Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsutviklings komiteen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsutviklings komiteen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsutviklings komiteen
Bjørn Westfoss Larsen Øyane Rotary Svein Arne Medhaug Karmøy Vest Britt Frantzen Iversen

2 Medlemsverving i Rotary
Pets og Distriksmøte Sola 2012

3 Medlemsskapsutvikling
Et lite tilbakeblikk: 2006: ”Strategi for Rotary i Norge mot 2010” Mål: medlemmer i Norge 1/7-2010 1/7-2002: 5/2-2006: Øke med 1 medlem pr. klubb pr år 1 ny klubb pr. distrikt Er det noen som husker? Hvordan takler vi dette? Langtidsplaner….

4 Hva ble status i 2009? Nedgang i Norge Nedgang i vårt distrikt (2250)
Liten nedgang i AG området (Nord Rogaland) Økning på Haugalandet Klar tendens til aldring Sauda RK eksisterer ikke mer! 30 medlemmer i 2002! Sauda hadde 30 medlemmer i 2002 med ca.62 år i snitt. I 2009 gav man opp. Da var man ca.68 år i snitt og 14 medlemmer.

5 Status Rotary mister medlemmer
Klubber sliter med å rekruttere nye medlemmer Snittalderen øker Eksempler på at klubber må gi opp Det finnes også lyspunkter der nye klubber stiftes…men det er et stykke imellom. I flere klubber hvor det går veldig godt. De rekruttere og har kontroll på snittalderen. Noen ser mer på hvor stor % som er yrkesaktive. Stor andel pensjonister vil lett gi klubben et pensjonistpreg som gjør det vanskelig å få med yngre medlemmer.

6 Økning av medlemstallet
For å øke medlemstallet er vi avhengige av to faktorer: Beholde de medlemmene som allerede er i klubben Rekruttere nye medlemmer Erfaring viser at vi mister medlemmer. Det letteste tiltaket er å beholde de vi har. Det å rekruttere nye medlemmer er en mye mere krevende jobb, men det er helt nødvendig å rekruttere nye.

7 Hvordan beholde eksisterende medlemmer?
Rotaryopplæring De som kjenner godt til Rotary knyttes tettere opp mot bevegelsen enn de som ikke gjør det. God organisering og drift En klubb som drives godt og har orden på driften vil være attraktiv og får utført mere.. Det slurves med Rotary opplæring i mange klubber. Dette fører til at vi har mange som vet svært lite om den organisasjonen som de er en del av. Dette er problematisk av flere grunner: De som kjenner lite til organisasjonen er de som lettest faller av Det er vanskelig å engasjere seg dersom du vet lite om organisasjonen På motsatt side: De som vet mye vil lettere engasjere seg og knytte seg til klubben Trivselen vil sannsynligvis øke Om vi får inn nye medlemmer så vil en velfungerende organisasjon bidra til å knytte det nye medlemmet til klubben Det kan være et “salgsargument” Godt organiserte klubber får gjort mere og er bedre på å fordele oppgaver internt

8 Hvorfor nye medlemmer? Uten fornying dør Rotary!
Nye medlemmer tenker annerledes Bedrer økonomien Yngre medlemmer virker vitaliserende Bredere erfaringsbakgrunn Flere å fordele arbeidet på Gir bedre møter… Å rekruttere nye medlemmer dreier seg først og fremst om å erkjenne at det er nødvendig å rekruttere! Flere klubber som jeg har hørt har satt et tall og sier at “det er passelig antall”. Klubben må øke i antall for å holde seg vital. En evt. “overtallighet” må ses på som en positive sak- Jeg innså tidlig at å øke med 1 medlem pr. År er altfor lite….. Uten fornying….Sauda

9 Rekruttere nye medlemer
Dette vil aldri være lett! Man vil oppleve at mange takker nei Krever målrettet og kontinuerlig fokus. Lettere å finne nye kandidater dersom man vet hva man leter etter Vi søker samfunnsengasjerte personer med god vandel Disse personene er attraktive I alle mulige andre klubber og organisasjoner! En stor del av de man spør har rett og slett ikke anledning til å si ja! De har fullt I boken og må ofre noe for å kunne engasjere seg I noe nytt Rekruttering til Rotary krever at man har klubber/komiteer som arbeider målrettet og som gjør dette over lang tid. Salgsarbeid…. Hva er forskjellen mellom: Kan dere foreslå et nytt medlem? Kan dere foreslå en person mellom 40 og 50 som jobber i bedrift X?

10 Hvorfor er det så vanskelig?
“Vi har det jo så gøy i Rotary og vi har så mange gode saker” Vi må forstå at vi ikke er alene! Det er mange andre som har mye å tilby folk! Det er ufattelig mange gode tilbud til folk “der ute” Det er ikke nok å vise til våre gode saker og tro at nye skal dukke opp! Medlemsverving er salgsarbeid. For å få til det så trenger man flere ting: Et godt produkt. Vi har et godt grunnlag I Rotarys idealer og gode prosjekter. Et godt produkt inkluderer imidlertid en veldrevet klubb og her har mange noe å strekke seg etter. Vi trenger markedsføring. Her er vi veldig dårlige Vi trenger selgere med stayerevne. Har vi det? Trolig ikke…. Vi har imidlertid et glimrende fellesskap I klubbene som er verd å bringe videre. En Rotaryklubb er noe spesiellt. Stian….RYLA

11 Informasjon Rotary er svært dårlig kjent
Vi er dårlige til å markedsføre Rotary Alle i klubben har et ansvar for å markedsføre Rotary Informasjonskomiteen har en nøkkelrolle! Alle klubber bør ha en strategi for å informere nærmiljøet om sin virksomhet. Informasjon om Rotary vil gjøre rekrutteringsarbeidet mye lettere! Vi er svært dårlige til å markedsføre Rotary. Svært få kjenner til hva Rotary er og hva vi står for. Generellt gjør klubbene lite for å markedsføre seg I nærmiljøet. En aktiv innsats på dette feltet vil være et godt bidrag til rekrutteringsprosessen Tenk om vi kunne komme I den stilling at folk stod og banket på døren og ville inn fordi vi hadde informert så godt om vår virksomhet og våre gode saker!

12 Hvilke typer folk ser vi etter i Rotary?
Samfunnsengasjerte God etisk framferd God representant for sitt yrke Alder rundt 40? Eller 2-3 år yngre enn yngste medlem?

13 Hvorfor er det så vanskelig å få fatt I disse personene?
De er rett og slett opptatt! De personene vi ønsker å få fatt i er “alle andre” også på jakt etter Denne typen personer er personer som lar seg engasjere både i egne aktiviteter og som støttespillere for sine barn De har rett og slett fullt i avtaleboken!

14 Erfaringer Dersom man forteller en person hvorfor han er foreslått som medlem I Rotary så vil personen oftest bli svært takknemlig! Det å bli foreslått som Rotarymedlem betyr at noen setter pris på den du er og det du står for! Likevel sier de fleste nei! Ikke send brev til potensielle nye medlemmer!!!! Ta personlig kontakt og fortell hvorfor personen er foreslått. Fortell om klubben og inviter personen på møte. Du er foreslått for at jeg setter pris på den du er eller det du står for.

15 Hva kan vi så gjøre? Noen nøkkelord: Kontinuitet og engasjement
Målrettet leting Informasjon Utholdenhet NB! Utrolig viktig å ta imot besøkende potensielle på en god måte.

16 Karmøy Vest, Aldersfordeling
0-40 41-50 51-60 61-65 65+ Totalt 2001 4,9 29,3 46,3 7,3 12,2 41 2002 4,7 30,2 44,2 16,2 43 2003 41,4 2004 5,3 18,4 47,4 15,8 13,1 38 2005 2,5 25 42,5 15 40 2006 2,4 24,4 39,0 17,1 2007 6,8 34,1 15,9 18,2 44 2008 8,9 17,8 28,9 22,2 45 2009 6,5 13,0 32,6 21,7 26,1 46 2014 4,3 19,6 47,8 Et eksempel på en analyse av egen klubb. Rød linje viser hva som vil være tilfellet om 5 år dersom ingen rekruttering skjer…… Videre ble det gjort en analyser av : Yrker Bedrifter Geografi Kjønn Dette lettet arbeidet med å søke etter kvalifiserte kandidater. Problemet er ikke at det ikke finnes kvalifiserte kandidater, men å finne dem og få dem interessert. Videre kunne vi sett på f.eks tilflyttede personer. Kan noen av dere tenke dere en bedre måte å få et stort nettverk på enn å melde seg inn i en Rotaryklubb.

17 Kontinuitet og engasjement
Medlemskomiteen har en nøkkelrolle Medlemskomiteen må ta styringen! Medlemskomiteen må bestå av fokuserte, engasjerte medlemmer som jobber sammen over flere år. Alle medlemmer kan foreslå nye medlemmer men medlemskomiteen må fasilitere prosessen Komiteen må legge til rette prosessen. Medlemmene bør være I medlemskomiteen mer enn 1 år. Gjerne med en rullerende utskifting.

18 Målrettet leting Hva er det vi har i klubben?
Det må utarbeides en oversikt over klubbens medlemsmasse! Hva har vi i klubben? Hvilke yrker er representert Hvilke bedrifter er representert Hvordan er kjønnsfordelingen Er hele klubbens “nedslagsområde” representert I klubben Alderssammensetning Rotarys grunnlag er et fellesskap innenfor yrke og derfor er yrker sentralt. Flest mulig yrker gir stor variasjon og dynamikk Det vi først og fremst leter etter er egnede personer, men deretter er det viktig å søke mangfold. Hvilke bedrifter er representert I klubben? I enkelte klubber kan det være viktig å tenke geografi. Er alle deler av nedslagsområdet representert? Aldring representerer en utfordring. Finn ut hvordan det står til I din klubb!

19 Hva skal vi lete etter? Det må lages en rekrutteringsplan
Yrkesgrupper som vi mangler Representanter for viktige bedrifter innen klubbens område Det kan være viktig å lete etter kvinner for å øke andelen Geografi kan være viktig (Er alle deler av området dekket) Erfaringen tilsier at det må være flere gjerne min 20%.

20 Utholdenhet Personer som av en eller annen grunn sier nei til medlemsskap kan spørres på ny! Livssituasjonen endrer seg hos folk og det som ikke passer nå kan være en utmerket løsning om 5 år! Webb sider ? Facebook? Speiler klubbens daglige liv, potensielle medlemmer. SMS ? Bruke denne presentasjonen?

21 Lykke til!


Laste ned ppt "Medlemsutviklings komiteen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google