Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TITLE KLUBBENS MÅL OG PLANER PETS D2290 14.3.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TITLE KLUBBENS MÅL OG PLANER PETS D2290 14.3.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 TITLE KLUBBENS MÅL OG PLANER PETS D2290 14.3.2014

2 | 2 Hvorfor må vi planlegge? Hvordan skal vi kunne utvikle oss hvis vi ikke vet hvor vi vil?? Planer er limet som holder Rotarys 3 nivåer sammen – RIs mål legger grunnlaget for distriktets og klubbenes mål og planer To sett planer: – Klubbens mål og planer: kontrakten mellom klubben og DG for det kommende året – Klubbens 3-års plan

3 | 3 Hvorfor skal vi ha 3-årsplaner Vi må binde Rotary-årene sammen – Første år er grunnlaget for de detaljerte planene – Sikre samarbeid mellom etterfølgende presidenter – felles mål for utvikling av klubben – Gjøre etterfølgeren god! Vi er ”omvendt” demente – det finnes ikke langtidsminne – (Oldtiden = alt som er mer enn 5 år siden) Vi trenger verktøy som hjelper oss å følge opp utviklingen i klubben

4 | 4 Planlegging styrker klubbene 3 års planer bidrar til å: – Formulere/tydeliggjøre Rotary’s visjoner – Gir klubbene et rammeverk å jobbe innenfor Planene ”eies” i fellesskap av 3 etterfølgende presidenter (Incomming – sittende – immediate past) Rullering hindrer stadig skifting av kurs: Vi skal ikke finne opp kruttet hver år Involvere klubbens medlemmer – dette er ikke bare Presidenten(e)s ”greie” – Forutsetter fokus på et begrenset sett med mål

5 | 5 Målene fra RI er utgangpunktet for vår planlegging Støtte og styrke klubbene Fokusere og øke humanitær innsats Styrke Rotarys omdømme og synlighet

6 | 6 Planprosessen i klubbene (1) En god planleggingsprosess er minst like viktig som resultatene av prosessen Mellom prePETS og Presidenttreffet i januar går incoming og sittende president gjennom nåværende plan. Diskutere prioriteringer og status – Fokus på de viktigste tingene klubben skal gjøre/oppnå – Involvere klubbens medlemmer gjennom komiteene

7 | 7 Planprosessen i klubbene (2) Planene diskuteres i AG-gruppene under Presidenttreffet (sittende president holder i planen) og bearbeides deretter videre i klubben frem mot PETS Fom PETS eier incoming president 3-års planen Fullføre 3 års planen som legges som ramme for ”Mål og Planer”

8 | 8 Planprosessen i klubbene (3) Et klubb-møte mellom PETS og 30.4 bør avsettes til gjennomgang av planer. Engasjere hele klubben. Engasjere AG som hjelper i planleggings- prosessen Holde fokus på første års planer frem til innlevering (30.4.) Løpende oppfølging av mål: – Når vi våre mål? FEIRE!!!!

9 | 9 GRUPPEOPPGAVER 14.3.2014

10 | 10 Utgangspunkt: RIs overordnede mål Støtte og styrke klubbene Fokusere og øke humanitær innsats Styrke Rotarys omdømme og synlighet

11 | 11 GRUPPEOPPGAVER PETS 14.3.14 (1) END POLIO – Hvorfor er det viktig med fortsatt fokus på END POLIO? – Ideer til arrangementer lokalt som Øker forståelse i klubbene og lokalsamfunn for End Polio og Rotary’s viktige rolle Skaffer bidrag til End Polio arbeidet – Mulige felles arrangementer (markering/ innsamling) mellom nabo klubber ·

12 | 12 GRUPPEOPPGAVER PETS 14.3.14 (2) Omdømmebygging og lokalt prosjekt – Vil det gi bedre synlighet og omdømme om vi satser på flere lokale prosjekter som gjennomføres i samarbeid med en eller flere naboklubber? – Diskutere muligheter og ideer til Rotary Day arrangement i klubben eller i samarbeid med andre klubber


Laste ned ppt "TITLE KLUBBENS MÅL OG PLANER PETS D2290 14.3.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google