Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kravanalyse og spesifikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kravanalyse og spesifikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kravanalyse og spesifikasjon
Logisk beskrivelse av systemet (modeller, spesifikasjoner) Pris Konsekvenser Mål Rammer Plan Organisasjon Kravanalyse og spesifikasjon Design og koding JA Skal vi bygge dette systemet Ja, med modifikasjoner NEI - STOPP

2 Spesifikasjon av krav Hvorfor er kravspesifisering så vanskelig?
Overordnede prinsipper Ulike metoder Tradisjonelle JAD Prototyping

3 Analysefasene - Kravspesifikasjon

4 Utfordringen Stabile brukerkrav Hindre ”requirement creep”
Spesifikasjoner som kan verifiseres og valideres Korrekte spesifikasjoner

5 Beskrive: Finne: Krav Validere: modeller protoyper prosa
formelle spesifikasjoner Finne: intervjuer lese dokumentasjon prototyping intensive arbeidsmøter Krav Validere: formelle gjennomganger demo prototyper

6 ”Vi må ha et nytt fakturasystem!”
Problemstilling Mye manuelt arbeid, data må hentes fra bestillingssystemet og legges inn på nytt i faktura systemet Dårlig brukergrensesnitt, ”går ned” ofte Dårlige feilmeldinger Fakturaene kontrolleres og godkjennes av flere instanser – når det oppdages feil - retur til saksbehandler som sjekker opp og retter feil før de sendes på ny runde Konsekvens Det påløper ofte renter på for sen betaling Mye overtid

7 Utdyping av problemet Behandling av en faktura er beregnet til NOK1500
Svært mange fakturaer er på småbeløp –> NOK Det blir ofte bestilt samme vare fra samme firma flere ganger på samme dag, hver slik bestilling resulterer i en egen faktura Samme vare bestilles fra flere forskjellige firma Alle fakturaer uansett beløp kontrolleres like grundig av like mange personer

8 Oppgave – forbind alle punktene med 4 rette linjer UTEN å løfte pennen fra papiret

9 Modeller og spesifikasjoner
Systemkrav Brukerkrav

10 Brukerkrav Hva er målet? Hva er utfordringene? Hva er ofte resultatet
Utvikle en ide til en presis og komplett definisjon av brukers krav kravene er grunnlag for det systemet som skal utvikles hvis de spesifiserte kravene ikke stemmer med brukers ”virkelige” krav utvikler vi ”feil” system Hva er utfordringene? bruker vet ikke alltid hva han vil ha bruker og systemutvikler snakker ikke samme språk og misforstår hverandre eller bruker blir overkjørt av systemutviklers ekspertise det beslutningsgrunnlaget som systemutvikler legger fram er for abstrakt til å se konsekvensene av Hva er ofte resultatet ustabile brukerkrav ”requirement creep” feil system

11 Brukerkrav - essensielt
Krav til brukerstøtte og til forvaltning er med i brukerkravene Servicenivå, SLA Bruker har ”full kontroll” over spesifikasjon Spesifikasjonen er så stabil og så komplett som mulig Det utarbeide et formelt kravdokument som gir en presis og konsistent beskrivelse av alle kjente brukerkrav Kravdokumentet gjennomgås av representanter for: brukere driftspersonell utviklere ledere Kravdokumentet vedlikeholdes

12 Brukermedvirkning er essensielts

13 Systemkrav - spesifikasjon
En logisk beskrivelse Skal være bygd opp rundt en logisk modell av systemet skal dekke alle brukerkravene (vis knytning) Skal inneholde krav til forvaltning og brukerstøtte Skal IKKE inneholde implementasjonsavhengige detaljer Hva ikke hvordan Flere formelle ”dokumenter” Ulike aspekter i ulike dokumenter Bruk en mal!!

14 Systemkrav Detaljerte, tekniske spesifikasjoner som omfatter:
automatiserte funksjoner, funksjonslogikk, inndata og utdata manuelle rutiner skjermbilder Grensesnitt mot andre systemer Logisk datamodell og beskrivelse av alle dataelementer spesifikasjon av egenskaper spesifikasjon av krav til sikkerhet Spesifikasjonen skal være så detaljert at vi kan gi den til en annen gruppe og forvente at de lager ”riktig” system

15 Systemkrav - eliminasjon av feil:
Systemkravene skal gjennomgås av: Brukere ? Databaseeksperter Utviklere Driftspersonell Bruk formelle inspeksjoner

16 Hvilke ”dokumenter”? Tore: Software Quality: Caper Jones Prinsipp:
Funksjonelle krav Egenskapskrav Software Quality: Brukerkrav Systemkrav Caper Jones Logisk datamodell og dataspesifikasjoner Eksterne grensesnitt Prinsipp: Èn sak i et dokument Vedlikeholdes og versjonskontrolleres som en enhet

17 Vesentlige spørsmål Et komplett, stabilt sett eller litt om gangen?
Skal vi være kreative eller formelle?

18

19 Hva er JAD? Hva og hvorfor? Hvem deltar? Gjennomføring Utstyr
Planlegging Selve møtet etterarbeid Utstyr Teknikker og verktøy Regler Kritiske suksessfaktorer

20 Et intensivt arbeidsmøte?

21 Et annet

22 JAD - idedugnad

23 JAD - kommunikasjon

24 - Om prototyping Hva er prototyping? Hva prototypes? Bruk og kast
Evolusjonær prototyp Hva prototypes? Brukergrensesnitt Generelt: Liten bit system som skal testes ut

25 Arbeidsgang Intervjuer, lesning, møte
Modellering, tekstlig beskrivelse Kommentering fra brukerne Lag prototyp Gjennomgang med brukerne!!!!

26 Eksempel på spørsmål til brukerne
Beskriv hvilke arbeidsoppgaver du Beskriv for hver arbeidsoppgave i hvilken rekkefølge du vil gjøre oppgaver og hvilke skjermbilder du vil bruke? For hvert skjermbilde, hva vil du legge inn av data i hvilken rekkefølge? For hvert skjermbilde: hvor vil du ha rullegardin-menyer? hvor vil du ha standardverdier, hvilke? liker du farger, lay-out? Hva gjør du hvis det skjer (spesifiserte)feil?

27 There is no such thing as a free lunch
Husk å dokumentere mål og hensikt og kriterier for å måle om hensikten er oppnådd Lage en plan! Analyser og dokumenter resultatene! Det finnes ingen ”korrekt” måte å prototype på Ikke la en prototyp som er beregnet som et raskt eksperiment utvikle seg til et ferdig system! En prototyp som skal utvikle seg til et ferdig system, har samme krav til kvalitet, dokumentasjon, v&v etc. som et ”vanlig” system Prototyping er vanedannende – uten skikkelig planlegging og styring kan dette bli dyrt!

28 Tracking av brukerkrav
”every major feature in a delivered software application can be tracked back to a specific user requirement” Allikevel ikke vanlig – gjennomført av <25%

29 Endringskontroll Beste praksis:
Utpek en ”endringskontrollgruppe” som skal behandle forslag til endringer Formaliser innlevering av endringsforslag – må dokumenteres og begrunnes Vurder bruk av verktøy for administrasjon av endingsforslag Bruk JAD-sesjoner for behandling av endringsforslag Bruk FP for å dokumentere konsekvensen av endringer Dokumenter resultatet av behandlingen Planlegg videreutvikling av systemet over flere år NB!!!!!!


Laste ned ppt "Kravanalyse og spesifikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google