Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 4.-5.trinn ELLINGSRUDÅSEN skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 4.-5.trinn ELLINGSRUDÅSEN skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 4.-5.trinn ELLINGSRUDÅSEN skole
Odd Arne Hagen og Hilde Røssum 6.trinnslærere: samme som i fjor, Caroline og Janne kontaktlærere. Faglærere: Tone, Nils, Violet. Spes.ped Marte. Assistenter: Elin og Ida. 7.Trinns lærere: samme som i fjor: Elisabeth og Jan Erik. Faglærere: Jorill, Nils, Violet og Tone. Spes.ped: Marte. Assistent: Elin

2 Møteagenda Forventninger til foresatte Prøver 4.trinn Prøver 5.trinn
Hjemmeside/Fronter/pers.nr. Mobilskole

3 Forventninger til foresatte
Alle elever i god tid før undervisning hver dag Følge opp lekser Stille opp på møter Levere alle svarslipper Ta kontakt med skolen/lærere

4 Hvordan følge opp elevens læringsmål hjemme?
Les lekser og aviser sammen med eleven, snakk om innhold, ord og begreper, nyheter, tabeller, bilder og kritisk vurdering av stoffet. Sitt sammen med barna hver dag og snakk om skolehverdagen. 25 % regel FØLG OPP ALLE LEKSENE HJEMME, VIS INTERESSE. LES LEKSENE SAMMEN MED BARNET DITT HVER DAG. DIN INNSATS SOM FORELDER BETYR MINST 25% AV LÆRINGSRESULTATET HOS DITT BARN.

5 Linker til oppfølging Utdanningsetaten Utdanningsdirektoratet
Ellingsrudåsen skole

6 Frist for rapportering
Prøveplan 4.trinn Trinn 4. Fag Type prøve Statlig/Oslo/ Lokal Prøveavvikling Frist for rapportering Norsk Carlsten Sept 2013 Kartleggingsprøve 3. trinnsprøven September 2013 Regning M- prøve 3 M – prøve 4 Mars 2014 Engelsk NATURFAG Kartleggingsprøve for 3. trinn Naturfag Osloprøve 8,9,12. mai 2014 Automatisk Digital kompetanse Våren 2014 Skriftlig vurdering

7 Frist for rapportering
Prøveplan 5.trinn Trinn Fag Type prøve Statlig/Oslo/ Lokal Prøveavvikling Frist for rapportering 5.trinn Norsk Lesing - papir Nasjonal 11 september 2013 Reservedatoer til 27.september 2013 Retest NP Mars/april 2013 Carlsten Uke 42 Uke 43 Matematikk Regning – elektronisk Uke 42 (14. – 18.okt.) Automatisk rapportering juni 2013 M-prøve 5 Nov/ Des 2013 Engelsk Engelsk - elektronisk Uke 38, (16. – 20.sept.) Reservedatoer(21. – 25.sept) Skriftlig vurdering

8 Sentrale begreper og føringer
Særskilt språkopplæring inneholder tre deler. Særskilt norskopplæring: Forsterket tilpasset opplæring i og på norsk. Forhåndsvarsel og samtykke kommer ut i morgen til dem det gjelder. I Oslo skal alle elever følge den ordinære lærerplanen i norsk, og særskilt norskopplæring skal derfor gis etter denne læreplanen.

9 Oppfølging av den enkelte elev
Osloskolens overordnede målsetning er å sikre et godt læringsutbytte for alle elevene Elevsamtale gjennomføres minst to ganger per skoleår. Alle elever på barnetrinnet skal få en skriftlig vurdering to ganger i året. Underveisvurdering gis for å fremme læring, og gi elevene innsikt i egen læringsprosess og gi grunnlag for tilpasset opplæring.

10 Klassemiljø Felles aktiviteter Spillkvelder Vennegrupper
Nettvett og sosiale medier

11 Vi kommer dit vi vil på Ellingsrudåsen skole.
TUUUUUUSEN TAKK FOR HJELPEN I SOMMER, KLASSEROMMENE ER HELT SUPRE 


Laste ned ppt "Foreldremøte 4.-5.trinn ELLINGSRUDÅSEN skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google