriallmenningen for unge fiskere?
Samarbeidsprosjekt mellom Fiskeriallmenningens Servicekontor Norges fiskerihøgskole Professor Torbjørn Trondsen og Førsteamanuensis Peter Ørebech Finansiert av Norges forskningsråd Troms Fylkeskommune Nordland Fylkeskommune

3 Bakgrunn Lukking av store deler av fiskeriallmenningen i 1990 for nyrekruttering. Tildeling av kvoter en forutsetning for å kunne delta i fisket Strukturpolitikk fra 2003 for fartøy ned til 15 meter Redere fikk tillatelse til å slå sammen kvoter på færre kystfiskefartøyer Videreføring av strukturpolitikken i 2007 for fartøy ned til 11 meter Tidsavgrensning og begrensning for hvor mange kvoter som kan samles på ett fartøy Bruksrettighetene er privatisert til marine ressurser som i følge Havressursloven ”tilligger fellesskapet Norge” Ikke krav til faktisk deltakelse i fiske for å opprettholde kvoterettigheter. Offentlige tildelte kvoterettigheter er blitt handelsvare som kan selges videre med fortjeneste Etableringshindringene i fiske er øket, ungdom stenges ute, færre arbeidsplasser, høyere inntekter til færre fiskere mens kystsamfunn avfolkes

4 Prosjektets hovedmål Utvikle alternative reguleringsmodeller for fartøy under 28 meter Opprettholde prinsippet om at fiskeriallmenningen er åpen for individuell deltakelse Opparbeidede rettigheter i fisket innenfor rammen av et totalkvotesystem '

5 Krav til reguleringsmodellene
Regulere tilgang- og avgang av rederier og aktive skippere med opparbeidede historiske sedvanerettigheter. Skal motivere til en bærekraftig høsting og verdiskapning av fiskeressursene og til å redusere det fangstpresset som følger av øket kapitalinnsats i omsettelige kvoterettigheter. gi åpning for rekruttering inn i fisket av nye rederier og aktive skippere uten stor kapitalstyrke og hindre rettighetskonsentrasjon. Konsekvensen av modellene skal analyseres med hensyn til fordeling av verdiskapning.

6 Delmål Beskrive tildelings- og opphøres systemet for konsesjoner i fisket Utvikling av en oppdatert database for alle redere av fartøy under 28 meter med alle relevante data fra Fiskeridirektoratets fartøy- og rettighetsregister og fangsthistorien fra sluttseddelregisteret. Utforming og testing av deltakermodeller Foreta analyser av økonomiske og kvotemessige konsekvenser av deltakermodellene for regioner og for typiske enkeltrederier. Utforming av konkrete forslag regelverk og forvaltningens organisering

7 Referansegrupper Prosjektleder: Torbjørn Trondsen
Referansegruppe brukere Svein Johansen, Kystfisker (leder) Finn Nilsen, fiskerikandidat og finansrådgiver Paul Jensen, leder Norges kystfiskarlag Ottar Nilsen, advokat Odd Handegård, Seniorrådgiver NFH Referansegruppe forskning Peter Ørebech, førsteamanuensis, NFH Ottar Brox, professor emiretus Terje Vassdal, professor NFH

8 Arbeidsrapporter


Laste ned ppt "Adgang til fiskeriallmenningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google