Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Strengths:  Intern faktorer ◦ Potensielle interne sterke sider. Sterke sider eller styrker er positive egenskaper, noe organisasjonen er god til og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Strengths:  Intern faktorer ◦ Potensielle interne sterke sider. Sterke sider eller styrker er positive egenskaper, noe organisasjonen er god til og."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Strengths:  Intern faktorer ◦ Potensielle interne sterke sider. Sterke sider eller styrker er positive egenskaper, noe organisasjonen er god til og som kan gi trygghet internt i organisasjonen i forhold til måloppnåelse.

3  Weaknesses:  Internfaktorer: Potensielle interne svakheter. Svakheter er det organisasjonen mangler eller utfører dårlig i forhold til måloppnåelsen

4  Opportunities: ◦ Eksterne faktorer  Potensielle eksterne muligheter som bør ivaretas i framtiden

5  Threats:  Eksterne faktorer:  Potensielle eksterne trusler eller hindringer som organisasjonen kan støte på hvis man søker å realisere foreliggende muligheter.

6 Lesing, engelsk og regning 5.kl

7

8

9

10  Spørsmål vi har stilt oss: - Er det elever som har overrasket oss i positiv/negativ retning? Hva og hvorfor? - Hvorfor er det såpass stor forskjell på klassene? - Tiltak på kort sikt, tiltak på lengre sikt - Hvilke områder trenger vi bedre kompetanse på?

11  Lesing  Regning  Engelsk

12

13

14

15  §2-8 elevene skårer generelt lavere  §5-1 elevene skårer lavere  Jentene gjør det litt bedre enn guttene (unntatt 1. trinn)  Skårer lavere på tekstlesing (setninger, fabel og fakta) Tiltak for å styrke leseferdighetene :  1. trinn: intensivkurs, to lærere pr. klasse  2. trinn: Bokkafé, stasjonsundervisning, ulike grupper, styrket med tre lærere på trinnet, Lus  3. trinn: lesegrupper, Lus  Mengdetrening og lesing i alle fag Langsiktige tiltak:  Alle skal bruke Lus  Utarbeide en helhetlig leseplan for 1. – 7. trinn  TIEY

16

17

18

19  §2-8 elevene skårer generelt lavere  §5-1 elevene skårer lavere  Guttene gjør det bedre enn jentene  Vansker med oppgaver som ser ut som ligninger, divisjon og tekstoppgaver Tiltak for å styrke matematikk:  Økt lærertetthet  Grupper, kurs og stasjonsundervisning  Mengdetrening  Regning i alle fag  Lek og spill med tall  Den matematiske samtalen Langsiktige tiltak: Tell og regn og TIEY

20

21  Kun §2-8 og §5-1 elevene ligger på eller under bekymringsgrense  Jentene gjør det litt bedre enn guttene  Skårer litt lavere på lyttedelen  Tiltak:  Ekstra fokus på lytteoppgaver  Deling i grupper  Ekstra styrking på trinnet

22

23  Mly gjør det bedre enn Oslosnittet, men har litt lavere skår på nivå 3 enn Oslo  Jentene gjør det bedre enn guttene (73,8%/72,3%)  Elevene med §2-8 gjør det dårligere enn i Oslo (50,8%/57,8%)  Vår utfordring: Heve elevenes norskspråklige kompetanse  Hvordan: Øke ordforråd og begreper gjennom mengdetrening, begrepsinnlæring og lesing i alle fag

24

25  Mly gjør det bedre enn Oslosnittet, men har lavere skår på nivå 3 enn Oslo  Jentene gjør det litt bedre enn guttene.  §2-8 elevene (gutter) skårer lavere  Vår utfordring: Få flere elever over på nivå tre, og heve elevenes norskspråklige kompetanse  Hvordan: Aktiv bruk av IKT i alle fag, ha en helhetlig IKTplan. Øke ordforråd og begreper gjennom mengdetrening, begrepsinnlæring og lesing i alle fag

26 Nasjonale prøver lesing og regning

27

28

29 11 47 36 50 Regning 9. trinn antall elever pr nivå

30 Regning 8. Trinn gruppegjennomsnitt

31 3 13 40 28 32 Regning 8. trinn - Antall elever pr nivå

32 Regning 8 trinn

33 3 9 22 43 64 Lesing 9. trinn

34 6 11 29 39 30 antall elever pr nivå 8. trinn lesing

35

36  Mly gjør det bedre enn Oslosnittet  Hele prøven lik tendens med Oslo, best i forskerspiren, verdensrommet og mangfold i naturen  Jenter gjør det spesielt godt på nivå 4 ift gutter/Oslo  Jentene gjør det bedre enn guttene  Elever med annet morsmål gjør det dårligere enn Oslo  Vår utfordring: å øke begrepsapparatet til fremmedspråklige elever i alle fag.  Hvordan? Kursing, fokus på begrepsinnlæring, krav til elevene

37  Eksamen 2013:  Norsk 4,0  Engelsk 4,0  Matte 4,0 Fag/År2010201120122010- 2012 Norsk4,13,63,4-0,7 St.p4,13,84,0-0,1 Engelsk4,1 4,0-0,1 St.p4,23,84,20 Matte4,24,33,9-0,3 St.p4,34,03,9-0,4

38  Gjennomført i ukene 41-44  Temaene er: tilpasset opplæring, mobbing, kunst og kultur, skolebyggets kvalitet, ro og orden, trivsel, samarbeid med skolen, oppfølging av resultater, oppfølging av lekser og leksehjelp.  Foreldrene svarer telefonisk på en skala fra 1-5 pluss vet ikke  Feilmarginen er +- 0,8-1,8  70 respondenter fra Marienlyst skole


Laste ned ppt " Strengths:  Intern faktorer ◦ Potensielle interne sterke sider. Sterke sider eller styrker er positive egenskaper, noe organisasjonen er god til og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google