Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Registrering av kjemikalier i Kromatografigruppa, Fürst Medisinsk laboratorium. Database laget med bruk av teknologiene PHP, MySQL og Apache Prosjektoppgave.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Registrering av kjemikalier i Kromatografigruppa, Fürst Medisinsk laboratorium. Database laget med bruk av teknologiene PHP, MySQL og Apache Prosjektoppgave."— Utskrift av presentasjonen:

1 Registrering av kjemikalier i Kromatografigruppa, Fürst Medisinsk laboratorium. Database laget med bruk av teknologiene PHP, MySQL og Apache Prosjektoppgave 19E Høgskolen i Sør-Trøndelag V07 Trude Athammer Sandvik, ViD2004

2 Om oppgaven Oppdragsgiver: Sammendrag:
Fürst Medisinsk Laboratorium v/ Asgeir Husa. Sammendrag: Opprettelse av en database for registrering og loggføring av kjemikalier i Kromatografigruppa hos Fürst Medisinsk laboratorium. Webbasert brukergrensesnitt. Realisert ved bruk av webprogrammeringsspråket PHP, databasesystemet MySQL og Apache server.

3 Fürst Medisinsk Laboratorium
Primærhelsetjenestens sentrallaboratorium Privateid klinisk kjemisk laboratorium. Laboratoriet ble grunnlagt 4. mai 1950 av dr. Valentin Fürst. Norges største med 180 årsverk og utførte i 2006 nesten 9 millioner analyser. Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo. Tre prøvetakingsenheter i Oslo-området, samt laboratorie- og prøvetakingsvirksomhet i Sandefjord. Akkreditert I 1995 av Norsk Akkreditering innen områdene Medisinsk biokjemi og Prøvetaking.

4 Visjon og verdier Fürst Medisinsk Laboratorium

5 Bakgrunn for oppgaven I det daglige laboratoriearbeidet bruker vi på Kromatografigruppa mange narkotiske kjemikalier i våre analyser. I dag blir loggføring av disse gjort i Excel-regneark og på papir som lagres i permer. Dette er et manuelt system hvor det er vanskelig å holde kontroll på hvor og når kjemikaliene blir brukt. Da jeg ble ansatt hos Fürst i mai 2006 hadde jeg utsatt prosjektoppgaven som egentlig skulle vært utført våren 2006. Kromatografigruppa ønsket seg et system som kunne gi bedre oversikt og kontroll på forbruk og beholdning av narkotiske kjemikalier. Jeg så her muligheten til å kombinere prosjekt og jobb, og da ledelsen hos Fürst var positive til dette ble denne oppgaven formulert. Veileder hos oppdragsgiver er Asgeir Husa, metodeutvikler på kromatografigruppa, og i samarbeid med han kom jeg fram til at en database var det som egnet seg best til vårt formål.

6 Valg av teknologi Det var ønskelig at databasen skulle lages med webbasert brukergrensesnitt. I samråd med IT-avdelingen her på Fürst og veileder Kjell-Toft Hansen hos HiST fant jeg ut at det som var best egnet til utviklingen av en slik database var bruk av PHP, MySQL og Apache. Denne teknologien ble valgt på grunnlag av at jeg hadde hatt ”Webprogrammering med PHP” som valgfag i studiet og at programvaren og en del kompetanse på området allerede fantes ”på huset”.

7 Løsningsstrategi Brukte mye tid i starten på å finne ut hvilken funksjonalitet vi ønsket i systemet. Vi ønsket å kunne registere nye kjemikalier, loggføre uttak og når et kjemikalie er oppbrukt/kastet. Videre ønsket vi å kunne ta ut rapporter over beholdning, forbruk osv. Forstudierapport og kravdokumenter ble utviklet for å dokumentere at opgaven kunne gjennomføres med de ressursene som var til rådighet. Det ble også utarbeidet en fremdriftsplan for å disponere tiden frem mot innlevering best mulig. Parallellt ble det utviklet en prototype på systemet og planer ble lagt for implementeringen. Strategien var å jobbe litt parallelt med de fleste områder i prosjektet etter modell av en modifisert fossefallsmetode med iterasjoner.

8 Status pr. 10.mai 2007 21 dager før prosjektinnlevering
En god del arbeid gjenstår fortsatt. Da spesielt på implementeringsbiten samt testing av systemet. Stort sett ferdig med dokumentasjonen rundt databasen. Fremdriftsplanen har sprukket tidsmessig på omtrent alle punkter men jeg har god tro på at databasen skal stå ferdig den 31.mai 2007

9 Veien videre Hva skjer etter prosjektinnlevering?
Under arbeidet med databasen har det vært fokusert på narkotiske kjemikalier hvor det er krav til loggføring av forbruk. Etter at systemet er tatt i bruk vil det være naturlig å utvide slik at databasen omfatter alle kjemikalier på Kromatografigruppa. Da jeg selv jobber på Kromatografigruppa til daglig får jeg mulighet til å følge opp systemet etter at det er tatt i bruk. Det gir mulighet til å forbedre og rette feil samt optimalisere systemet når man ser hvordan det fungerer i praktisk bruk på laboratoriet. Dersom det ønskes ny funksjonalitet i systemet er det også muligheter for å videreutvikle databasen til bruk på flere områder i ettertid.


Laste ned ppt "Registrering av kjemikalier i Kromatografigruppa, Fürst Medisinsk laboratorium. Database laget med bruk av teknologiene PHP, MySQL og Apache Prosjektoppgave."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google