Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til førskoledager på Ekeberg skole 5. - 6.juni 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til førskoledager på Ekeberg skole 5. - 6.juni 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til førskoledager på Ekeberg skole juni 2012

2 Informasjonsmøte Agenda i dag: Informasjon om Ekeberg skole.
Innføring av TIEY – Tidlig Innsats Early Years på 1. og 2. trinn. Aktivitetsskolen Ekeberg. Skolestart i august. Hjemmeside:

3 Velkommen til Osloskolen
Brosjyre.

4 Ambisjoner Ekeberg skole skal ha høye ambisjoner på den enkelte elevs vegne, faglig og sosialt.

5 Strategisk plan (Oslo/UDE og Ekeberg)
Elevenes ferdigheter er betydelig forbedret. Elevene har bedre resultater i norsk, engelsk, naturfag, matematikk og fremmedspråk. En større andel elever og lærlinger fullfører og består et 13-årig utdanningsløp. Elever og lærlinger opplever et bedre arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden og faglig konsentrasjon. Elever og foreldre opplever at skole, leksehjelp og aktivitetsskolen samlet gir et bedre læringsmiljø.

6 Fag i 1. klasse Norsk – styrket i 2009 Matematikk – styrket i 2009
RLE (religion, livssyn og etikk) Naturfag Samfunnsfag Kunst & håndverk Musikk Kroppsøving

7 De fem grunnleggende ferdighetene
lesing, skriving, muntlig aktivitet regning digitale ferdigheter De grunnleggende ferdighetene skal integreres i alle fag og av alle lærere gjennom hele skoleløpet. Det er kompetansemålene i Kunnskapsløftet, og ikke lærebøkene, som skal være styrende for hvordan undervisningen legges opp i de enkelte fagene. NB! Skole og hjem må især samarbeide om lesing og regning det første året!

8 Organisering av elever og lærere på 1. trinn
108 elever med vedtak om skoleplass på Ekeberg skole 4 klasser (maks 28elever pr klasse, 112 elever) Kontaktlærere: 1A: Kari Ruud 1B: Pål Antonsen 1C: Beate Mikkelsen 1D: Elin Johansen Øvrige lærere: Karin Linge Andersen, Anne Brandsnes, Siv Verndal I tillegg vil trinnet ha assistenter med i enkelte timer og fag knyttet til enkeltelever med enkelvedtak.

9 Klassesammensetning. Et stort og omfattende arbeid. Klar i august.
Kriterier: Informasjon fra barnehager, geografi, barn med spesielle behov. Rektor beslutter. Bytte klasse: Svært tungtveiende grunner. Dominoeffekt.

10 TIMEPLAN 10/11 TRINN: 1 Arbeidsøkt Klokke Mandag Tirsdag Onsdag
Torsdag Fredag 1 8.00 – 8.30 2 8.30 – 9.00 TIEY 3 9.00 – 9.30 pause 9.30 – 9.45 4 9.45 – 10.15 5 10.15 – 10.45 Spise 10.45 – 11.00 Store fri 11.00 – 11.45 6 11.45 – 12.15 X KRØ 7 12.15 – 12.45 (2.TIMER) 8 12.45 – 13.15 Pause 13.15 – 13.30 9 13.30 – 14.00 10 14.00 – 14.30 Leksehjelp 11 14.30 – 15.00

11 Friminutt og tilsyn Ekeberg skole har Norges fineste skolegård!
Det er en utfordring med ”usynlige” grenser. Inspiserende lærere/assistenter i gule vester. En fleksibel og mobil inspeksjon – være der aktiviteten er. Faddere fra 5. trinn for 1. klasse Elevmeglere.

12 Aktivitetsskolen Ekeberg
Aktivitetsskolen(AKS) er et tilbud for alle barn på årstrinn og for barn med særskilte behov 5.-7.trinn. Rektor ble ansvarlig for AKS i 2008 Hensikten var å utvikle et likeverdig tilbud som styrker samordningen mellom skole, Aktivitetsskolen, leksetilbud og fritid. Oslostandarden - skal sikre kvaliteten og gi elevene et helhetlig tilbud - beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen og våre forventninger til foresatte med barn i tilbudet

13 Aktivitetsskolen forts.
Rammeplanen Ekeberg: Utarbeide lokale halvårsplaner på bakgrunn av rammeplanen og i samarbeid med 1.trinns halvårsplan. Planen inneholder de fem fagområdene: 1. Fysisk aktivitet 2. Natur & miljø 3. Kunst & kultur 4. Mat & helse 5. Lekser & fordypning( skolen tilbyr leksehjelp og AKS fordypning) Måltid Informasjonshefte

14 Åpningstider Aktivitetsskolen Ekeberg
Morgen: Kl – NB! Hver morgen kl blir elevene på AKS fulgt ut. Da låses ytterdørene og ingen kommer inn før det har ringt. Ettermiddag: Etter siste undervisningstime – 16.45

15 Oppstart på AKS Vi har to dager med felles oppstart. Tirsdag 7.august kl i aulaen og mandag 13.august kl ute på trappa ved fint vær. Baseleder Maria L. Karlin og assistentene på 1.klassebasen blir presentert. Barna blir delt i mindre grupper og det blir lagt opp til ulike aktiviteter der målet er at elevene skal bli kjent med hverandre, de voksne og skolens lokaler. Trygghet vektlegges. Dere finner planer for de to første ukene på hjemmesiden til AKS.Det blir ingen lange utflukter fra skolens områder. Ta med 2 matpakker og drikke hver dag. De andre basene vil dra på utflukter slik at elevene på 1.trinnsbasen bare har personalet, lokalene og hverandre og forholde seg til.

16 Fortsatt mulig å melde eleven inn i AKS?
Ja!! Rask beslutning for å dimensjonere bemanningen. Innmeldingsskjema kan fås i dag. Felles oppstart i aulaen tirsdag 7.august kl Felles oppstart ute ved trappa mandag 13.august kl.09.00 Foreldremøte for 1.klassebasen tirsdag 21.august kl.18.00

17 Trygg skolevei Grønne capser: Bli sett! Refleksvester
Organisere følge (Brosjyre: Med følgevenn på skoleveien) Skolepatrulje Kjøring: Parkere 200m fra skolen, gå resten. FAU: Trafikkaksjon – trafikkvakter Skolens parkeringsplass er regulert kl mandag – fredag

18 Skolestart Mandag 20. august kl. 10.00 for skolestarterne.
FAU arrangerer: Skolestartfest mandag 27. august – invitasjon i aug.

19 God sommer Velkommen 20.august


Laste ned ppt "Velkommen til førskoledager på Ekeberg skole 5. - 6.juni 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google